Gíao án 6 - CƠ THỂ CHÚNG TA ĐƯỢC HÌNH THÀNH NHƯ THẾ NÀO?

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
199
lượt xem
16
download

Gíao án 6 - CƠ THỂ CHÚNG TA ĐƯỢC HÌNH THÀNH NHƯ THẾ NÀO?

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Nhận biết: Cơ thể của mỗi con người được hình thành từ sự kết hợp giữa trứng của mẹ và tinh trùng của bố. - Phân biệt một vài giai đoạn phát triển của thai nhi.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Gíao án 6 - CƠ THỂ CHÚNG TA ĐƯỢC HÌNH THÀNH NHƯ THẾ NÀO?

  1. Bài 4: CƠ TH CHÚNG TA Ư C HÌNH THÀNH NHƯ TH NÀO? I. M c tiêu, nhi m v : Sau bài h c, HS có kh năng: - Nh n bi t: Cơ th c a m i con ngư i ư c hình thành t s k t h p gi a tr ng c a m và tinh trùng c a b . - Phân bi t m t vài giai o n phát tri n c a thai nhi. II. dùng d y h c: - Hình trang 10, 11 SGK. III. Các ho t ng d y h c: Ho t ng giáo viên Ho t ng h c sinh 1. Ki m tra: 2. Bài m i: Ho t ng 1: Gi i thi u bài. (1')
  2. Ho t ng 2: Gi ng gi i. M c tiêu: HS nh n bi t ư c m t s t khoa h c: th tinh, h p t , phôi, bào thai. Cách ti n hành: a) GV t câu h i cho c l p (SGV) nh m nh - HS tr l i câu h i. l i ki n th c. b) GV gi ng bài. - HS l ng nghe. Ho t ng 3: Làm vi c v i SGK. M c tiêu: Hình thành cho HS bi u tư ng v s th tinh và s phát tri n c a thai nhi. Cách ti n hành: a) GV hư ng d n HS làm vi c cá nhân. - Cho HS quan sát hình, c kĩ ph n chú thích - HS quan sát hình 1a, trang 10 SGK và ghép hình v i chú thích cho thích 1b, 1c và làm vi c theo hư ng h p. d n c a GV.
  3. b) - Cho HS quan sát hình và yêu c u HS tìm - HS quan sát hình 2, 3, xem hình nào cho bi t thai ư c 5 tu n, 8 tu n, 3 4, 5 trang 11 SGK và làm vi c tháng, kho ng 9 tháng. theo hư ng d n c a GV. - Cho HS trình bày k t qu . - L p nh n xét. - GV nh n xét và ch t l i. 3. C ng c , d n dò: (2') - GV nh n xét ti t h c. - Chu n b bài ti p. Rút kinh nghi m : ......................................................................................................................................... .........................................................................................................................................
Đồng bộ tài khoản