intTypePromotion=1

Giáo án Giáo dục công dân lớp 7 (tiết 13, 14)

Chia sẻ: Laxa Gemma | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:8

0
29
lượt xem
2
download

Giáo án Giáo dục công dân lớp 7 (tiết 13, 14)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Xin giới thiệu tới các bạn học sinh "Giáo án Giáo dục công dân lớp 7". Tài liệu tập trung trình bày hai bài học chính về giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ; tự tin. Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập của các bạn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Giáo dục công dân lớp 7 (tiết 13, 14)

  1. Ngày soạn:  24/ 10/ 2015 Ngày dạy: 31/10 (7a)   5/10 (7b) Tiết: 13  Bài 10:Giữ gìn và phát huy truyền thống Tốt đẹp của gia đình, dòng họ I.  mục tiêu bài học 1. Kiến thức:   ­ Hiểu thế nào là giữ gìn phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ ­ Kể  được một số  biểu hiện giữ  gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia  đình, dòng họ. ­ Hiểu được ý nghĩa của việc giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia  đình dòng họ.   2. Kĩ năng  ­ Biết xác định những chuyền thống tốt đẹp của gia đình dòng họ. ­ Thực hiện tốt bổn phận của bản thân để  tiếp nối và phát huy truyền thống tốt  đẹp của gia đình dòng họ. 3.  Thái độ:        Trân trọng tự hào về truyền thống tốt đẹp của gia đình dòng họ II/CÁC KĨ NĂNG SỐNG CƠ BẢN ĐƯỢC GIÁO DỤC: ­KN tư duy phê phán ­KN tự nhận thức ­KN sáng tạo III. chuẩn bị của gv và hs a, GV:  ­ Tranh ảnh, băng hình.         ­ Tài liệu sách báo, tạp chí nói về truyền thống gia đình. b, HS:  ­ Phiếu học tập, SGK     IV. Tiến trình bài dạy: 1. ổn định tổ chức:  2. Kiểm tra bài cũ:  ? Thế nào là gia đình văn hoá? 3. Dạy nội dung bài mới HĐ của GV HĐ của HS Nội dung ghi bảng
  2. HĐ1: Tìm hiểu truyện đọc  Cho HS đọc bài. HS đọc bài. 1. Truyện đọc ? Sự  lao động cần cù   Tìm   hiểu   ND   truyện  *  Sự  lao động cần cù và quyết   và   quyết   tâm   vượt   đọc và trả lời tâm vượt khó khăn. khó   của   mọi   người   ­ Hai bàn tay cha và anh trao tôi  trong   gia   đình   trong   dày   lên,   chai   sạn   vì   phải   cày  truyện   đọc   thể   hiện   cuốc đất qua   những   tình   tiết   ­   Bất   kể   thời   tiết   khắc   nghiệt  nào? không bao giờ rời "trận địa" ­ Đấu tranh gay go quyết liệt ­ Kiên trì, bền bỉ. * Kết quả: Tìm hiểu và trả lời. ­ Biến quả  đồi thành trang trại  ? Kết quả tốt đẹp mà   kiểu mẫu gia đình đó đạt được   ­ Trang trại có hơn 100 ha đất  là gì? đai màu mỡ. ­ Trồng bạch đàn, hoè, mía, cây  ăn quả. ­ Nuôi bò, dê, gà Chia nhóm thảo luận,  Thảo luận nhóm: cử   đại   diện   nhóm    * Sự  nghiệp nuôi trồng của tôi  ?   Những   việc   làm   trình bày. bắt đầu từ chuồng gà bé nhỏ nào   chứng   tỏ   nhân   Các   nhóm   nhận   xét,  ­   Mẹ   cho   10   con   gà   con   nay  vật   "tôi"   đã   giữ   gìn   bổ sung.  thành 10 con gà mái đẻ trứng. truyền thống tốt đẹp   ­ Số  tiền có được tôi mua sách  của gia đình?. vở   đồ   dùng   học   tập,   truyện  GV   Nhận   xét,   đánh  tranh và báo. giá và kết luận Tìm hiểu và trả lời. ­>  Đó   là   giữ   gìn   và   phát   huy   ?   Việc làm của gia   truyền   thống   tốt   đẹp   của   gia   đình trong truyện thể   đình, dòng họ. hiện đức tính gì?     HS liên hệ và trả lời   ? Em hãy kể lại  (­   Dòng   họ   em   có   nghề  những truyền thống  đúc đồng. tốt đẹp của gia đình  ­ Dòng họ  em có  truyền  thống hiếu học. mình? ­   Dòng   họ   em   có   nghề    thuốc.) Tìm hiểu và trả lời. ? Có phải tất cả các 
  3. truyền thống đều  cần phải giữ gìn và  phát huy? HĐ2: Tìm hiểu ND bài học 2.Nội dung Cho   HS   đọc   ND   bài  HS đọc ND bài học. a. Gia đình dòng họ  nào cũng   học. có những truyền thống tốt đẹp   về ?   Truyền   thống   tốt   Tìm hiểu ND bài học  ­ Học tập đẹp   của   gia   đình   và trả lời ­ Lao động dòng   họ   gồm   những   ­ Nghề nghiệp nội dung gì? ­ Đạo đức ­ Văn hoá. ? Giữ gìn và phát huy   Tìm hiểu ND bài học  b. Giữ  gìn và phát huy truyền   truyền thống là gì? và trả lời thống   tốt   đẹp   của   gia   đình   dòng họ là: ­ Bảo vệ ­ Tiếp nối ­ Phát riển ­ Làm rạng rỡ truyền thống ? Vì sao phải giữ  gìn   Tìm hiểu ND bài học  c. Giữ  gìn và phát huy truyền   và   phát   huy   truyền   và trả lời thống tốt đẹp của dòng họ để: thống   tốt   đẹp   của   ­  Có   thêm   kinh   nghiệm,   sức   gia   đình   dòng   họ?   Cần   phê   phán   biểu   mạnh hiện sai trái gì? ­ Làm phong phú truyền thống,   ? Chúng ta phải làm   Liên   hệ   bản   thân   và   bản sắc dân tộc. gì để phát huy những   trả lời truyền thống tốt đẹp   d. Chúng ta phải: của dòng họ? ­   Trân   trọng,   tự   hào   nối   tiếp   truyền thống. ­ Sống trong sạch, lương thiện ­ Không bảo thủ, lạc hậu ­   Không   coi   thường   hoặc   làm   tổn hại đến thanh danh của gia   đình, dòng họ HĐ3: Hướng dẫn HS làm bài tập 3. Bài tập GV:   Hướng   dẫn   HS  HS làm bài tập  * BT c: Đồng ý với đáp án: 1,   làm bài tập 2,5   * BT đ:    ­   Trân   trọng,   tự   hào   nối   tiếp  truyền thống.
  4. GV     Chữa   bài   tập,  Trình   bày   ý   kiến   cá  ­ Sống trong sạch, lương thiện cho   điểm   HS   khá  nhân vào phiếu. ­ Không bảo thủ, lạc hậu nhất để động viên. ­   Không   coi   thường   hoặc   làm  tổn hại đến thanh danh của gia  đình, dòng họ 4. Củng cố­ luyện tập. GV hệ thống kiến thức cơ bản. 5. Hướng dẫn HS tự học ở nhà. ­ Làm bài tập còn lại SGK ­ Sưu tầm: Tranh ảnh, câu chuyện về truyền thống gia đình, dòng họ em ­ Sưu tầm những câu ca dao ,tục ngữ nói về truyền thống gia đình và dòng họ ­ Chuẩn bị bài mới. Tự tin V/ Rút kinh nghiệm ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... .................................................................................................................................
  5. Ngày soạn:  31/ 10/ 2015 Ngày dạy: 7/11 (7a)                (7b) Tiết: 14            Bài 11:Tự tin          ************* I.  mục tiêu bài học 1. Kiến thức:   ­ Nêu được một số biểu hiện của tự tin ­ Nêu được ý nghĩa của tính tự tin 2. Kĩ năng  Biết thể hiện sự tự tin trong những công việc cụ thể. 3.  Thái độ:        Tin ở bản thân mình, không a dua, dao động trong hành động. II/CÁC KĨ NĂNG SỐNG CƠ BẢN ĐƯỢC GIÁO DỤC: ­KN tư duy phê phán ­KN tự nhận thức ­ Kĩ năng đặt mục tiêu ­KN lập kế hoạch III. chuẩn bị của gv và hs a, GV:  ­ Tranh ảnh, băng hình.           b, HS:   ­ Phiếu học tập, SGK    IV. Tiến trình bài dạy:
  6. 1. ổn định tổ chức:  2. Kiểm tra bài cũ:   ? Vì sao phải giữ  gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình dòng họ?   Cần phê  phán biểu hiện sai trái gì? ? Chúng ta phải làm gì để phát huy những truyền thống tốt đẹp của dòng họ? 3. Dạy nội dung bài mới                      ­ Dám nghĩ, dám làm                      ­ Chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo                      ­ Có cứng mới đứng đầu gió HĐ của GV HĐ của HS Nội dung ghi bảng HĐ1: Tìm hiểu truyện đọc  Cho HS đọc truyện. HS đọc truyện. 1. Truyện đọc *. Bạn Hà học tiếng Anh trong   ? Bạn Trịnh Hải Hà   Tìm hiểu ND truyện  điều kiện, hoàn cảnh: học   tiếng   Anh   trong   và trả lời. ­ Góc học tập là căn gác xép nhỏ  điều   kiện   và   hoàn   ở  ban công, giá sách khiêm tốn,  cảnh như thế nào? máy cát sét cũ kĩ. ­   Không   đi   học   thêm,   chỉ   học  SGK, học sách nâng cao và học  theo chương trình dạy tiếng Anh  trên   ti   vi.Cùng   anh   trai   nói    chuyện với người nước ngoài. * Bạn Hà được đi du học ở nước   ?   Do   đâu   bạn   Hà   Tìm hiểu ND truyện  ngoài là do: được tuyển đi du học   và trả lời.  ­ Là một học sinh giỏi toàn diện. ở nước ngoài? ­ Nói tiếng Anh thành thạo ­ Đã vượt qua kì thi tuyển chon  của người Xing­ga­po. ­ Là người chủ động và tự tin  ?   Em   hãy   nêu   biểu   Tìm hiểu ND truyện  * Biểu hiện của sự  tự  tin  ở bạn   hiện sự  tự  tin  ở  bạn   và trả lời. Hà Hà? ­   Bạn   tin   tưởng   vào   khả   năng     của bản thân mình. ­   Chủ   động   trong   học   tập:   Tự  Chia   nhóm   và   thảo  Chia nhóm thảo luận,  học luận   cử   đại   diện   nhóm  ­ Là người ham học ?   Nêu   những   việc   trình bày. làm   thể   hiện   sự   tự   Các   nhóm   nhận   xét,  tin   và     thiếu   tự   tin   bổ sung. 
  7. nên     không   hoàn   thành công việc.?  GV kết luận HĐ2: Tìm hiểu ND bài học  2. Nội dung bài học Cho HS đọc ND bài  HS đọc ND bài học a, Tự  tin là : Tin tưởng vào khả  học năng   của   bản   thân,   chủ   động  Tìm hiểu ND bài học  trong   mọi   việc,   dám   tự   quyết  ? Tự tin là gì?  và trả lời định và hành động một cách chắc  chắn,   không   hoang   mang   dao  động. Người tự tin cũng là người  hành   động   cương   quyết,   dám  nghĩ, dám làm. ?   Tự   tin   có   ý   nghĩa   Tìm hiểu ND bài học  b. ý nghĩa như   thế   nào   trong   và trả lời Tự  tin giúp con người thêm sức   cuộc sống? mạnh,  nghị  lực và  sáng  tạo  để   làm   nên   sự   nghiệp   lớn.   Nếu   không có tự tin, con người sẽ trở   nên nhỏ bé và yếu đuối. c.   Rèn   luyện   tính   tự   tin   bằng   cách: ?   Em   sẽ   rèn   luyện   Tìm hiểu ND bài học  ­   Chủ   động,   tự   giác   trong   học   tính   tự   tin   như   thế   . Liên hệ bản thân và  tập   và   tham   gia   các   hoạt   động   nào? trả lời tập thể ­ Khắc phục tính rụt rè, tự ti, ba  phải, dựa dẫm. HĐ3: Hướng dẫn HS làm bài tập    Hướng dẫn HS làm  HS làm BT. 3. Bài tập BT. Lên bảng trình bày   b. Đồng ý với ý kiến:1,4,5,6,8. BT. đ. Rèn luyện tính tự bằng cách: Nhận xét, bổ sung. ­ Chủ động, tự giác trong học tập  GV nhận xét, đánh  và   tham   gia   các   hoạt   động   tập  giá, kết luận.   thể ­ Khắc phục tính rụt rè, tự ti, ba  phải, dựa dẫm.
  8. 4. Củng cố­ luyện tập. : (5’). - §Ó suy nghØ vµ hµnh ®éng mét c¸ch tù tin con ngêi cÇn cã phÈm chÊt vµ ®iÒu kiÖn g×? - GV kÕt luËn: §Ó tù tin con ngêi cÇn kiªn tr×, tÝch cùc, chñ ®éng häc tËp kh«ng ngõng v¬n lªn, n©ng cao nhËn thøc vµ n¨ng lùc ®Ó cã kh¶ n¨ng hµnh ®éng mét c¸ch ch¾c ch¾n. 5. Hướng dẫn HS tự học ở nhà. : (2’) - Häc thuéc néi dung bµi. - Lµm bµi tËp: a, c, d. - ¤n tËp c¸c néi dung ®· häc. - ChuÈn bÞ: Thực hành ngoại khóa V/ Tự rút kinh nghiệm ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... .................................................................................................................................

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản