ĐƠN XIN VÀO Ở KÝ TÚC XÁ

Chia sẻ: Nguyễn Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
562
lượt xem
30
download

ĐƠN XIN VÀO Ở KÝ TÚC XÁ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo mẫu đơn vào ở ký túc xá

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐƠN XIN VÀO Ở KÝ TÚC XÁ

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN XIN VÀO Ở KÝ TÚC XÁ Kính gởi: PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ - Họ và tên sinh viên:................................................................ Mã số sinh viên: ..................... - Ngày tháng năm sinh:............................................................. Nam, Nữ:................................ - Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ............................................................................................ ................................................................................................................................................... - Địa chỉ và số điện thoại của cha mẹ: ....................................................................................... ................................................................................................................................................... - Là sinh viên lớp:..................................................................... Khóa:...................................... - Ngành học: .............................................................................................................................. - Diện chính sách xã hội (nếu có): ............................................................................................. ................................................................................................................................................... Nay tôi làm đơn này kính đề nghị Ban Quản lý Ký túc xá xem xét cho tôi ở Ký túc xá. Nếu được chọn và bố trí chổ ở, tôi cam kết sẽ thực hiện tốt Qui chế Công tác học sinh sinh viên nội trú do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành cũng như nội qui Ký túc xá của Trường.
  2. Cần Thơ, ngày ...... tháng ...... năm 200… NGƯỜI LÀM ĐƠN XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ, PHƯỜNG (ký và ghi rõ họ tên) (Đối với sinh viên mới tuyển vào Trường, lưu ý nếu không thuộc diện chính sách xã hội thì xác nhận tình hình thu nhập hiện tại của Cha mẹ) XÁC NHẬN CỦA KHOA (Đối với sinh viên các khoá cũ)
Đồng bộ tài khoản