Giải bài Các nước Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX SGK Lịch sử 8

Chia sẻ: Sinh Trần | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
9
lượt xem
1
download

Giải bài Các nước Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX SGK Lịch sử 8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời các em học sinh cùng tham khảo tài liệu giải bài tập SGK trang 66 bài Các nước Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX dưới đây, tài liệu với các gợi ý đáp án tương ứng với từng bài tập trong SGK giúp các em biết cách giải bài tập một cách chuẩn xác nhất. Ngoài ra, việc tham khảo tài liệu để các em tự trau dồi kiến thức và nâng cao kỹ năng giải bài tập.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giải bài Các nước Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX SGK Lịch sử 8

A. Tóm tắt lý thuyết Các nước Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX SGK Lịch sử 8

1. Quá trình xâm lược của chủ nghĩa thực dân vào các nước Đông Nam Á

- Nguyên nhân ĐNÁ bị xâm lược
+ Các nước tư bản Âu - Mĩ hoàn thành cuộc cách mạng tư sản và đẩy mạnh xâm lược thuộc địa
+ Các nước ĐNA có vị trí chiến lược quan trọng (GV chỉ trên bản đồ)
+ Là khu vực rộng lớn, đông dân, giàu tài nguyên thiên nhiên, có nền văn hóa lâu đời.
+ Từ giữa thế kỉ XIX Chế độ phong kiến lâm vào khủng hoảng triền miên về k tế , chính trị, xã hội. kinh tế kém phát triển.
” Tạo điều kiện cho các nước tư bản phương tây xâm lược ĐNÁ(trừ Xiêm)
- Quá trình xâm lược.
+ Từ TK XV,XVI”XIX Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Hà Lan xâm lược Inđônêxia.
+Từ giữa TK XVI TBN xâm lược Philippin. Từ(1889 - 1902) Philippin là thuộc địa của Mĩ
+ TD Anh chiếm Miến Điện (1885), Mã Lai (Malayxia + Xingapo) đầu TK XX
+ TD Pháp chiếm ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia cuối TK XIX
+ Xiêm (Thái Lan) Anh - Pháp tranh chấp vẫn giữ được độc lập

2. Phong trào chống thực dân Hà Lan của nhân dân In- đô- nê- xi- a. (SGK)

- 1825-1830 khởi nghĩa do Đipôrêgôrô
lãnh đạo.
- 10.1873 khởi nghĩa nhân dân đảo Achê
- 1873 - 1909 khởi nghĩa ở Tây Xumatơra
- 1878 - 1907 KN Ba Tắc
- 1884 - 1886 KN Calimanta
- 1890 KN nông dân do samin lãnh đạo
- Phong trào công nhân :& mạnh dẫn đến sự thành lập các tổ chức
+ Hội công nhân đường sắt (1905)
+ Hiệp hội công nhân xe lửa (1908)
+ Liên minh xã hội dân chủ (1914)
” tạo đk tuyên truyền CN Mác ” sự ra đời ĐCS 5.1920
Cuối TK XIX đầu TKXX XH Inđônêxia phân hóa sâu sắc GCCN và tư sản ra đời đóng vai trò nhất định trong phong trào yêu nước

3. Phong trào chống thực dân ở Phi- líp- pin

- Giữa TK XVI Tây Ban Nha xâm lược Phi- lip- pin và tiến hành khai thác thuộc địa
- Năm 1872 nhân dân Ca- vi- tô nổi dậy khởi nghĩa nhưng bị đàn áp.
- Những năm 90 củathế kỷ XIX xuất hiện 2 xu hướng đấu tranh ở Phi- lip- pin:
+ Xu hướng cải cách của Hô- xê Ri- dan
+ Xu hướng bạo động của Bô- ni- pha- xi- ô. Năm 1896 Bô- ni- pha- xi- ô phát động K/n nhưng bị đàn áp.

- Năm 1898 Mĩ nhân cơ hội xâm nhập Phi- lip- pin đánh bại Tây Ban Nha.
- Nhân dân Philippin nổi dậy đấu tranh chống Mĩ nhưng đến 1902 thì thất bại => Philippin trở thành thuộc địa của Mĩ.

4. Phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp của nhân dân Campuchia

Quá trình xâm lược
- Giữa TK XIX Pháp từng bước xâm chiếm CPC
- 1863 Pháp ép buộc Nô rô đôm chấp nhận quyền bảo hộ
- 1884 Pháp buộc vua Nô rô đôm kí hiệp ước 1884 biến CPC thành thuộc địa của Pháp
- Ách thống trị của Pháp làm cho ND CPC bất bình vùng dậy đấu tranh
Phong trào đấu tranh chống Pháp của nhân dân CPC
- 1861 - 1892 Si vô tha tấn công vào U đông - Phnôm pênh ” thất bại
- 1863 - 1866 cuộc Kn Achaxoa diễn ra ở các tỉnh giáp biên giới VN ,nhân dân Châu Đốc ( Hà Tiên) ủng hộ A cha xoa chống Pháp ” thất bại
- 1866-1867 cuộc Kn Pucômbô ,lập căn cứ ở Tây Ninh (VN) sau đó tấn công về CPC kiểm soát Paman tấn công U đông

5. Phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp của nhân dân Lào đầu TK XX

Bối cảnh lịch sử
- Giữa TK XIX chế đô phong kiến suy yếu ,Lào [hải thuần phục Thái Lan
- 1893 Pháp đàm phán với Xiêm buộc Xiêm thừa nhận quyền cai trị của Pháp ở Lào ” Lào trở thành thuộc địa của Pháp (1893)
Các cuộc khởi nghĩa của nhân dân Lào
- 1901-1903 cuộc kn do Pha ca đuốc chỉ huy, giải phóng Xa va na khét ,đường 9 biên giới Việt - Lào ” thất bại
- 1901- 1907 cuộc khởi nghĩa trên cao nguyên Bô lô ven d0 Ong Kẹo,Com ma đam chỉ huy” thất bại
Nhận xét:
- Phong trào diễn ra liên tục sôi nổi nhưng thất bại vì: phong trào mang tính tự phát , thiếu đường lối nà thiếu tổ chức vững vàng
- Thể hiện tinh thần yêu nước và tinh thần đoàn kết của nhân dân 3 nước Đông Dương

6. Xiêm giữa thế kỷ XIX - đầu thế kỉ XX

* Bối cảnh lịch sử
- Giữa thế kỷ XIX Xiêm thực hiện chính sách đóng của để tránh sự xâm nhập của Phương Tây.
Giữa TK XIX đứng trước sự đe dọa xâm lược của phương Tây ,RaMaIV (Mông - kút ở ngôi từ 1851-  1868) đã thực hiện mở cửa buôn bán với nước ngoài
- Năm 1868 Ra- Ma( Chu- la- long- con ở ngôi 1868-  1910) lên ngôi tiến hành cải cách đất nước
* Nội dung cải cách
- Kinh tế:
+ NN: Giảm nhẹ thuế khóa (ruộng) nâng cao năng xuất lúa, tăng nhanh lượng gạo xuất khẩu
+CTN: Khuyến khích tư nhân bỏ vốn kinh doanh ,xây dựng nhà máy ,mở hiệu buôn và ngân hàng
- Chính trị
+ Xóa bỏ chế độ nô lệ, giải phóng người lao động
+ Đứng đầu nhà nước là vua, giúp việc cho vua có hội đồng nhà nước (nghị viện)
+ Năm 1892 Ra- ma V tiến hành nhiều cải cách(quân đội, tòa án, trường học) theo khuôn mẫu phương Tây

=> Xiêm phát triển theo hướng TBCN.
Ngoại giao
+ Mềm dẻo ,lợi dụng vị trí “nước đệm”
+ Sẵn sàng từ bỏ các vùng đất phụ cận ( vốn là lãnh thổ cùa CPC, Lào,và Mianma) để giữ gìn chủ quyền đất nước
Tính chất: Cái cách manh tính chất CMTS không triệt để

B. Bài tập SGK về Các nước Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX SGK Lịch sử 8

Dưới đây là 2 bài tập Các nước Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX SGK Lịch sử 8

Bài 1 trang 66 SGK Lịch sử 8
Bài 2 trang 66 SGK Lịch sử 8

Để tham khảo toàn bộ nội dung các em có thể đăng nhập vào tailieu.vn để tải về máy. Ngoài ra, các em có thể xem cách giải bài tập trước và bài tập tiếp theo dưới đây:

>> Bài trước: Giải bài Trung Quốc cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX SGK Lịch sử 8 

>> Bài tiếp theo: Giải bài Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX SGK Lịch sử 8 

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản