intTypePromotion=1

Mẫu bảng tổng hợp kết quả công tác xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường

Chia sẻ: Nguuyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
772
lượt xem
76
download

Mẫu bảng tổng hợp kết quả công tác xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo mẫu bảng tổng hợp kết quả công tác xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường (năm) (Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu bảng tổng hợp kết quả công tác xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường

  1. mẫu bảng tổng hợp kết quả công tác xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường (năm) (Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường) Bảng tổng hợp kết quả công tác xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường năm … (Kèm theo Công văn số … ngày … tháng … năm … của … về việc báo cáo về công tác xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường năm …) Tên Cơ quan báo cáo: … - Địa chỉ liên hệ: … - Điện thoại: …; Fax: …; E-mail … Số TT 1 2 3 4 5 6 4.1 4.2 NGƯỜI LẬP BẢNG THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu cơ quan) Ghi chú: Bảng tổng hợp kết quả nêu trên cần được lập trên nền Microsoft Excel, sử dụng bảng mã chuẩn quốc tế Unicode (Time New Roman) tiếng Việt theo các nội dung sau đây: Cột 1: Liệt kê tất cả các dự án có bản cam kết bảo vệ môi trường (CKBVMT) đã được Cơ quan cấp giấy xác nhận đăng ký trong năm báo cáo; Cột 2: Địa điểm thực hiện dự án (ghi cụ thể địa danh cấp xã, huyện, tỉnh đối với các dự án nằm ngoài khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu công nghiệp, khu chế xuất; ghi tên khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu công nghiệp, khu chế xuất đối với các dự án nằm trong các khu này kèm theo địa danh cấp huyện, tỉnh); Cột 3: Ghi tên Cơ quan đã ủy quyền tổ chức xác nhận đăng ký bản CKBVMT của dự án (nếu có) Cột 4: Tình trạng xác nhận đăng ký bản CKBVMT của dự án, trong đó tại cột 4.1 ghi đầy đủ số, ngày – tháng – năm của giấy xác nhận bản CKBVMT; tại cột 4.2 ghi đầy đủ số, ngày – tháng – năm của giấy xác nhận đăng ký bản CKBVMT bổ sung (nếu có); Cột 5. Tên Cơ quan cấp giấy xác nhận đăng ký bản CKBVMT của dự án; Cột 6: Ghi chú những vấn đề khác liên quan đến công tác tổ chức xác nhận đăng ký bản CKBVMT của dự án.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2