Giáo án hình học lớp 8 - Tiết 13:LUYỆN TẬP

Chia sẻ: Linh Ha | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
248
lượt xem
13
download

Giáo án hình học lớp 8 - Tiết 13:LUYỆN TẬP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu: - HS củng cố vững chắc các tính chất, dấu hiệu nhận biết hình bình hành. - HS biết sử dụng những tính chất cả hình bình hành để chứng minh một bài toán liên quan.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án hình học lớp 8 - Tiết 13:LUYỆN TẬP

  1. Giáo án hình học lớp 8 - Tiết 13: LUYỆN TẬP I/ Mục tiêu: - HS củng cố vững chắc các tính chất, dấu hiệu nhận biết hình bình hành. - HS biết sử dụng những tính chất cả hình bình hành để chứng minh một bài toán liên quan. II/ Phương pháp : - Luyện tập - HS hoạt động theo nhóm III/ Chuẩn bị : - GV: Thước, compa, bảng phụ hình 72, SGK. - HS : SGK, thước, compa, bảng phụ, bút lông.
  2. Ghi bảng Hoạt động của Hoạt động GV của HS HĐ1: Kiểm tra bài cũ :(7’) -HS1: Phát Giải bài 44 ? Nêu dấu hiệu biểu dấu hiệu A nhận biết một vẽ hình sửa B tứ giác là hình bài tập 44 F bình hành, sửa SGK. E tập 44 bài F SGK. -HS2: Phát biểu biểu và sửa ? Phát D định nghĩa và bài tập 45 C tính chất hình SGK. Hình Bình Hành bình hành, sửa ABCD tập 45 bài => DE // BF (AD // SGK. BD) (1) -GV nhận xét bài sửa của HS
  3. ED = AD ( E là và nhắc lại 2 chứng cách trung điểm AD) minh một tứ BC BF = ( F là 2 giác là hình trung điểm BC) bình hành. Mà AD = BC (ABCD là hình bình hành) Vậy DF = BF (2) Từ (1),(2) => EBFD là hbh => BE = DF Giải bài 45 A E B 1 1 2 2
  4. D F C      B D B1  D2 ( B1  ; D2  ) 2 2 AB // CD =>   (sole tg) B1  F1   Vậy: D (hai  F1  DE // BF 1 góc đồng vị bằng nhau) => DEBF là hình bình hành (do DE // BF ; EB // DF) Giải bài 46: Luyện HĐ2: Câu a,b đúng; c,d sai tập (30’) -HS thảo luận -Cho HS làm theo nhóm và
  5. bài tập 46 trang đại diện trả lời. 92 theo nhóm. -GV dùng bảng Giải bài 47: phụ vẻ hình 72 a) AHD = CKB SGK. (cạnh huyền – góc -HS thảo luận -HS thảo luận theo nhóm và nhọn) luyện tập bài trình bài theo => AH = CK và AH 47 và trình bày nhóm // CK vào bảng phụ => Tứ giác AHCK là HBH b) O là trung điểm -HS nêu dấu -GV yêu cầu hiệu của HK nhận HS nêu lại dấu biết 1 tứ giác và AC là đường hiệu nhận biết là hình bình chéo của hình bình 1 tứ giác là hành. hành AHCK hình bình hành. => O là trung điểm -GV nhận xét AC
  6. => O, A, C thẳng bài của làm hàng nhóm và cho điểm. -GV chốt lại chứng cách minh 3 điểm Giải bài 48: -HS làm vào thẳng hàng dựa Tứ giác EFGH là vở và thi đua vào tính chất lấy điểm. HBH đường chéo ( EF // GH ( cùng // HBH. với AC) -Cho HS làm EF = GH ( cùng bài tập 48 (lấy AC bằng ) điểm cá nhân) 2 gọi HS lên bảng vẽ hình.
  7. HĐ3: Củng cố (6’) -Hướng dẫn HS làm bài tập 49 SGK HĐ4: Hướng dẫn về nhà(2’) -Học lại bài hình bình hành. -Làm bài tập 49 SGK -Làm bài 82, 84 SBT n

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản