intTypePromotion=3

Giáo án Công Dân lớp 10: Bài:7 THỰC TIỄN VÀ VAI TRÒ CỦA THỰC TIỄN ĐỐI VỚI NHẬN THỨC

Chia sẻ: Abcdef_33 Abcdef_33 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
586
lượt xem
29
download

Giáo án Công Dân lớp 10: Bài:7 THỰC TIỄN VÀ VAI TRÒ CỦA THỰC TIỄN ĐỐI VỚI NHẬN THỨC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

I. Mục tiêu : _ Nêu được k/n nhận thức , thực tiễn .Thực tiễn có vai trò ntn đối với nhận thức ? _ Giải thích được mọi sự hiểu biết của con người đều bắc nguồn từ thực tiễn . _ Có ý thức tìm hiểu thực tế , vận dụng những điều đã học vào cuộc sống . _ k/n nhận thức , thực tiễn .Vai trò thực tiễn đối với nhận thức . II. Nội dung : _ Thế nào là nhận thức ? _ Nhận thức cảm tính là ntn ? Nhận tức lí...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Công Dân lớp 10: Bài:7 THỰC TIỄN VÀ VAI TRÒ CỦA THỰC TIỄN ĐỐI VỚI NHẬN THỨC

  1. Bài:7 THỰC TIỄN VÀ VAI TRÒ CỦA THỰC TIỄN ĐỐI VỚI NHẬN THỨC I. Mục tiêu : _ Nêu được k/n nhận thức , thực tiễn .Thực tiễn có vai trò ntn đối với nhận thức ? _ Giải thích được mọi sự hiểu biết của con người đều bắc nguồn từ thực tiễn . _ Có ý thức tìm hiểu thực tế , vận dụng những điều đã học vào cuộc sống . _ k/n nhận thức , thực tiễn .Vai trò thực tiễn đối với nhận thức . II. Nội dung : _ Thế nào là nhận thức ? _ Nhận thức cảm tính là ntn ? Nhận tức lí tnh1 là ntn ? _ Thực tiễn là gì ? Các hình cơ bản của thực tiễn là gì ? III. Phương pháp: Thảo luận , đặc vấn đề .diễn giải IV. Phương tiện : SGK & SGV . V. Tiến trình dạy học : 1. Điểm danh : SS.
  2. 2. Kiểm tra : _ Trả bài kiểm tra 1 tiết . _ 3.Bài mới : Cho HS đọc mở đầu bài . HOẠT ĐỘNG CỦA GV &HS NỘI DUNG BÀI HỌC *phương pháp : Thảo luận nhóm, 1. Thế nào là nhận thức ? đặc vấn đề , diễn giải . HĐ I : _ Nhận thức làgì ? ( HS trả lời * Nhận thức là trình phản ánh Nhận thức là trình phản ánh SVHT của thế giới khách quan SVHT của thế giới khách quan vào trong bộ óc của con người , vào trong bộ óc của con người , để tạo nên sự hiểu biết về chúng . để tạo nên sự hiểu biết về chúng _ Có hai giai đoạn nhận thức : ) + GV :Nhận thức cảm tính là nhận thức trực quan sinh động . Là nhờ các cảm giác nhận thức a.Nhận thức cảm tính : Là do
  3. trực tiếp . Cảm giác , tri giác , các giác quan tiếp xúc trực tiếp biểu tượng . với SVHT, đem lại cho con _ Nhận thức cảm tính là ntn ? ( người hiểu biết cácđặc điểm bên HS trả lời Là do các giác quan ngoài của chúng . tiếp xúc trực tiếp với SVHT, đem lại cho con người hiểu biết cácđặc điểm bên ngoài của chúng .) + GV Sau khi nhận thức cảm tính đưa các tư liệu vào , thì bộ b. Nhận thức lí tính : Là giai óc của con ngưòi phân tích , so đoạn cao của quá trình nhận thức sánh , tổng hợp dưa ra kết luận . dựa trên các tài liệu do nhận thức _ Nhận thức lí tính là ntn ? ( HS cảm tính đem lại , nhờ các thao trả lời: Là giai đoạn cao của quá tác của tư duy :phântích , so sánh trình nhận thức dựa trên các tài ,tổng hợp , khái quát háo … tìm liệu do nhận thức cảm tính đem ra bản chất quy luật của SVHT lại , nhờ các thao tác của tư duy
  4. :phântích , so sánh ,tổng hợp , khái quát háo … tìm ra bản chất quy luật của SVHT ) *phương pháp : Thảo luận nhóm, đặc vấn đề , diễn giải . 2. Thực tiễn là gì ? Thực tiễn là HĐII: toàn bộ những hoạt động vật chất _ Thực tiễn là gì ? Cho ví dụ ? ( có mục đích , mang tính lịch sử HS trả lời:Thực tiễn là toàn bộ _ xã hội của con người nhằm cải những hoạt động vật chất có mục tạo tự nhiên và xã hội . đích , mang tính lịch sử _ xã hội của con người nhằm cải tạo tự nhiên và xã hội .) Ví dụ: Thực hành quỳ tím nhúng vào ddAxít thì hoá đỏ . 4. Củng cố :_ Thế nào là nhận thức ?
  5. _ Nhận thức cảm tính là ntn ? Nhận tức lí tnh1 là ntn ? _ Thực tiễn là gì ? Các hình cơ bản của thực tiễn là gì ? 5. HĐ tiếp nối: _ Học bài và làm bài tập : 1,2,5/44 . Chuẩn bị bài mới mục :3/40 . + Thực tiễn là cơ sở của nhận thức là ntn ? + Thực tiễn là động lực của nhận thức là ntn ? + Thực tiễn là mục đích của nhận thức là ntn ? + Thực tiễn là tiêu chuẩn của chân lý là ntn ?

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản