intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo án điện tử môn sinh học: Sinh Học lớp 12-Khái niệm đột biến số lượng nhiễm sắc thể (NST)

Chia sẻ: Thao Thanh | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:13

105
lượt xem
16
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Nguyên nhân Do các tác nhân vật lí, hoá học, của mội trường ngoài hoặc do sự rối loạn môi trường nội bào làm cản trở sự phân li của một hay một số cặp NST hình thành thể lệch bội. - Cơ chế Dưới tác nhân gây đột biến làm ảnh hưởng tới sự không phân li của một hay một số cặp NST trong giảm phân tạo ra các giao tử thừa hay thiếu một hoặc vài NST. Các giao tử này kết hợp với giao tử bình thường...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án điện tử môn sinh học: Sinh Học lớp 12-Khái niệm đột biến số lượng nhiễm sắc thể (NST)

 1. Chương II TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN Bài 8 Quy luật Mendel: Quy luật phân li
 2. I. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU DI TRUYỀN HỌC CỦA I. MENĐEN 1. Khái niệm 1. a. Cặp tính trạng tương phản b. alen, cặp alen:
 3. 2.PPphân tích cơ thể lai - Tạo các dòng thuần chủng. quan sát sơ Hãy - Laiđồ và nêuthuần các dòng các chủng khác trongbởi 1 bước nhau hoặc 2 ương pháprồi ph tính trạng tích KQ ở di phânnghiên cứuF1, F2, F3. dtruyền của suất - Sử ụng toán xác Menden? để phân tích KQ lai, đưa ra giả thuyết giải thích KQ. n hành thí nghiệm - Tiế chứng minh cho giả thuyết. t
 4. II. Quy luật phân li 1. Thí nghiệm : 1. hoa đỏ  x hoa trắng Pt/c x hoa đỏ 100% hoa đỏ F1 F2 ¾ hoa đỏ :  ¼ hoa trắng 2. giải thích kết quả - Tính trạng trội: hoa đ Tính trạng lặn: hoa trắng -ỏ F2 tự thụ phấn hoa đỏ hoa trắng 1/3 2/3 3 đỏ : 1 trắng 100% hoa đỏ 100% hoa F3 trắng 2 đỏ không t/c 1 đỏ t/c =>F2 1 trắng t/c
 5. 3.Hình thành học thuyết - Mỗi tính trạng do một cặp nhân tố 3.Hình di truyền quy định (cặp alen, cặp gen). Trong tế bào, cặp nhân tố di truyền không hòa trộn vào nhau. - Bố (mẹ) chỉ truyền cho con 1 trong 2 thành viên của cặp nhân tố di truyền. - Ki thụ tinh, các giao tử kết hợp với nhau một cách ngẫu nhiên tạo nên các hợp tử.      ♂ F2 0.5 R 0.5 r 0.5 0.5 ♀ 0.5 0.25 0.25 0.5 0.25 0.25 R RR Rr RR Rr 0.5 r 0.25 Rr 0.25 rr 0.5 0.25 Rr 0.25 rr
 6. Menden đã làm phép lai phân tích để kiểm tra giả thuyết của mình. TH1 TH2 TH1 Thế nào là lai P AA x aa phân tích ? x Aa aa A ;a A :a ; a G FB Aa 1 Aa : 1 aa 100% trội 50% trội 50% lặn
 7. X P Hoa đỏ Hoa trắng Gp F1 100% Hoa đỏ X Hoa đỏ Hoa đỏ F1x F1 GF1      ♂  0.5 0.5 ♀ 0.5 F2 : 1/4 AA : 2/4Aa :1/4aa 0.5 3 /4(A-) : 1/4aa
 8. P AA = 0 .5A .0.5 A = 0.25 AA P Aa = 0.5A .0.5 a + 0.5a .0.5 A = 0. 5 Aa P aa = 0.5a .0.5 a = 0.25 aa
 9. 2. Nội dung: Mỗi tính trạng do 1 cặp alen quy định, 1 có nguồn gốc từ bố, 1 có nguồn gốc từ mẹ. Các alen của bố và mẹ tồn tại ở cơ thể con một cách riêng rẽ không hòa trộn vào nhau. Khi hình thành giao tử, các thành viên của cặp alen phân li đồng đều về các giao tử. 50% giao tử chứa alen này, 50% giao tử chứa alen kia..
 10. Trội lặn Trội trội P x P x 1 trội : 1 F1 100% 3 trội : 1 100% trội 100% F1 trội lặn lặn tr KG AA x aa Aa x aa Aa KG Aa x Aa AA x Aa AA P P (AA x AA) Lặn Lặn P x 100 % lặn F1 KG aa x aa P P một cặp tính trạng do một cặp gen quy định.
 11. 3. Cơ sở TB học: 3. - Trong tế bào sinh dưỡng các gen và NST luôn tồn tại thành từng cặp. - Khi giảm phân tạo giao tử mỗi alen (trong cặp alen), mỗi NST (trong cặp tương đồng) cũng phân li đồng đều về các giao tử. 4. Điều kiện: Quá trình giảm phân diễn ra bình thường.
 12. CỦNG CỐ 1.Ở cà chua, quả đỏ trội hoàn toàn so với quả vàng. Khi lai cây cà chua quả đỏ dị hợp với cây cà chua quả vàng, tỉ lệ phân tính ở đời lai là: A A. 3 quả đỏ : 1 quả vàng. B. đều quả đỏ. C. 1 quả đỏ : 1 quả vàng. D. 1 quả đỏ : 3 quả vàng.
 13. 2. Để biết kiểu gen của một cá thể có KH trội có thể căn cứ vào kết quả của: A. lai thuận nghịch. B. tự thụ phấn ở thực vật. C. lai phân tích. C D. lai gần. 3. Lai phân tích là phép lai: A. Giữa 2 cơ thể có tính trạng tương phản nhau. B. Giữa 2 cơ thể thuần chủng khác nhau về 1 cặp tính trạng tương phản. C. Giữa cơ thể mang tính trạng trội với cơ thể mang tính C trạng lặn để kiểm tra kiểu gen. D. Giữa cơ thể mang kiểu gen trội với cơ thể có KG lặn.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=105

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2