intTypePromotion=1

Giáo án đại số lớp 7 - Tiết 60: một biến Cộng và trừ Đa thức

Chia sẻ: Linh Ha | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
192
lượt xem
8
download

Giáo án đại số lớp 7 - Tiết 60: một biến Cộng và trừ Đa thức

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu: - Học sinh biết cộng trừ đa thức một biến bằng nhiều cách khác nhau. - Hiểu được thực chất f(x) – g(x) = f(x) + (-g(x)) - Rèn kĩ năng sắp xếp đa thức theo luỹ thừa giảm dần hoặc tăng dần của biến và cộng trừ các đa thức đồng dạng. B. Chuẩn bị: Giáo viên: Phấn màu, bảng phụ, thước thẳng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án đại số lớp 7 - Tiết 60: một biến Cộng và trừ Đa thức

  1. Tr­êng THCS §«ng H¶i – QuËn H¶i An Ngày soạn:18/1/2007 Ngày giảng: 25/1/2007 Cộng và trừ Đa thức Giáo án đại số lớp 7 - Tiết 60: một biến A. Mục tiêu: - Học sinh biết cộng trừ đa thức một biến bằng nhiều cách khác nhau. - Hiểu được thực chất f(x) – g(x) = f(x) + (-g(x)) - Rèn kĩ năng sắp xếp đa thức theo luỹ thừa giảm dần hoặc tăng dần của biến và cộng trừ các đa thức đồng dạng. B. Chuẩn bị: Giáo viên: Phấn màu, bảng phụ, thước thẳng. Học sinh: Bút dạ xanh, giấy trong, phiếu học tập. C. Tiến trình bài dạy: 1. Kiểm tra bài cũ: (5’-7’) Hä vµ tªn gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Hoan – Tæ KHTN 115
  2. Tr­êng THCS §«ng H¶i – QuËn H¶i An - Hai đa thức sau có phải là đa thức một biến không? Có thể kí hiệu hai đa thức này ntn? Xác định bậc, hệ số, hệ số tự do các đa thức đó. - Nhắc lại quy tắc cộng trừ các đa thức? áp dụng tính tổng hiệu của hai đa thức 2. Dạy học bài mới: Hoạt động của Hoạt động Ghi bảng thầy của trò Hoạt động 1: Cộng hai đa thức một biến (3’ – 5’) 1. Cộng hai đa thức một biến  Hướng dẫn học  Một học lên Ví dụ: sinh cộng hai sinh đa thức A(x) bảng, các A(x)=5x4+6x3-x2+7x– 5 và B(x) bằng học sinh B(x) = 3x3 + 2x2 + 2 cách đặt phép khác làm vào vở tính: Cách 1  Sắp xếp hai A(x) + B(x) đa thức cùng = (5x4 + 6x3 - x2 + 7x– 5) + Hä vµ tªn gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Hoan – Tæ KHTN 116
  3. Tr­êng THCS §«ng H¶i – QuËn H¶i An (3x3 + 2x2 + 2) theo luỹ thừa giảm dần = 5x4 + 6x3 - x2 + 7x – 5 + hoặc tăng dần 3x3 + 2x2 + 2 của biến = 5x4 + (6x3 + 3x3) + (-x2 +  Đặt phép 2x2) + 7x + (-5 + 2 )  Một học tính như cộng 4 3 2 lên = 5x + 9x +x +7x – 3 sinh các số (chú ý bảng, các các đơn thức học sinh Cách 2 đồng dạng khác làm A(x)=5x4+6x3- x2+7x–5 trong cùng vào vở 3x3+2x2 +2 một cột ) +B(x) = A(x)+B(x)=5x4+9x3+x2+7x- 3 Hä vµ tªn gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Hoan – Tæ KHTN 117
  4. Tr­êng THCS §«ng H¶i – QuËn H¶i An Hoạt động 2: Trừ hai đa thức một biến (30’ – 32’) 2. Trừ hai đa thức một biến  Hướng dẫn học Ví dụ: Tính A(x) – B(x) với sinh trừ hai đa A(x) và B(x) đã cho ở trên. thức A(x) và  Một học B(x) bằng cách lên Cách 1: học sinh tự giải sinh đặt phép tính: bảng, các Cách 2: Đặt phép tính Sắp xếp hai học sinh A(x)=5x4+6x3- x2+7x–5 đa thức cùng khác làm 3x3+2x2 -B(x) = +2 theo luỹ thừa vào vở A(x)-B(x)=5x4+3x3- giảm dần 3x2+7x-7 hoặc tăng dần Chú ý: của biến Cách 1: Thực hiện cộng trừ Đặt phép tính đa thức đã học ở Đ6 như trừ các số (chú ý các  Trả lời: Cách 2: Sắp xếp các hạng thức các hạng tử của hai đa thức cùng đơn tử của đa theo luỹ htừa giảm hoặc đồng dạng thức B(x) tăng của biến, rồi đặt phép trong cùng Hä vµ tªn gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Hoan – Tæ KHTN 118
  5. Tr­êng THCS §«ng H¶i – QuËn H¶i An một cột ) với dấu tính theo cột dọc tương tự ngược lại như cộng trừ các số Thực chất ta được áp dụng: A(x) - B(x) = đa thức – A(x) +(- ?1 B (x) B(x)) Có M(x)=x4+5x3-x2+x–0,5 thể thực hiện +N(x)=3x4 -5x2-x – 2 phép tính M(x)+N(x)=4x4+5x3–6x2– bằng cách 2,5 công với đa  Một học thức đối cảu sinh lên M(x)-N(x) đa thức B(x), bảng, các =-2x4+5x3+4x2+2x+1,5 viết đa thức học sinh đối cảu đa khác làm thức B(x) vào vở ntn?  Giới thiệu chú ý Hä vµ tªn gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Hoan – Tæ KHTN 119
  6. Tr­êng THCS §«ng H¶i – QuËn H¶i An  Yêu cầu học sinh làm ?1 Hoạt động 3: Luyện tập (30’ – 32’) Bài 45 (Tr 45 - 3. Luyện tập SGK) học Bài 45 (Tr 45 - SGK)  Một cầu học Yêu sinh lên Q(x) = x5 – 2x2 + 1 – P (x) sinh làm bài bảng, các Q(x) = x5 – 2x2 + 1 - x4 + học sinh Theo dõi, nhận 3x2 + x - 1 2 khác làm xét, sửa chữa, Q(x) = x5 – x4 + x2 +x + 1 vào vở cho điểm. 2 P(x) – R (x) = x3 R(x) = P(x) – x3 = x4 - 3x2 - x3 1 -x+ 2 3. Luyện tập và củng cố bài học: (Lồng vào phần luyện tập) - Hä vµ tªn gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Hoan – Tæ KHTN 120
  7. Tr­êng THCS §«ng H¶i – QuËn H¶i An 4. Hướng dẫn học sinh học ở nhà: (1’) - Bài tập 44 đến 46,47,48 (SGK - Tr 46) Hä vµ tªn gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Hoan – Tæ KHTN 121
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2