Giải thể trường tiểu học

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
47
lượt xem
5
download

Giải thể trường tiểu học

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'giải thể trường tiểu học', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giải thể trường tiểu học

  1. Giải thể trường tiểu học Thông tin Lĩnh vực thống kê:Giáo dục và Đào tạo Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Uỷ ban nhân dân cấp huyện. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp huyện. Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:50 ngày làm việc. Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Bằng Quyết định hành chính Các bước Tên bước Mô tả bước Uỷ ban nhân dân xã đối với trường tiểu học công lập, tổ chức 1. Bước 1 hoặc cá nhân đối với trường tiểu học tư thục lập hồ sơ.
  2. Tên bước Mô tả bước Phòng giáo dục và đào tạo có ký kiến bằng văn bản và gửi hồ sơ 2. Bước 2 đến Uỷ ban nhân dân huyện. 3. Bước 3 Uỷ ban nhân dân huyện quyết định. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đề án về giải thể trường. 2. Tờ trình về đề án giải thể trường. Các văn bản xác nhận về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ phải trả 3. và các vấn đề khác có liên quan. 4. Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan. Số bộ hồ sơ: Theo quy định của Uỷ ban nhân dân huyện.
  3. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không
Đồng bộ tài khoản