intTypePromotion=1

Giáo án điện tử môn sinh học: Sinh học lớp 12- Tạo giống nhờ công nghê Gen(Nâng cao)

Chia sẻ: Thao Thanh | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:23

0
188
lượt xem
42
download

Giáo án điện tử môn sinh học: Sinh học lớp 12- Tạo giống nhờ công nghê Gen(Nâng cao)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

BÀI HỌC MÔN: SINH HỌC 12-NC .BÀI 2O: TẠO GIỐNG NHỜ CÔNG NGHỆ GEN I. 1. -CÔNG NGHỆ GEN: Khái niệm công nghệ gen: Gen là gì? Công nghệ gen là qui trình tạo Công ra những tế bào hoặc sinh vật

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án điện tử môn sinh học: Sinh học lớp 12- Tạo giống nhờ công nghê Gen(Nâng cao)

 1. BÀI HỌC MÔN: SINH HỌC 12-CB
 2. BÀI 20
 3. BÀI 2O: TẠO GIỐNG NHỜ CÔNG NGHỆ GEN CÔNG NGHỆ GEN: I. Gen là gì? Khái niệm công nghệ gen: 1. - Công nghệ gen là qui trình tạo ra những tế bào hoặc sinhông nghệ C vật có gen bị biến đổi hoặc có là gì? gen thêm gen mới. - Trong công nghệ gen, kỹ thuật tạo AND tái tổ hợp (KT chuyển gen): dùng thể truyền chuyển gen từ tế bào này sang tế bào khác, đóng vai trò trung tâm.
 4. KHÁI NIỆM THỂ TRUYỀN:  Thể truyền (vectơ chuyển gen) là 1 phân tử AND nhỏ có khả năng nhân đôi 1 cách độc lập với hệ gen của tế bào cũng như có thể gắn vào hệ gen của tế bào . Thể truyền là gì? Tại sao muốn chuyển  Một thể truyền cần phgen ộừđủ những yêu cầu sau: ải phả Thể truyền cần h t i iloài này sang hội đủ những tiêuập cầ h phả có + Có khả năng nhân đôi 1 cách độkhác với nệ genicủa tế bào. loài c l + Có khả năng tự gắn vào hệ gen củể ttruyền? a ế bào . chuẩn gì? Người th ta + Có gen đánh dấu. thường dùng những  Người ta thấu ng dùng plasmit trong TBC của nhiều c ườ trúc gì làm thể loài vi khuẩn hoặctruyền? a virut đã được biến đổi làm AND củ thể truyền trong kỹ thuật chuyển gen.
 5. Quan sát sơ đồ A sau và cho biết: kỹ thuât chuyển gen gồm mấy bước cơ bản? B C
 6. BÀI 2O: TẠO GIỐNG NHỜ CÔNG NGHỆ GEN CÔNG NGHỆ GEN: I. Khái niệm công nghệ gen: 1. Các bước cần tiến hành trong KT chuyển gen: 2. Hãy nêu cách Tạo ADN tái tổ hợp,  tiến hành và Đưa AND tái tổ hợp vào trong tế bào nhận,  kết quả của Phân lập dòng tế bào chứa AND tái tổ hợp.  mỗi bước?
 7. PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1: QUY TRÌNH THỰC HIỆN KT CHUYỂN GEN. PHI CÁCH TIẾN HÀNH KẾT QUẢ CÁC BƯỚC CỦA KT CHUYỂN GEN TẠO -Tách chiết thể truyền(A) và gen cần chuyển(B) ra Thu được khỏi tế bào , AND tái tổ AND -Xử lý A và B bằng cùng 1 loại enzim giới hạn hợp(gen TTH (enzim restrictaza), tạo “đầu dính” cần -Dùng 1 loại “keo dính”(enzim ligaza) gắn các đầu chuyển dính của A & B tạo thành AND tái tổ hợp. gắn vào thể truyền) Trong tế bào ĐƯA AND Dùng muối CaCl2 hoặc dùng xung điện làm dãn nhận, AND tth TTH VÀO màng sinh chất của tế bào nhận,làm cho AND tái tổ sẽ được nhân TB NHẬN hợp dễ dàng đi qua màng. lên rất nhiều Thu được dòng Nhờ các gen đánh dấu trên thể truyền, người ta có PHÂN tế bào có AND thể biết được các tế bào có AND tái tổ hợp, (sản LẬP tái tổ hợp,tổng DÒNG TB phẩm của các gen đánh dấu có thể dễ dàng được hợp các sản của nhận biết bằng các kỹ thuật nhất định) từ đó người CHỨA gen cần chuyển. AND TTH ta có thể tách được dòng tế bào có AND tái tổ hợp
 8. BÀI 2O: TẠO GIỐNG NHỜ CÔNG NGHỆ GEN CÔNG NGHỆ GEN: I. Khái niệm công nghệ gen: 1. Các bước cần tiến hành trong KT chuyển gen: 2. ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ GEN TRONG TẠO GIỐNG II. BIẾN ĐỔI GEN: Khái niệm sinh vật biến đổi gen: 1. ó ế ể làm hsinh cThthvnào làbiếgen của nó Sinh vật biến đổi gen là sinh ật mà ệ n đã được con người làmđổếvậtổi cho đổi 1 ợp với lợi bi i n ệ biếncphù h hđ gen ủa gen? ích của mình. sinh vật bằng những cách nào?
 9. PHIẾU HỌC TẬP 2: CÁC PHƯƠNG PHÁP LÀM BIẾN ĐỔI HỆ GEN CỦA SINH VẬT: PHƯƠNG PHÁP CÁCH THỰC KẾT QUẢ VÍ DỤ HIỆN Đưa thêm 1 gen Cấy gen tổng Cấy gen Tạo sinh lạ, khác loài vào hợp insulin của vật mang hệ gen người vào vk gen khác E.coli loài Làm biến đổi Làm cho 1 gen nào đó Tăng hoạt Làm biến đổi sản xuất nhiều sản gen,tạo ra tính hoặc 1 gen đã có phẩm hơn hoặc làm nhiều thay đổi cơ sẵn cho gen biểu hiện 1 hoocmôn sinh chế biểu cách khác thường. trưởng hơn hiện của gen Loại bỏ hoặc Loại bỏ 1 gen không mong Làm bất hoạt làm bất hoạt muốn nào đó được gen xấu gen làm chín loại bỏ hoặc làm bất khỏi hệ gen quả ở cà chua hoạt gen
 10. BÀI 2O: TẠO GIỐNG NHỜ CÔNG NGHỆ GEN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ GEN TRONG TẠO GIỐNG II. BIẾN ĐỔI GEN: Khái niệm sinh vật biến đổi gen: 1. Một số thành tựu tạo giống biến đổi gen: 2. Tạo động vật chuyển gen: a) - phương pháp: + lấy trứng của con vật, thụ tinh trong ống nghiệm, + tiêm gen cần chuyển vào hợp tử→phôi, + cấy phôi chuyển gen vào tử cung con vật khác, + sinh ra 1 con vật chuyển gen. -Ví dụ: + Dê biến đổi gen,cho sữa chứa prôtêin tơ nhện + Cừu mang gen prôtêin người +chuột bạch mang gen hoocmôn sinh trưởng của chuột cống + ...........
 11. Quan sát sơ đồ sau và nêu các bước tạo động vật chuyển gen?
 12. Cừu mang gen prôtêin người
 13. Dê chuyển gen cho sữa có prôtêin của tơ nhện
 14. Chuột nhắt có gen hoocmôn sinh trưởng của chuột cống lúa gạo vàng
 15. BÀI 2O: TẠO GIỐNG NHỜ CÔNG NGHỆ GEN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ GEN TRONG TẠO GIỐNG II. BIẾN ĐỔI GEN: Khái niệm sinh vật biến đổi gen: 1. Một số thành tựu tạo giống biến đổi gen: 2. Tạo động vật chuyển gen: a) Tạo giống cây trồng biến đổi gen: b) - Chuyển gen trừ sâu từ vi khuẩn vào cây bông - Tạo giống lúa “gạo vàng” có thể tổng hợp bêta-carôten trong h ạt Tạo dòng vi sinh vật biến đổi gen: c) - Tạo dòng vi khuẩn mang gen sản xuất insulin người. - Tạo dòng vk tổng hợp từ 3 dòng khác nhau có thể phân hủy rác thải, dầu loang...
 16. Cà chua có gen kháng nấm Cà chua chín chậm
 17. Tạo dòng vi khuẩn E.coli mang gen sản xuất hoocmôn insulin ngừơi
 18. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 1.Người ta phải dùng thể truyền để chuyển một gen từ tế bào này sang tế bào khác là vì: A. nếu không có thể truyền thì gen cần chuyển sẽ không chui vào được tế bào nhận. B. nếu không có thể truyền thì gen có vào được t ế bào nhân cũng không thể nhân lên và phân li đồng đều v ề các tế bào con khi tế bào con phân chia. C C. nếu không có thể truyền thì khó có thể thu đươc nhiều sản phẩm của gen trong t ế bào nh ận D. nếu không có thể truyền thí gen không th ể t ạo ra s ản phẩm trong tế bào nhận.
 19. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 2. Ưu thế nổi bật của kỹ thuật chuyển gen so với phương pháp lai truyền thống là gì? A. Dễ thực hiên,thao tác nhanh,ít tốn thời gian. B B. Tổng hợp được các phân tử AND lai giữa loài này và loài khác. C. Sản xuất các sản phẩm sinh học trên quy mô công nghiệp. D. Lai giữa các loài xa nhau trong hệ thống phân lo ại không giao phối được.
 20. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 3.Khi chuyển một gen tổng hợp protein của người vào vi khuẩn E.coli,các nhà khoa học đã làm được điều gì có lợi cho người? A. Sản xuất insulin với giá thành hạ,dùng chữa bệnh tiểu đường cho người. B. Protein hình thành sẽ làm giảm tác hại của vi khuẩn đối với người. C. Lợi dụng khả năng sinh sản nhanh,trao đổi chất C mạnh của vi khuẩn để tổng hợp một lượng lớn protein đáp ứng nhu cầu nhiều mặt của con người. D. Thuần hóa một chủng E.coli để nuôi cấy vào hệ tiêu hóa của người.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2