Giải quyết khiếu nại về quyết định hành chính, hành vi hành chính của công dân ối với lực lượng Công an nhân dân tại Thanh tra Bộ Công an

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
117
lượt xem
11
download

Giải quyết khiếu nại về quyết định hành chính, hành vi hành chính của công dân ối với lực lượng Công an nhân dân tại Thanh tra Bộ Công an

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu hưỡng dẫn Tài liệu hưỡng dẫn Giải quyết khiếu nại về quyết định hành chính, hành vi hành chính của công dân ối với lực lượng Công an nhân dân tại Thanh tra Bộ Công an

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giải quyết khiếu nại về quyết định hành chính, hành vi hành chính của công dân ối với lực lượng Công an nhân dân tại Thanh tra Bộ Công an

  1. Giải quyết khiếu nại về quyết định hành chính, hành vi hành chính của công dân ối với lực lượng Công an nhân dân tại Thanh tra Bộ Công an Thông tin Lĩnh vực thống kê:Khiếu nại, tố cáo Cơ quan có thẩm quyền quyết định: - Trưởng đồn Công an, Trưởng Công an phường, Trưởng Công an thị trấn trong biên chế Công an nhân dân, giải quyết lần đầu đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình và của cán bộ, chiến sĩ thuộc quyền quản lý trực tiếp. - Trưởng Công an cấp huyện giải quyết:+ Khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình và của cán bộ, chiến sĩ thuộc quyền quản lý trực tiếp, trừ khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của Trưởng đồn Công an, Trưởng Công an phường, Trưởng Công an thị trấn; + Khiếu nại mà Trưởng đồn Công an, Trưởng Công an phường, Trưởng Công an thị trấn đã giải quyết lần đầu nhưng còn khiếu nại. - Trưởng phòng và Thủ trưởng đơn vị cấp tương đương thuộc Công an cấp tỉnh; Giám thị trại giam; Hiệu trưởng trường giáo dưỡng; Giám đốc cơ sở giáo dục, giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình và của cán bộ, chiến sĩ thuộc quyền quản lý trực tiếp. - Vụ trưởng, Cục trưởng, Thủ trưởng đơn vị thuộc Tổng cục hoặc trực thuộc Bộ trưởng, Tổng cục trưởng, Giám đốc Công an cấp tỉnh và tương đương giải quyết: + Khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình. + Khiếu nại mà Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý trực tiếp đã giải quyết lần đầu nhưng còn khiếu nại. - Bộ trưởng Bộ Công an giải quyết: + Khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình và của cán bộ không giữ chức vụ (nếu có) thuộc quyền quản lý trực tiếp của mình; + Khiếu nại mà Tổng cục trưởng, Vụ trưởng, Cục trưởng, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Bộ trưởng; Giám đốc Công an cấp tỉnh và tương đương đã gải quyết lần đầu nhưng
  2. còn khiếu nại; + Khiếu nại đối với quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh mà nội dung khiếu nại thuộc quyền quản lý nhà nước của Bộ Công an. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Thanh tra Bộ Công an Cơ quan phối hợp (nếu có): Không Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: *Thời hạn giải quyết khiếu nại: - Lần đầu: không quá 30 ngày kể từ ngày thụ lý; nếu vụ việc phức tạp thì không quá 45 ngày; đối với vùng sâu, vùng xa không quá 45 ngày kể từ ngày thụ lý; nếu vụ việc phức tạp thì không quá 60 ngày. - Lần hai: không quá 45 ngày kể từ ngày thụ lý; nếu vụ việc phức tạp thì không quá 60 ngày; đối với vùng sâu, vùng xa không quá 60 ngày kể từ ngày thụ lý; nếu vụ việc phức tạp thì không quá 70 ngày. *Thời hiệu khiếu nại: - Thời hiệu khiếu nại là 90 ngày kể từ ngày nhận được quyết định hành chính hoặc biết được có hành vi hành chính. Trong trường hợp vì ốm đau, thiên tai, địch hoạ, đi công tác, học tập ở xa hoặc vì những trở ngại khách quan khác mà người khiếu nại không thực hiện được quyền khiếu nại theo đúng thời hiệu thì thời gian trở ngại đó không tính vào thời hiệu khiếu nại nhưng phải có xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường, cơ sở y tế hay Thủ trưởng cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nơi người khiếu nại cư trú hoặc làm việc. *Thời hạn và quyền khiếu nại tiếp theo, quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Toà án: - Người khiếu nại có quyền khiếu nại đến người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai nếu không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc đã hết thời hạn giải quyết mà khiếu nại không được giải quyết. - Người khiếu nại có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Toà án khi không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại (lần đầu, lần hai) hoặc đã hết thời hạn giải quyết mà khiếu nại
  3. không được giải quyết (trừ những khiếu nại có những nội dung thuộc các vấn đề về chính trị nội bộ, danh mục bí mật Nhà nước hoặc quy định của Bộ Công an). - Thời hạn khiếu nại tiếp theo, thời hạn khởi kiện vụ án hành chính tại Toà án là 30 ngày kể từ khi nhận được quyết định giải quyết khiếu nại hoặc kể từ khi hết thời hạn giải quyết khiếu nại mà khiếu nại không được giải quyết; đối với vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì thời hạn nói trên có thể kéo dài hơn, nhưng không quá 45 ngày. Đối tượng thực hiện:Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Quyết định hành chính Các bước Tên bước Mô tả bước Công dân đến trụ sở cơ quan cơ quan để thực hiện việc khiếu nại về hành vi hành chính, quyết định hành chính của cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân. - Cơ quan Công an tiếp nhận đơn khiếu nại của công dân, trường hợp 1. Bước 1 trực tiếp trình bày thì yêu cầu công dân viết đơn và nộp kèm theo các tài liệu liên quan. - Cơ quan tiếp nhận tiến hành phân loại đơn khiếu nại và chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật. Cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại xem xét nội dung đơn và 2. Bước 2 các tài liệu liên quan, nếu không đủ điều kiện thụ lý thì có văn bản trả lời nêu rõ lý do gửi người khiếu nại. Trường hợp đủ điều kiện thì ra
  4. Tên bước Mô tả bước quyết định thanh tra hoặc quyết định về việc xác minh kết luận nội dung khiếu nại và thông báo bằng văn bản cho người khiếu nại biết. - Căn cứ quyết định thanh tra hoặc quyết định về việc xác minh kết luận nội dung khiếu nại, trưởng đoàn thanh tra hoặc tổ trưởng tổ xác minh tiến hành lập kế hoạch, hồ sơ, công bố Quyết định và tiến hành xác minh, thu thập tài liệu; trong đó có gặp gỡ, làm việc và tổ chức đối thoại với người khiếu nại. - Trên cơ sở xác minh, thu thập tài liệu, đoàn thanh tra hoặc tổ xác minh lập và thông báo dự thảo báo cáo kết quả thanh tra hoặc kết quả xác minh, kết luận nội dung khiếu nại cho người khiếu nại; người bị khiếu nại và lập thành biên bản. Sau khi thông báo dự thảo, đoàn thanh tra hoặc tổ xác minh hoàn chỉnh báo cáo chính thức gửi Thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền giải quyết. - Trên cơ sở báo cáo kết quả thanh tra hoặc kết quả xác minh, kết luận nội dung khiếu nại, Thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền giải quyết ra kết luận thanh tra và quyết định giải quyết khiếu nại và thông báo cho người khiếu nại, người bị khiếu nại và các cơ quan, đơn vị liên quan biết. Cơ quan được giao xác minh, kết luận nội dung khiếu nại đôn đốc thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại theo đúng nội dung và thời hạn ghi 3. Bước 3 trong quyết định. - Khi quyết định giải quyết khiếu nại được thực hiện đầy đủ thì kết thúc việc giải quyết khiếu nại. Hồ sơ
  5. Thành phần hồ sơ - Đơn khiếu nại (mẫu số 32) hoặc Giấy uỷ quyền khiếu nại (mẫu số 43) hoặc văn 1. bản phản ánh nội dung khiếu nại do cơ quan tiếp nhận khiếu nại lập. - Bản sao Quyết định hành chính bị khiếu nại (nếu khiếu nại quyết định hành 2. chính); 3. - Các tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại kèm theo (nếu có). Số bộ hồ sơ: 01 (một) bộ. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Đơn khiếu nại (mẫu số 32) Quyết định số 1131/2008/QĐ-TT... 2. Giấy uỷ quyền khiếu nại (mẫu số 43) Quyết định số 1131/2008/QĐ-TT... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản