intTypePromotion=1

Giáo án Giáo dục công dân lớp 6 : Tên bài dạy : QUYỀN ĐƯỢC BẢO ĐẢM AN TOÀN VÀ BÍ MẬT THƯ TÍN, ĐIỆN THOẠI, ĐIỆN TÍN

Chia sẻ: Abcdef_26 Abcdef_26 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
228
lượt xem
15
download

Giáo án Giáo dục công dân lớp 6 : Tên bài dạy : QUYỀN ĐƯỢC BẢO ĐẢM AN TOÀN VÀ BÍ MẬT THƯ TÍN, ĐIỆN THOẠI, ĐIỆN TÍN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

MỤC TIÊU BÀI GIẢNG: - Giúp học sinh hiểu và nắm được những nội dung cơ bản của quỳên được bảo đảm an toàn và bí mật về thư tín, điện thoại, điện tín của công dân được quy định trong hiến pháp. - Phân biệt được đâu là những hành vi thể hiện việc thực hiện tốt quyền được bảo đảm an toàn và

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Giáo dục công dân lớp 6 : Tên bài dạy : QUYỀN ĐƯỢC BẢO ĐẢM AN TOÀN VÀ BÍ MẬT THƯ TÍN, ĐIỆN THOẠI, ĐIỆN TÍN

  1. QUYỀN ĐƯỢC BẢO ĐẢM AN TOÀN VÀ BÍ MẬT THƯ TÍN, ĐIỆN THOẠI, ĐIỆN TÍN I. MỤC TIÊU BÀI GIẢNG: - Giúp học sinh hiểu và nắm được những nội dung cơ bản của quỳên được bảo đảm an toàn và bí mật về thư tín, điện thoại, điện tín của công dân được quy định trong hiến pháp. - Phân biệt được đâu là những hành vi thể hiện việc thực hiện tốt quyền được bảo đảm an toàn và bí mật về thư tín, điẹn thoại, điện tín, phê phán, tố cáo những hành vi trái pháp luật. - Hình thành ở học sinh ý thức trách nhiệm đối với việc thực hiện quyền được bảo đảm an toàn và bí mật về thư tín, điện thoại, điện tín. II. PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN: - Thầy: Giáo án, sách giáo khoa, sách giáo viên.
  2. - Trò: Học bài, chuẩn bị bài mới. III. CÁCH THỨC TIẾN HÀNH: Vấn đáp. thảo luận, đàm thoại, diễn giảng. IV. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG: 1. Ổn định tổ chức: 6A: 6B: 6C: 2. Kiểm tra bài cũ: Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân là gì? 3. Giảng bài mới: 1. Tình huống: - Giáo viên đọc mẫu, học sinh đọc tình huống. ? Theo em Phương có nên đọc - Không vì: Đó là hành vi vi thư của Hiền không? Vì sao. phạm pháp luật.
  3. ? Em có đồng ý với giải pháp - Không vì: Đó là một hành vi của Phương không? Vì sao. rối trá, là hành vi xâm phạm đến quyền bí mật về thư tín ? Nếu em là Loan em sẽ làm của Hiền. - Em sẽ cương quyết không gì. đọc trộm thư của người khác và khuyên, giải thích để Phượng hiểu hành vi bóc trộm thư là không tốt, là hành vi vi - Yêu cầu học sinh đọc điều 73 phạm pháp luật để ngăn cản Hiến pháp 1992, 125 Bộ luật Phượng không bóc thư của hình sự ở phần tham khảo. Hiền nữa. - Học sinh đọc điều 73 Hiến ? Em hiểu quyền được bảo pháp 1992, 125 Bộ luật hình đảm an toàn, bí mật thư tín, sự. điện thoại, điện tín của công 2. Nội dung bài học: dân là gì. a. Nội dung: Quyền được bảo đảm an
  4. toàn, bí mật thư tín, điện thoại, điện tín của công dân là một trong những quyền cơ bản của công dân. Điều 73 Hiến pháp 1992 quy định: “ Thư tín, điện ? Công dân có trách nhiệm gì thoại, điện tín của công dân trong vấn đề này. được bảo đảm an toàn và bí mật. Việc bóc mở, kiểm soát, thu giữ thư tín, điện tín của công dân phải do người có - Hướng dẫn học sinh thảo thẩm quyền tiến hành theo quy luận lớp bài tập b, c. định của pháp luật.” b. Trách nhiệm của công dân: Không ai được chiếm đoạt hoặc tự ý mở thư tín, điện tín của người khác, không được nghe trộm điện thoại. 3. Bài tập:
  5. - Bài tập b. Ví dụ: + nghe trộm điện thoại. + Xem trộm thư của người khác. + Xem trộm điện tín của người khác. + Ăn cắp thư, điện tín của người khác…. - Bài tập c. Theo điều 125 Bộ luật hình sự 1999 + Sử lý kỷ luật hoặc phạt hành chính. + Nừu tái phạm bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 1 đến 5 triệu đồng hoặc cải tạo không giam giữ một năm.
  6. 4. Củng cố bài: - Giáo viên hệ thống nội dung bài học. - Nhận xét, xếp loại giờ dạy. 5. Hướng dẫn về nhà: - Học bài, làm bài tập a, d.
ANTS
ANTS

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản