intTypePromotion=1

Đơn yêu cầu công nhận sáng kiến năm 2018

Chia sẻ: Hoang Tuan Viet | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
645
lượt xem
23
download

Đơn yêu cầu công nhận sáng kiến năm 2018

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời các bạn cùng tham khảo mẫu "Đơn yêu cầu công nhận sáng kiến năm 2018" dưới đây để nắm bắt được cách viết, cách trình bày, nội dung của đơn yêu cầu công nhận sáng kiến trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đơn yêu cầu công nhận sáng kiến năm 2018

  1. CỘNG HOÀ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN NĂM 2018 Kính gửi: Hội đồng khoa học, sáng kiến cấp cơ sở Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên  Bái. Nhóm tác giả chúng tôi gồm: Trình  Ngày tháng  độ  Tỷ lệ  TT Họ và tên Nơi công tác Chức danh năm sinh chuyên  đóng góp  môn Đại  1 Nguyễn Thị Oanh 30/3/1980 BHXH MCC Chuyên viên  40% học Trung  1 Nguyễn Hồng Quân 10/3/1983 BHXH MCC Cán sự 30% cấ p BHXH MCC Đại  2 Hoàng Tuấn Việt 22/6/1990 Chuyên viên   30% học Là nhóm tác giả  đề  nghị  xét công nhận sáng kiến: Nâng cao chất  lượng cải cách thủ tục hành chính giảm thời gian chờ đợi công văn xác nhận   quá trình công tác tại một đơn vị  nội tỉnh, ngoại tỉnh; xác nhận hưởng chế  độ trên địa bàn toàn tỉnh. Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Công tác xác nhận, chốt sổ  BHXH, giải   quyết chế độ. 1. Thực trạng trước khi áp dụng sáng kiến Hiện tại Bảo hiểm xã hội huyện Mù Cang Chải đang quản lý gần   2494 lao động. Hàng năm tiếp nhận khoảng 35 người chuyển đến, 12 người   lĩnh BHXH 1 lần từ tỉnh khác, hoặc huyện khác trong tỉnh chuyển đến. Việc  kiểm soát, xác nhận quá trình luôn là một vấn đề  tốn nhiều giấy mực, thời   gian chờ  đợi xác nhận công văn từ  những cơ  quan BHXH nội tỉnh, ngoại   tỉnh khác. Việc chuyển  như vậy rất mất  thời gian, sức lao động và tốn kém   chi phí cho việc phô tô như mực, giấy, tem….    Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình kiểm tra, xác nhận quá  trình công tác của sổ BHXH từ nội tỉnh, ngoại tỉnh chuyển đến: ­ Với số biến động tăng chuyển đến của BHXH huyện Mù Cang Chải  rơi vào 35 lao động từ nội tỉnh, ngoại tỉnh chuyển đến, 12 sổ BHXH từ nội  tỉnh, ngoại tỉnh đến làm thủ tục thanh toán BHXH 1 lần. Việc gửi công văn  xác nhận quá trình tham gia BHXH tới các BHXH huyện, thành phố  khác   1
  2. trong tỉnh, ngoại tỉnh cũng mất rất nhiều thời gian, công sức, tốn kém chi phí  phô tô, mực, giấy. ­ Thời gian chờ  các BHXH huyện, thành phố  khác trong tỉnh, ngoại   tỉnh gửi công văn phản hồi, gây ra sự chậm trễ trong việc giải quyêt chế độ,  chính sách BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động. 2. Mô tả sáng kiến * Mục đích của sáng kiến Bảo hiểm xã hội Huyện Mù Cang Chải là cơ  quan thực hiện chính   sách BHXH, số  lượng hồ  sơ  xin cấp lại; cấp mất sổ BHXH phải gửi công  văn yêu cầu xác nhận quá trình công tác (một người lại có quá trình công tác  ở rất nhiều đơn vị ở các huyện, tỉnh thành khác nhau). Việc xử lý và chuyển   công văn đến các huyện hay các tỉnh khác đều phải soạn thảo và gửi văn   bản đến Bảo hiểm xã hội các huyện, thành phố. Việc chuyển  như vậy rất   mất  thời gian, sức lao động và tốn kém chi phí cho việc phô tô như  mực,  giấy, tem…. Xuất phát từ lý do đó chúng tôi đưa ra giải pháp sáng kiến: Nâng cao  chất lượng cải cách thủ tục hành chính giảm thời gian chờ đợi công văn xác  nhận quá trình công tác tại một đơn vị nội tỉnh, ngoại tỉnh; xác nhận hưởng   chế độ trên địa bàn toàn tỉnh. * Nội dung của sáng kiến Qua sáng kiến này đã góp phần giảm thiểu được thời gian đợi công văn  xác nhận quá trình tham gia BHXH tạo thuận lợi cho người lao động được  cấp lại sổ BHXH được kịp thời. Ví dụ minh họa: Hồ sơ cấp lại sổ BHXH của bà Hoàng Thị Thủy; sinh  ngày: 23/08/1989 số sổ BHXH: 0112119515:  có thời gian công tác tại BHXH  huyện Ba Vì – TP. Hà Nội. Kiểm tra quá trình tham gia BHXH, BHTN, BHYT 2
  3. Bước 1: Vào phần mềm TST ­> NTG Bảo hiểm ­> Chi tiết quá trình  (Ctrl+5) Bước 2: Đánh số sổ của người tham gia vào mục số sổ ­> chọn cơ quan  BHXH Bước 3: Để xem thời gian tham gia BHXH, BHTN, BHYT vào mục Chi tiết  QT 3
  4. Như vậy: Đã kiểm tra được quá trình của bà: Hoàng Thị Thủy có quá  trình tham gia BHXH tại bảo hiểm xã hội huyện Ba Vì – TP. Hà Nội. Kiểm tra chốt sổ BHXH; thanh toán chế độ 1 lần và hưởng chế độ  BHTN. Đăng nhập vào phần mềm http://tracuu.vssic.gov.vn. ­> Chốt sổ ­>  Đánh số sổ của người cần tìm ­> chọn thời gian ­> tìm kiếm. Chọn mục đính cần tra cứu (hưởng 1 lần; hưởng thất nghiệp) ­> đánh  số sổ BHXH ­> Tìm kiếm. 3. Đánh giá lợi ích thu được 4
  5. 6 tháng đầu năm 2018 BHXH Huyện Mù Cang Chải đã gửi 15 công  văn (xác nhận quá trình tham gia; xác nhận việc hưởng chế  độ  của người  LĐ). Với số lượng 15 công văn (trung bình mỗi công văn 1 tờ giấy A4), khi  phô tô chuyển qua Bưu điện đến Bảo hiểm xã hội tỉnh và Bảo hiểm xã hội  các huyện, thành phố trên 63 tỉnh thành (trung bình 63 đầu mối gửi văn bản)  sẽ tiêu tốn chi phí giấy, mực, tem là: Tiền giấy: 15 công văn x 1 tờ x 63 đầu mối gửi văn bản x 150 đồng   = 141.750 đồng Tiền mực: 1/5 ống x 1.100.000 đồng/ống = 220.000 đồng Tiền tem: 15 văn bản  x 63 đầu mối gửi văn bản x 4.500 đồng/phong  bì = 4.252.500 đồng Tiền phong bì, mực dấu, ghim, hồ dán…  = 200.000 đồng Tổng chi phí: 4.814.250/6 tháng (tương đương 9.628.500 đồng/năm) x  09 huyện, thị, thành phố  (phúc đáp công văn xác nhận quá trình) 86.656.500   đồng/năm * Phạm vi áp dụng sáng kiến Nếu giải pháp sáng kiến này được thực hiện, nhân rộng ra 09 Bảo  hiểm xã hội các huyện, thành phố thì sẽ  giảm được thời gian công sức, chi   phí photo tài liệu, chi phí gửi công văn qua đường bưu điện và góp phần và  công cuộc đổi mới cải cách thủ tục hành chính. 4. Cam kết của tác giả sáng kiến Chúng tôi xin cam đoan mọi thông tin nêu trong đơn vị  là trung thực,   đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.    Mù Cang Chải, ngày 27 tháng 9 năm 2018 XÁC NHẬN CỦA LÃNH ĐẠO  NHÓM TÁC GIẢ BHXH HUYỆN     Thành viên           Thành viên              Trưởng nhóm CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN CẤP CƠ SỞ XÁC NHẬN 5
  6.    6
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2