Gia hạn, sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận tổ chức huấn luyện bay (FTO)

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
46
lượt xem
4
download

Gia hạn, sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận tổ chức huấn luyện bay (FTO)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'gia hạn, sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận tổ chức huấn luyện bay (fto)', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Gia hạn, sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận tổ chức huấn luyện bay (FTO)

  1. Gia hạn, sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận tổ chức huấn luyện bay (FTO) Thông tin Lĩnh vực thống kê:Hàng không Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Cục Hàng không Việt Nam Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng tiếu chuẩn an toàn bay, Cục Hàng không Việt Nam Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:30 ngày kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
  2. Tên phí Mức phí Văn bản qui định Lệ phí gia hạn, sửa đổi, bổ 15.000.000 Quyết định số 1. sung Giấy chứng nhận đ 69/2006/QĐ-BTC... Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy chứng nhận Phê chuẩn Các bước Tên bước Mô tả bước Nộp hồ sơ 1. Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại văn phòng Cục HKVN đề nghị b) Cục HKVN thẩm định tính hợp lệ của hồ sơ; gia hạn bổ Giải quyết 2. sung năng định giấy chứng nhận tổ chức huấn luyện bay thủ tục (FTO) sau khi xác định người làm đơn đáp ứng các quy
  3. Tên bước Mô tả bước định của QCHK-CB1 đối với việc gia hạn, sửa đổi hoặc bổ sung đối với tổ chức huấn luyện. Hồ sơ Thành phần hồ sơ Đơn đề nghị gia hạn, sửa đổi hoặc bổ sung chứng nhận tổ chức huấn 1. luyện bay (FTO); 2. Các thay đổi của Tài liệu giải trình tổ chức huấn luyện (nếu có); Các thay đổi của chương trình huấn luyện cơ bản cho người lái (Ab- 3. initio) (nếu có); 4. Bản sao giấy chứng nhận tổ chức huấn luyện người lái với nội dung
  4. Thành phần hồ sơ sửa đổi hoặc bổ sung (nếu có); Thay đổi về danh sách và hồ sơ của giáo viên bay và giáo viên lý 5. thuyết (nếu có); Các giấy chứng nhận liên quan của tàu bay và của thiết bị huấn luyện 6. mô phỏng có thay đổi hoặc được bổ sung để phục vụ huấn luyện (nếu có). Số bộ hồ sơ: 02 bộ
  5. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Đáp ứng các yêu cầu được quy định tại QCHK- CB1 về tài liệu tổ chức huấn luyện; chương trình huấn luyện; đội ngũ giáo viên lý thuyết, thực hành; trang thiết bị vật chất bao gồm: tàu bay và Quyết định 1. thiết bị mô phỏng phục vụ huấn luyện, phòng 20/2000/QĐ-CHK học, phòng chuẩn bị bay, thiết bị phục vụ cho ngà... lớp học, thư viện kỹ thuật cho học viên tra cứu cho việc gia hạn, sửa đổi hoặc bổ sung cho giấy chứng nhận tổ chức huấn luyện người lái.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản