intTypePromotion=1

Giáo án Chẩn đoán và điều trị bệnh

Chia sẻ: Luu Van Dong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:43

0
76
lượt xem
6
download

Giáo án Chẩn đoán và điều trị bệnh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giáo án Chẩn đoán và điều trị bệnh giúp các bạn sinh viên hiểu được tầm quan trọng của công tác khám bệnh và chẩn đoán, nắm vững được trình tự chẩn đoán bệnh, nội dung của phương pháp chẩn đoán bệnh,... Mời quý thầy cô và các bạn sinh vien tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Chẩn đoán và điều trị bệnh

 1. GIÁO ÁN SỐ: .... Thời gian thực hiện: 4 giờ Tên bài học trước:  Thực hiện từ ngày  ..............  đến ngày ..................... Tên bài BÀI 1: KHÁM VÀ CHẨN ĐOÁN BỆNH MỤC TIÊU CỦA BÀI Sau khi học xong bài học này sinh viên có khả năng: ­ Kiến thức:  Hiểu được tầm quan trọng của công tác khám bệnh và chẩn  đoán. ­ Kỹ  năng:  Chuẩn bị  nơi khám bệnh, dụng cụ  khám bệnh, gia súc khám  bệnh, hoàn thiện bệnh án. ­ Thái độ: Nghiêm túc, tích cực, chủ động, sáng tạo, hợp tác và an toàn. ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC + Học liệu: Giáo án, đề cương bài giảng, ...... + Phương tiện công nghệ  thông tin: Máy chiếu đa chức năng,   máy tính cá   nhân, phần mềm Powerpoint, bút trình chiếu... + Thiết bị: Trâu (bò) trưởng thành hoặc dưới 18 tháng, bút, sổ sách, gấy A0,  gióng cố định, dây buộc,.... HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC + Phần lý thuyết liên quan: Tập trung cả lớp + Phần thực hành: Thực hành độc lập + Phần tổng kết: Tập trung cả lớp I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC                                                      Thời gian:  1'   ­ Chào hỏi:......................................................................................................................   ­ Kiểm tra sĩ số:.............................................................................................................. II. THỰC HIỆN BÀI HỌC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THỜI  TT NỘI DUNG GIÁO VIÊN HỌC SINH GIAN A Dẫn nhập  3 '  Hồ sơ bệnh án, bệnh lịch  ­ Trình chiếu slide ­ Quan sát mẫu B Giới thiệu chủ đề    1 '  * Tên bài học: 1 Gián án: Chẩn đoán và điều trị bệnh
 2. BÀI   1:  KHÁM   VÀ  ­ Giới thiệu tên bài và  ­   Quan   sát,   lắng  ghi tên bài lên bảng nghe, ghi chép CHẨN ĐOÁN BỆNH * Mục tiêu: ­ Kiến thức ­ Trình chiếu và  định  ­   Quan   sát,   lắng  ­ Kỹ năng hướng mục tiêu nghe, ghi nhớ ­ Thái độ * Nội dung bài học: ­ Trình chiếu, nêu khái  ­   Quan   sát,   lắng  Tiểu kỹ  năng 1: Chuẩn bị  quát nội dung nghe công tác khám bệnh Tiểu   kỹ   năng   2:  Cách   ghi  bệnh án và điều tra bệnh lịch C Giải quyết vấn đề     Tiểu kỹ năng: Chuẩn bị  công tác khám bệnh Lý thuyết liên quan 10’ 1.   Tầm   quan   trọng   của  Thuyết trình Lắng nghe, ghi chép công   tác   khám   bệnh   và  chẩn đoán 2. Cách tiến hành công tác  khám bệnh ­ Nơi khám ­ Phương tiện ­ Thầy thuốc ­ Gia súc bệnh Trình tự thực hiện 15’ a. Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị,  ­ Nêu dụng cụ, thiết bị,  ­ Quan sát, ghi nhớ,  vật tư vật tư cần chuẩn bị chuẩn bị b. Trình tự thực hiện ­   Trình   chiếu   bảng  ­ Quan sát, ghi nhớ Công việc 1: Chuẩn bị  nơi  trình   tự   thực   hiện  và  khám phân tích ­ Vào vị trí quan sát Công   việc   2:   Chuẩn   bị  phương tiện khám bệnh Công việc  3:  Đánh giá tiêu  chuẩn của thầy thuốc Công việc  4:  Đánh  giá  yêu  cầu đối với bệnh súc c. Thao tác mẫu ­ Mời học viên vào vị  trí quan sát, thực hiện  thao tác theo trình tự 2 Gián án: Chẩn đoán và điều trị bệnh
 3. Công việc 1: Chuẩn bị  nơi   ­ Thực hiện công việc  khám 1 theo trình tự Công   việc   2:   Chuẩn   bị  ­ Thực hiện công việc  phương tiện khám bệnh 2 theo trình tự Công việc 3:  Đánh giá  tiêu  ­ Thực hiện công việc  chuẩn của thầy thuốc 3 theo trình tự Công  việc  4:  Đánh giá  yêu  ­ Thực hiện công việc  cầu đối với bệnh súc 4 theo trình tự d. Các dạng sai hỏng, nguyên  ­ Trình chiếu bảng nhân và cách phòng tránh Thực hành 45’ ­ Sắp xếp vị trí thực hành ­ Thông báo ­ Thực hiện công việc theo  trình tự Công việc 1: Chuẩn bị  nơi   ­ Quan sát khám Công   việc   2:   Chuẩn   bị  ­ Quan sát phương tiện khám bệnh Công việc 3:  Đánh giá  tiêu  ­ Quan sát chuẩn của thầy thuốc Công  việc  4:  Đánh giá  yêu  ­ Quan sát cầu đối với bệnh súc Tiểu   kỹ   năng   2:   Hoàn  thiện bệnh án  Lý thuyết liên quan 20’ 1. Nội dung khám bệnh Thuyết trình Lắng nghe, ghi chép Khám toàn thân Khám cục bộ 2. Bệnh án Thuyết trình Lắng nghe, ghi chép Tác dụng của bệnh án Nội dung bệnh án Tổng kết hồ sơ bệnh Lưu trữ hồ sơ bệnh 2. Trình tự thực hiện  35 ’  a. Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị,  ­ Nêu dụng cụ, thiết bị,  ­ Quan sát, ghi nhớ,  vật tư vật tư cần chuẩn bị chuẩn bị b. Trình tự thực hiện ­   Trình   chiếu   bảng  ­ Quan sát, ghi nhớ Bước 1: Hỏi bệnh trình   tự   thực   hiện   và  Bước 2: Khám bệnh phân tích Bước 3: Tổng kết hồ sơ  ­ Mời học viên vào vị  ­ Vào vị trí quan sát bệnh trí quan sát, thực hiện  3 Gián án: Chẩn đoán và điều trị bệnh
 4. Bước 4: Lưu trữ hồ sơ bệnh thao tác theo trình tự c. Thao tác mẫu ­ Thực hiện công việc  ­ Quan sát, ghi nhớ Bước 1: Hỏi bệnh 1 theo trình tự ­ Thực hiện công việc  ­ Quan sát, ghi nhớ Bước 2: Khám bệnh 2 theo trình tự ­ Thực hiện công việc  ­ Quan sát, ghi nhớ Bước 3: Tổng kết hồ sơ  3 theo trình tự bệnh ­ Thực hiện công việc  ­ Quan sát, ghi nhớ 4 theo trình tự 4: Lưu trữ hồ sơ bệnh ­ Trình chiếu bảng  d. Các dạng sai hỏng, nguyên  nhân và cách phòng tránh 3. Thực hành 45’ ­ Sắp xếp vị trí thực hành ­ Phân nhóm, thông báo ­   Vào   vị   trí   thực  hành Bước 1: Hỏi bệnh ­ Quan sát ­   Thực   hiện   công  Bước 2: Khám bệnh ­ Quan sát việc 1 ­   Thực   hiện   công  Bước 3: Tổng kết hồ sơ  ­ Quan sát việc 2 bệnh Thực   hiện   công  ­ Quan sát việc 3 4: Lưu trữ hồ sơ bệnh Thực   hiện   công  việc 4 D Kết thúc vấn đề   3’ ­ Củng cố kiến thức ­ Hệ thống kiến thức  ­ Nghe, ghi nhớ ­ Củng cố kỹ năng ­ Hệ thống kỹ năng ­ Nghe, ghi nhớ ­ Đánh giá kết quả  lý  ­ Nghe, ghi nhớ, rút  thuyết và thực hành kinh nghiệm ­ Nhận xét kết quả học tập ­ Giải đáp thắc mắc ­ Nghe, ghi nhớ ­ Nhắc nhở  kế  hoạch  ­ Nghe, ghi nhớ cho ca học sau. ­ Kế hoạch chuẩn bị cho ca  ­   Phân   công   vệ   sinh  ­ Vệ   sinh  khu  vực  học sau. khu vực học tập học tập E Hướng dẫn tự học  2' ­ Tài liệu tham khảo: Giáo  ­ Thông báo ­ Nghe, ghi chép trình Chẩn đoán và nội khoa  thú y – NXB Hà Nội;  4 Gián án: Chẩn đoán và điều trị bệnh
 5.     III. RÚT KINH NGHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 1. Nội dung:  2. Hình thức tổ chức dạy học: ………… 3. Phương pháp:………………………………………………………………………… 4. Phương tiện và thời gian:……………………………………………………………. Ngày         tháng       năm  TRƯỞNG KHOA Giáo viên Lưu Văn Huệ Bảng các dạng sai hỏng, nguyên nhân và cách phòng tránh Các dạng sai hỏng Nguyên nhân Cách phòng tránh Thông tin bệnh súc chưa  Chưa nắm rõ được quy  Đọc lại quy trình hỏi  đầy đủ trình hỏi bênh bệnh Ghi bệnh án chưa rõ ràng,  Chưa nắm rõ quy trình Xem lại quy trình đầy đủ 5 Gián án: Chẩn đoán và điều trị bệnh
 6. GIÁO ÁN SỐ: .... Thời gian thực hiện: 4 giờ Tên bài học trước: Khám và chẩn đoán bệnh Thực hiện từ ngày  ..............  đến ngày ..................... Tên bài BÀI 3: TRÌNH TỰ CHẤN ĐOÁN BỆNH MỤC TIÊU CỦA BÀI Sau khi học xong bài học này sinh viên có khả năng: ­ Kiến thức: Nắm vững được trình tự chẩn đoán bệnh ­ Kỹ năng:Thực hiện được kỹ thuật khám bệnh ­ Thái độ: Nghiêm túc, tích cực, chủ động, sáng tạo, hợp tác và an toàn. ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC + Học liệu: Giáo án, đề cương bài giảng, ...... + Phương tiện công nghệ  thông tin: Máy chiếu đa chức năng,   máy tính cá   nhân, phần mềm Powerpoint, bút trình chiếu... + Thiết bị: Giấy A0, bút viết, ..... HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC + Phần lý thuyết liên quan: Tập trung cả lớp + Phần thực hành: Thực hành độc lập + Phần tổng kết: Tập trung cả lớp I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC                                                      Thời gian:  1’   ­ Chào hỏi:................................................................................................ 6 Gián án: Chẩn đoán và điều trị bệnh
 7.   ­ Kiểm tra sĩ số:.................................................................................. II. THỰC HIỆN BÀI HỌC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THỜ TT NỘI DUNG GIÁO VIÊN HỌC SINH I  GIAN A Dẫn nhập  2 '  ­ Sơ đồ trình tự chẩn đoán  ­ Trình chiếu slide ­ Quan sát, ghi nhớ bệnh B Giới thiệu chủ đề    2 '  * Tên bài học: BÀI  3:  TRÌNH   TỰ  ­ Giới thiệu tên bài  và  ­   Quan   sát,   lắng  CHẨN ĐOÁN BỆNH ghi tên bài lên bảng nghe, ghi chép * Mục tiêu: ­ Kiến thức ­   Trình   chiếu   và  định  ­   Quan   sát,   lắng  ­ Kỹ năng hướng mục tiêu nghe, ghi nhớ ­ Thái độ * Nội dung bài học: ­ Trình chiếu, nêu khái  ­   Quan   sát,   lắng  Tiểu kỹ  năng 1:    Thu thập,  quát nội dung nghe đánh   giá,   phân   loại   triệu  chứng Tiểu kỹ năng 2: Xác định cơ  quan bộ phận bệnh C Giải quyết vấn đề     Tiểu kỹ năng 1:  Thu thập,  đánh   giá,   phân   loại   triệu  chứng 1. Lý thuyết liên quan 20’ ­ Thu thập triệu chứng Thuyết trình ­ Lắng nghe, ghi  ­ Đánh giá phân loại triệu  chép chứng 2. Trình tự thực hiện 20’ a. Chuẩn bị  dụng cụ  thiết  ­ Nêu dụng cụ, thiết bị  ­ Lắng nghe, ghi  bị vật tư vật tư cần chuẩn bị nhớ  ­ Trình chiếu bảng trình  tự thực hiện và phân tích ­ Quan sát, ghi nhớ ­   Chuẩn   bị,   sắp   xếp  dụng cụ, vật tư, thiết bị  ­ Chuẩn bị và học liệu b. Trình tự thực hiện  ­ Treo bảng trình tự ­ Quan sát +   Công   việc   1:  Thu   thập  ­ Mời học viên vào vị trí  ­ Vào vị trí quan sát 7 Gián án: Chẩn đoán và điều trị bệnh
 8. triệu chứng quan sát, thực hiện thao  +   Công   việc   2:  Đánh   giá,  tác theo trình tự phân loại triệu chứng c. Thao tác mẫu +   Công   việc   1:  Thu   thập  Thực hiện công việc 1  triệu chứng theo trình tự +   Công   việc   2:  Đánh   giá,  Thực hiện công việc 2  phân loại triệu chứng theo trình tự d. Các dạng sai hỏng, nguyên  ­ Treo bảng  nhân và cách phòng tránh 3. Thực hành 45’ ­ Sắp xếp vị trí thực hành ­ Thông báo Vào vị trí thực hành +   Công   việc   1:  Thu   thập  ­ Quan sát ­   Thực   hành   công  triệu chứng việc 1 theo trình tự  +   Công   việc   2:  Đánh   giá,  ­ Quan sát ­   Thực   hành   công  phân loại triệu chứng việc 1 theo trình tự  ­ Quan sát phát hiện sai lầm ­ Quan sát và thông báo ­   Thực   hiện   theo  hướng   dẫn   của  giáo viên. ­ Giúp đỡ sinh viên yếu kém ­ Uốn nắn, thao tác mẫu ­ Quan sát, làm theo Tiểu kỹ năng 2:  Xác định  cơ quan, bộ phận bệnh 1. Lý thuyết liên quan 15’ Phương pháp xác định ­ GV Đặt câu hỏi: Anh  ­ Nghe, trả lời (chị) hãy cho biết mục  đích của việc  xác  định  cơ quan, bộ phận bệnh? ­ Nhận xét câu trả lời ­ Nghe, ghi nhớ ­ GV đặt câu hỏi: Làm  ­ Nghe, trả lời thế   nào   để   xác   định  được cơ  quan, bộ  phận  bệnh trên cơ  thể  bệnh  súc? ­ Nghe, ghi nhớ ­ Nhận xét câu trả lời ­ Nghe, ghi chép ­ Thuyết trình 2. Trình tự thực hiện 25’ a. Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị  ­ Nêu dụng cụ, thiết bị  ­ Lắng nghe, ghi  vật tư vật tư cần chuẩn bị nhớ  b. Trình tự thực hiện + Công việc 1: Xác định cơ  ­ Trình chiếu bảng trình  ­ Quan sát, ghi nhớ 8 Gián án: Chẩn đoán và điều trị bệnh
 9. quan,   bộ   phận   bệnh   theo  tự thực hiện và phân tích phương pháp khám lâm sàng + Công việc 2: Xác định cơ  quan,   bộ   phận   bệnh   theo  phương pháp khám cận lâm  sàng  c. Thao tác mẫu ­ Mời học viên vào vị trí  ­ Vào vị trí quan sát quan sát, thực hiện thao  tác theo trình tự Công việc 1:  ­ Thực hiện công việc 1  ­ Quan sát theo trình tự ­ Yêu cầu học viên làm  ­ Làm thử theo Công việc 2:  ­ Thực hiện công việc 2  ­ Quan sát theo trình tự ­ Yêu cầu học viên làm  ­ Làm thử theo d. Các sai hỏng, nguyên nhân  ­ Trình chiếu bảng ­ Quan   sát,   ghi  và cách phòng tránh nhớ 3. Thực hành 45’ ­ Sắp xếp vị trí thực hành ­ Thông báo ­   Vào   vị   trí   thực  hành + Công việc 1: Xác định cơ  ­ Quan sát ­   Thực   hành   công  quan,   bộ   phận   bệnh   theo  việc 1 theo trình tự  phương pháp khám lâm sàng + Công việc 2: Xác định cơ  ­ Quan sát ­   Thực   hành   công  quan,   bộ   phận   bệnh   theo  việc 2 theo trình tự  phương pháp khám cận lâm  sàng  ­   Thực   hiện   theo  ­ Quan sát, phát hiện sai lầm ­ Quan sát và thông báo hướng   dẫn   của  giáo viên. ­ Giúp đỡ sinh viên yếu kém ­ Uốn nắn, thao tác mẫu ­ Quan sát, làm theo D Kết thúc vấn đề    3 '  ­ Củng cố kiến thức ­ Hệ thống kiến thức  ­ Nghe, ghi nhớ ­ Củng cố kỹ năng ­ Hệ thống kỹ năng ­ Nghe, ghi nhớ ­   Đánh   giá   kết   quả   lý  ­ Nghe, ghi nhớ, rút  thuyết và thực hành kinh nghiệm ­ Nhận xét kết quả học tập ­ Giải đáp thắc mắc ­ Nghe, ghi nhớ ­   Nhắc   nhở   kế   hoạch  ­ Nghe, ghi nhớ cho ca học sau. ­ Kế hoạch chuẩn bị cho ca  ­ Phân công vệ sinh khu  ­ Vệ  sinh khu vực  9 Gián án: Chẩn đoán và điều trị bệnh
 10. học sau. vực học tập học tập E Hướng dẫn tự học   2 '  ­ Tài liệu tham khảo: Giáo  ­ Thông báo ­ Nghe, ghi chép trình Chẩn đoán và nội khoa  thú y – NXB Hà nội.     III. RÚT KINH NGHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 1. Nội dung:  2. Hình thức tổ chức dạy học: ………… 3. Phương pháp:………………………………………………………………………… 4. Phương tiện và thời gian:……………………………………………………………. Ngày    tháng    năm  Giáo viên TRƯỞNG KHOA Lưu Văn Huệ GIÁO ÁN SỐ: .... Thời gian thực hiện: 6 giờ Tên bài học trước: Trình tự chẩn đoán bệnh Thực hiện từ ngày  ..............  đến ngày ..................... Tên bài BÀI 4: CÁC PHƯƠNG PHÁP CHẨN ĐOÁN BỆNH MỤC TIÊU CỦA BÀI Sau khi học xong bài học này sinh viên có khả năng: ­ Kiến thức: Nắm được nội dung của  phương pháp chẩn đoán bệnh ­ Kỹ năng: Chọn lựa được phương pháp khám bệnh phù hợp ­ Thái độ: Nghiêm túc, tích cực, chủ động, sáng tạo, hợp tác và an toàn. ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC + Học liệu: Giáo án, đề cương bài giảng, ...... + Phương tiện công nghệ  thông tin: Máy chiếu đa chức năng,   máy tính cá   nhân, phần mềm Powerpoint, bút trình chiếu... 10 Gián án: Chẩn đoán và điều trị bệnh
 11. + Thiết bị: Trâu (bò) trưởng thành hoặc dưới 18 tháng, bút, sổ sách, tai nghe,  gióng cố định, dây buộc,.... HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC + Phần lý thuyết liên quan: Tập trung cả lớp + Phần thực hành: Thực hành độc lập + Phần tổng kết: Tập trung cả lớp I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC                                                      Thời gian:  1'   ­ Chào hỏi:................................................................................................   ­ Kiểm tra sĩ số:.................................................................................. II. THỰC HIỆN BÀI HỌC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THỜ TT NỘI DUNG GIÁO VIÊN HỌC SINH I  GIAN A Dẫn nhập  3 '  ­ Video khám bệnh  ­ Trình chiếu video ­ Quan sát mẫu ­ Đặt câu hỏi: Những phương  ­   Nghe,   ghi   nhớ,  pháp khám bệnh nào được sử  chuẩn bị tâm thế,  dụng trong video trên? Chúng ta  định   hướng  sẽ đi vào bài học hôm nay để  nhiệm   vụ   học  nắm rõ được những phương  tập pháp trên B Giới thiệu chủ đề    1 '  * Tên bài học: BÀI  4:   CÁC   PHƯƠNG  ­ Giới thiệu tên bài  và  ­   Quan   sát,   lắng  PHÁP KHÁM BỆNH ghi tên bài lên bảng nghe, ghi chép * Mục tiêu: ­ Kiến thức ­  Trình chiếu và  định  ­   Quan   sát,   lắng  ­ Kỹ năng hướng mục tiêu nghe, ghi nhớ ­ Thái độ * Nội dung bài học: ­ Trình chiếu, nêu khái  ­   Quan   sát,   lắng  Tiểu kỹ năng: Khám bệnh quát nội dung nghe C Giải quyết vấn đề     Tiểu kỹ năng bệnh 40’ 1. Lý thuyết liên quan A. Khám lâm sàng Phương pháp quan sát (nhìn) ­  Đặt câu hỏi :  Bằng  ­   Lắng   nghe,   trả  ­ Tùy theo mục đích và vị  trí  cách   nào,   đơn   giản  lời nhất   và   nhanh   nhất  11 Gián án: Chẩn đoán và điều trị bệnh
 12. nhìn mà ta đứng xa hay đứng  chúng   ta   đã   có   thể  gần gia súc.  khám   bệnh   cho   bệnh  ­ Nên quan sát từ xa đến gần, từ  súc ? tổng quát đến từng bộ phận ­ Nhận xét câu trả lời ­   Lắng   nghe,   ghi  ­ Nhìn toàn thân:  nhớ ­ Nhìn cục bộ:  ­   Đặt   câu   hỏi :   Khi  ­   Lắng   nghe,   trả  khám   bệnh   bằng  lời phương   pháp   nhìn,   vị  trí cần đứng để  quan  sát như  thế  nào là tốt  nhất ? ­ Nhận xét câu trả lời ­   Lắng   nghe,   ghi  nhớ ­ Thuyết trình ­   Lắng   nghe,   ghi  chép Phương pháp sờ nắn ­ Đặt câu hỏi : Sờ nắn  ­   Lắng   nghe,   trả  ­ K/n:  là phương pháp khám  lời Cách sờ nắn: bệnh như thế nào ? ­ Sờ nắn nông:  ­ Nhận xét câu trả lời ­ Sờ nắn sâu:  ­   Lắng   nghe,   ghi  + Dạng rất cứng: Như  sờ  vào  ­ Thuyết trình nhớ xương.  ­   Lắng   nghe,   ghi  + Dạng cứng: Như sờ vào gan,  chép thận.  +Dạng bột nhão:  + Dạng ba động:  + Dạng khí thũng:  Phương pháp gõ ­ Đặt câu hỏi : Gõ là  ­ K/n:  phương   pháp   khám  ­   Lắng   nghe,   trả  * Kỹ thuật gõ  bệnh như thế nào ? lời Tùy theo gia súc cần khám bệnh  ­ Nhận xét câu trả lời lớn hay nhỏ  mà ta có thể  áp  dụng các phương pháp gõ sau:  ­ Thuyết trình ­   Lắng   nghe,   ghi  ­ Gõ trực tiếp:  nhớ ­ Gõ gián tiếp:  ­   Lắng   nghe,   ghi  ­ Gõ qua ngón tay:  chép ­ Gõ bằng búa qua bản gõ:  * Những âm gõ Tùy theo đặc  điểm và tính chất của các tổ  chức, khí quan mà có các âm gõ  sau:  12 Gián án: Chẩn đoán và điều trị bệnh
 13. ­ Âm trong:  ­ Âm đục:  ­ Âm đục tương đối:  ­ Âm trống:  Phương pháp nghe ­ Đặt câu hỏi : Nghe là  ­ K/n:  phương   pháp   khám  * Các phương pháp nghe: bệnh như thế nào ? ­   Lắng   nghe,   trả  ­ Nghe trực tiếp ­ Nhận xét câu trả lời lời ­ Nghe gián tiếp ­ Thuyết trình B. Khám cận lâm sàng ­   Lắng   nghe,   ghi  Nhận định hình thái ­   Đặt   câu   hỏi :   Với  nhớ bệnh súc, chúng ta có  ­   Lắng   nghe,   ghi  Nhận định  tổn thương,  giải  phẫu bệnh học áp dụng khoa học kỹ  chép thuật   vào   để   khám  ­   Lắng   nghe,   trả  Tìm tác nhân gây bệnh Thăm dò chức năng bệnh không ? lời ­ Nhận xét câu trả lời ­ Thuyết trình ­   Lắng   nghe,   ghi  nhớ ­   Lắng   nghe,   ghi  chép 2. Trình tự thực hiện 40’ a. Chuẩn bị dụng cụ thiết bị vật  ­ Nêu dụng cụ, thiết bị  ­ Lắng nghe, ghi  tư vật tư cần chuẩn bị nhớ  b. Trình tự thực hiện  ­   Trình   chiếu   bảng  Bước 1: Quan sát trình   tự   thực   hiện   và  ­ Quan sát, ghi nhớ Bước 2: Sờ nắn phân tích Bước 3: Nghe, gõ ­   Chuẩn   bị,   sắp   xếp  ­ Chuẩn bị Bước 4: Nghe dụng cụ, vật tư, thiết  bị và học liệu ­ Quan sát c. Thao tác mẫu ­ Treo bảng trình tự ­ Vào vị trí quan sát ­ Mời học viên vào vị  trí quan sát, thực hiện  d. Các dạng sai hỏng, nguyên  thao tác theo trình tự nhân và cách phòng tránh ­ Treo bảng mô tả các  dạng sai hỏng, nguyên  nhân   và   cách   phòng  tránh 3. Thực hành 180’ ­ Sắp xếp vị trí thực hành ­ Quan sát ­   Vào   vị   trí   thực  13 Gián án: Chẩn đoán và điều trị bệnh
 14. ­ Thực hiện trình tự hành Bước 1: Quan sát ­ Quan sát ­   Thực   hành  các  Bước 2: Sờ nắn ­ Quan sát bước  công   việc  Bước 3: Nghe, gõ ­ Quan sát theo trình tự  Bước 4: Nghe ­ Quan sát ­ Quan sát phát hiện sai lầm ­ Quan sát và thông báo ­   Thực   hiện   theo  hướng   dẫn   của  giáo viên. ­ Giúp đỡ sinh viên yếu kém ­   Uốn   nắn,   thao   tác  ­   Quan   sát,   làm  mẫu theo D Kết thúc vấn đề   4’ ­ Củng cố kiến thức ­ Hệ thống kiến thức  ­ Nghe, ghi nhớ ­ Củng cố kỹ năng ­ Hệ thống kỹ năng ­ Nghe, ghi nhớ ­ Đánh giá kết quả  lý  ­ Nghe, ghi nhớ, rút  thuyết và thực hành kinh nghiệm ­ Nhận xét kết quả học tập ­ Giải đáp thắc mắc ­ Nghe, ghi nhớ ­ Nhắc nhở  kế  hoạch  ­ Nghe, ghi nhớ cho ca học sau. ­ Kế hoạch chuẩn bị cho ca học  ­ Phân công vệ sinh khu  ­ Vệ sinh khu vực  sau. vực học tập học tập E Hướng dẫn tự học  1’ ­ Tài liệu tham khảo: Giáo trình  ­ Thông báo ­ Nghe, ghi chép Chẩn đoán và nội khoa thú y –  NXB Hà nội.     III. RÚT KINH NGHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 1. Nội dung:  2. Hình thức tổ chức dạy học: ………… 3. Phương pháp:………………………………………………………………………… 4. Phương tiện và thời gian:……………………………………………………………. Ngày     tháng     năm  Giáo viên TRƯỞNG KHOA Lưu Văn Huệ Bảng: Các dạng sai hỏng, nguyên nhân và cách phòng tránh 14 Gián án: Chẩn đoán và điều trị bệnh
 15. Các dạng sai hỏng Nguyên nhân Cách phòng tránh Sờ nắn không chẩn đoán  Chưa nắm rõ lý thuyết Đọc lại được bệnh Tiếng gõ phát ra không  Chưa nắm vẵng kỹ thuật Xem lại hướng dẫn đúng Nghe tiếng phổi không rõ Để tai nghe không đúng  Xem lại vị trí để tai nghe kỹ thuật 15 Gián án: Chẩn đoán và điều trị bệnh
 16. GIÁO ÁN SỐ: .... Thời gian thực hiện: 7 giờ Tên bài học trước: Các phương pháp chẩn đoán bệnh Thực hiện từ ngày  ..............  đến ngày ..................... Tên bài BÀI 5: KHÁM TOÀN THÂN MỤC TIÊU CỦA BÀI Sau khi học xong bài học này sinh viên có khả năng: ­ Kiến thức:  Nắm được nội dung các biểu hiện thông qua dung thái, niêm  mạc, lông, da, diễn biến thân nhiệt, hạch lâm ba của gia súc ­ Kỹ  năng:   Nhận biết được các thay đổi bệnh lý thông qua dung thái,  niêm  mạc, lông, da, thân nhiệt, hạch lâm ba ­ Thái độ: Nghiêm túc, tích cực, chủ động, sáng tạo, hợp tác và an toàn. ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC + Học liệu: Giáo án, đề cương bài giảng, ...... + Phương tiện công nghệ  thông tin: Máy chiếu đa chức năng,   máy tính cá   nhân, phần mềm Powerpoint, bút trình chiếu... + Thiết bị: Tranh ảnh minh họa. HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC + Phần lý thuyết liên quan: Tập trung cả lớp + Phần thực hành: Thực hành độc lập + Phần tổng kết: Tập trung cả lớp I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC                                                      Thời gian: 1'   ­ Chào hỏi:................................................................................................   ­ Kiểm tra sĩ số:.................................................................................. II. THỰC HIỆN BÀI HỌC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THỜ TT NỘI DUNG GIÁO VIÊN HỌC SINH I  GIAN A Dẫn nhập  3 '  ­ Video khám bệnh mẫu ­   Trình   chiếu  ­ Quan sát video ­   Nghe,   ghi   nhớ,  chuẩn bị tâm thế,  định   hướng  nhiệm   vụ   học  16 Gián án: Chẩn đoán và điều trị bệnh
 17. tập B Giới thiệu chủ đề    1 '  * Tên bài học: BÀI 5: KHÁM TOÀN THÂN ­ Giới thiệu tên bài  ­   Quan   sát,   lắng  và  ghi  tên bài  lên  nghe, ghi chép bảng ­   Trình   chiếu   và  ­   Quan   sát,   lắng  * Mục tiêu: định   hướng   mục  nghe, ghi nhớ ­ Kiến thức tiêu ­ Kỹ năng ­   Quan   sát,   lắng  ­ Thái độ ­ Trình chiếu, nêu  nghe * Nội dung bài học: khái quát nội dung Tiểu kỹ năng 1:  Khám dung thái gia  súc Tiểu kỹ  năng 2:  Khám niêm mạc,  khám lông và da gia súc C Giải quyết vấn đề     Tiểu kỹ  năng: Khám  dung thái  gia súc 1. Lý thuyết liên quan 15’ ­ Khám thể cốt ­ Đặt câu hỏi: Một  ­ Lắng nghe, trả  gia súc có thể  cốt  lời như  thế  nào được  gọi là tốt, xấu? ­ Nhận xét câu trả  lời ­ Lắng nghe, ghi  ­ Thuyết trình nhớ ­ Lắng nghe, ghi  ­ Khám dinh dưỡng ­   Đặt   câu   hỏi:  chép Những   biểu   hiện  ­ Lắng nghe, trả  nào   cho   thấy   gia  lời súc có dinh dưỡng  tốt và dinh dưỡng  kém ­ Nhận xét câu trả  lời ­ Thuyết trình ­ Lắng nghe, ghi  nhớ ­ Khám tư thế ­ Đặt câu hỏi: Em  ­ Lắng nghe, ghi  nào   mô   tả   về   tư  chép thế   bình   thường  ­ Lắng nghe, trả  17 Gián án: Chẩn đoán và điều trị bệnh
 18. của trâu, bò, ngựa  lời và lợn? ­ Nhận xét câu trả  lời ­ Thuyết trình ­ Lắng nghe, ghi  nhớ ­ Khám thể trạng ­ Đặt câu hỏi: Thể  ­ Lắng nghe, ghi  trạng của gia súc là  chép gì   và   được   chia  làm mấy loại?  ­ Lắng nghe, trả  ­ Nhận xét câu trả  lời lời ­ Thuyết trình ­ Lắng nghe, ghi  nhớ ­ Lắng nghe, ghi  chép 2.  Trình tự thực hiện 25’ a. Chuẩn bị dụng cụ thiết bị vật tư ­   Nêu   dụng   cụ,  ­ Lắng nghe, ghi  thiết bị vật tư cần  nhớ  chuẩn bị ­ Trình chiếu bảng  ­ Quan sát, ghi nhớ trình tự  thực hiện  b. Trình tự thực hiện  và phân tích ­ Chuẩn bị + Công việc 1: Khám thể cốt ­   Chuẩn   bị,   sắp  + Công việc 2: Khám dinh dưỡng xếp dụng cụ, vật  ­ Quan sát + Công việc 3: Khám tư thế tư, thiết bị  và học  ­ Vào vị trí quan sát + Công việc 4: Khám thể trạng liệu ­   Treo   bảng   trình  tự ­ Mời học viên vào  vị trí quan sát, thực  c. Thao tác mẫu hiện thao tác theo  ­ Quan sát, ghi nhớ + Công việc 1: Khám thể cốt trình tự Phương pháp: Nhìn ­ Thực hiện công  ­ Quan sát, ghi nhớ + Công việc 2: Khám dinh dưỡng việc 1  Phương pháp: Nhìn, đo đếm + Công việc 3: Khám tư thế ­ Thực hiện công  ­ Quan sát, ghi nhớ Phương pháp: Nhìn việc 2 18 Gián án: Chẩn đoán và điều trị bệnh
 19. + Công việc 4: Khám thể trạng ­ Thực  hiện công  ­ Quan sát, ghi nhớ Phương pháp: Nhìn việc 3 d. Các dạng sai hỏng, nguyên nhân  ­ Thực  hiện công  ­ Quan sát, ghi chép và cách phòng tránh việc 4 ­ Treo bảng 3. Thực hành 135’ ­ Sắp xếp vị trí thực hành ­ Quan sát ­   Sắp   xếp   dụng  cụ,   vật   tư   thực  ­ Khám thể cốt ­ Quan sát hành ­ Khám dinh dưỡng ­ Quan sát ­ Thực hành công  ­ Khám tư thế ­ Quan sát việc theo trình tự  ­ Khám thể trạng ­ Quan sát ­ Quan sát phát hiện sai lầm ­ Quan sát và thông  báo ­   Thực   hiện   theo  ­ Giúp đỡ sinh viên yếu kém hướng   dẫn   của  ­ Uốn nắn, thao tác  giáo viên. mẫu ­ Quan sát, làm  theo Tiểu   kỹ   năng   2:    Khám   niêm  mạc, khám lông và da gia súc 1. Lý thuyết liên quan 20’ ­ Cách khám niêm mạc ­   Đặt   câu   hỏi:  ­ Lắng nghe, trả  ­ Quan sát thay đổi bệnh lý ở niêm  Khám   niêm   mạc  lời mạc có ý nghĩ như  thế  nào   trong   chẩn  đoán? ­ Nhận xát câu trả  ­ Lắng nghe, ghi  lời nhớ ­ Thuyết trình ­ Nghe, ghi chép ­ Khám lông và da ­   Đặt   câu   hỏi:  ­   Lắng   nghe,   trả  Lông   và   da   của  lời câu hỏi gia   súc   khỏe  mạnh,   dinh  dưỡng   tốt   sẽ   có  biểu   hiện   như  thế nào? ­   Lắng   nghe,   ghi  ­ Nhận xét câu trả  nhớ lời ­ Lắng nghe, ghi  ­ Thuyết trình chép 2. Trình tự thực hiện 20’ 19 Gián án: Chẩn đoán và điều trị bệnh
 20. a. Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị vật tư ­   Nêu   dụng   cụ,  ­ Lắng nghe, ghi  b. Trình tự thực hiện thiết bị vật tư cần  nhớ  + Công việc 1: Khám niêm mạc chuẩn bị + Công việc 2: Khám lông và da ­ Trình chiếu bảng  ­ Quan sát, ghi nhớ trình tự  thực hiện  và phân tích ­   Chuẩn   bị,   sắp  ­ Chuẩn bị xếp dụng cụ, vật  tư, thiết bị  và học  c. Thao tác mẫu liệu ­ Vào vị trí quan sát ­ Mời học viên vào  vị trí quan sát, thực  hiện thao tác theo  trình tự ­ Quan sát ­ Thực hiện công  việc 1 theo trình tự ­ Làm thử ­ Yêu cầu học viên  làm theo ­ Quan sát ­ Thực hiện công  việc 2 theo trình tự ­ Làm thử ­ Yêu cầu học viên  làm theo d. Các sai hỏng, nguyên nhân và cách  ­ Quan   sát,   ghi  phòng tránh ­ Trình chiếu bảng nhớ 3. Thực hành 90’ ­ Sắp xếp vị trí thực hành ­ Quan sát ­ Vào vị trí thực hành ­ Khám niêm mạc ­ Quan sát ­ Thực hành công việc  ­ Đánh giá thay đổi bệnh lý ­ Quan sát theo trình tự  ­ Quan sát, phát hiện sai  ­ Quan sát và thông báo ­ Thực hiện theo hướng  lầm dẫn của giáo viên. ­   Uốn   nắn,   thao   tác  ­ Quan sát, làm theo ­ Giúp đỡ sinh viên yếu  mẫu kém D Kết thúc vấn đề   4’ ­ Củng cố kiến thức ­ Hệ thống kiến thức  ­ Nghe, ghi nhớ ­ Củng cố kỹ năng ­ Hệ thống kỹ năng ­ Nghe, ghi nhớ ­ Đánh giá kết quả lý thuyết  ­ Nghe, ghi nhớ, rút  và thực hành kinh nghiệm ­ Nhận xét kết quả học  ­ Giải đáp thắc mắc ­ Nghe, ghi nhớ tập ­ Nhắc nhở kế hoạch cho ca  ­ Nghe, ghi nhớ 20 Gián án: Chẩn đoán và điều trị bệnh
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2