intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập và hoạt động của DN bảo hiểm , DN môi giới bảo hiểm trường hợp chuyển nhượng CP, phần vốn góp chiếm 10% số vốn điều lệ trở lên

Chia sẻ: Ba Trinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
262
lượt xem
27
download

Sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập và hoạt động của DN bảo hiểm , DN môi giới bảo hiểm trường hợp chuyển nhượng CP, phần vốn góp chiếm 10% số vốn điều lệ trở lên

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trình tự thực hiện: + Bước 1: Nộp hồ sơ: Khi chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp chiếm 10% số vốn điều lệ trở lên.quy định tại Điều 69 Luật Kinh doanh bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nộp đơn xin Bộ Tài chính (Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm) chấp thuận. + Bước 2: Thẩm định hồ sơ: Bộ Tài chính (Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm) xem xét, thẩm định hồ sơ. + Bước 3: cấp Giấy phép điều chỉnh: Trong thời hạn 30 ngày, Bộ Tài chính có văn bản trả lời...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập và hoạt động của DN bảo hiểm , DN môi giới bảo hiểm trường hợp chuyển nhượng CP, phần vốn góp chiếm 10% số vốn điều lệ trở lên

 1. BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính ______________________________ Sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập và hoạt động của DN bảo hiểm , DN môi giới bảo hiểm trường hợp chuyển nhượng CP, phần vốn góp chiếm 10% số vốn điều lệ trở lên 39. Sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập và hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm trường hợp chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp chiếm 10% số vốn điều lệ trở lên. - Trình tự thực hiện: + Bước 1: Nộp hồ sơ: Khi chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp chiếm 10% số vốn điều lệ trở lên .quy định tại Điều 69 Luật Kinh doanh bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nộp đơn xin Bộ Tài chính (Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm) chấp thuận. + Bước 2: Thẩm định hồ sơ: Bộ Tài chính (Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm) xem xét, thẩm định hồ sơ. + Bước 3: cấp Giấy phép điều chỉnh: Trong thời hạn 30 ngày, Bộ Tài chính có văn bản trả lời về việc chấp thuận hay từ chối chấp thuận đề nghị của doanh nghiệp. Trong trường hợp từ chối phải nêu rõ lý do bằng văn bản. Trong trường hợp chấp thuận, Bộ Tài chính cấp giấy phép điều chỉnh cho doanh nghiệp theo mẫu quy định hoặc văn bản chấp thuận. + Bước 4: Công bố thay đổi: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Bộ Tài chính chấp thuận việc thay đổi, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm phải công bố các nội dung thay đổi đã được chấp thuận theo quy định của pháp luật. - Cách thức thực hiện: + Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước. + Nộp qua hệ thống bưu chính. - Thành phần, số lượng hồ sơ: * Hồ sơ xin sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động: + Văn bản đề nghị được chuyển nhượng phần vốn góp theo mẫu quy định tại Phụ lục 5 kèm thèo Thông tư 155/2007/TT-BTC; + Văn bản chấp thuận của cấp có thẩm quyền theo quy định tại Điều lệ của doanh nghiệp về việc thực hiện giao dịch làm thay đổi từ 10% vốn điều lệ thực góp trở lên của doanh nghiệp; + Bằng chứng chứng minh năng lực tài chính của bên nhận chuyển nhượng: (Đối với tổ chức: Báo cáo tài chính được kiểm toán cho 3 năm liền kề năm xin nhận chuyển nhượng. Trường hợp khoảng thời gian kể từ ngày kết thúc niên độ của báo cáo tài chính gân nhất đến thời điểm nộp hồ sơ xin chuyển nhượng vượtt quá chín mươi (90) ngày, tổ chức đó phải nộp các báo cáo quý bổ sung đến quý gần nhất; Đối với cá nhân: Xác nhận của ngân hàng về số dư tiền gửi dự kiến dùng để góp vốn).
 2. + Hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng (nếu có); + Sơ yếu lý lịch, các chứng thực cá nhân hợp pháp theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh của thành viên góp vốn mới (đối với cá nhân), bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của thành viên góp vốn mới (đối với pháp nhân); + Danh sách thành viên (cổ đông) góp vốn và cơ cấu vốn điều lệ sau khi chuyển nhượng. * Số lượng hồ sơ: 01 bộ bản chính. - Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ. - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: + Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Tài chính + Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm. - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép điều chỉnh - Lệ phí: Không - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Có + Mẫu đơn xin chuyển nhượng cổ phần hoặc phần vốn góp của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm (Phụ lục 5, ban hành kèm theo Thông tư số 155/2007/TT- BTC ngày 20/12/2007 của Bộ Tài chính). + Mẫu giấy phép điều chỉnh (Phụ lục 6, ban hành kèm theo Thông tư số 155/2007/TT- BTC ngày 20/12/2007 của Bộ Tài chính). - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: + Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 9/12/2000. + Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh. + Thông tư số 155/2007/TT-BTC ngày 20/12/2007 hướng dẫn thi hành Nghị định số 45/2007/NĐ-CP ngày 27/3/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm. + Thông tư số 156/2007/TT-BTC ngày 20/12/2007 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 46/2007/NĐ-CP ngày 27/3/2007 của Chính phủ quy định chế độ tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm và doanh nghiệp môi giới bảo hiểm. PHỤ LỤC 5 - MẪU ĐƠN XIN CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN (HOẶC PHẦN VỐN GÓP) CỦA DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM, DOANH NGHIỆP MÔI GIỚI BẢO HIỂM (Kèm theo Thông tư số 155/2007/TT-BTC ngày 20/12/2007 của Bộ Tài chính) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản