Giáo án hình học lớp 8 - Tiết 38 ĐỊNH LÝ ĐẢO VÀ HỆ QUẢ CỦA ĐỊNH LÝ TA-LÉT

Chia sẻ: Linh Ha | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
242
lượt xem
8
download

Giáo án hình học lớp 8 - Tiết 38 ĐỊNH LÝ ĐẢO VÀ HỆ QUẢ CỦA ĐỊNH LÝ TA-LÉT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu: - Trên cơ sở cho HS thành lập mệnh đề đảo của định lý Ta-let. Từ một bài toán cụ thể, hình thành phương pháp chứng minh và khẳng định đúng đắn của mệnh đề đảo, HS tự tìm ra cho mình một phương pháp mới để chứng minh hai đường thẳng song song.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án hình học lớp 8 - Tiết 38 ĐỊNH LÝ ĐẢO VÀ HỆ QUẢ CỦA ĐỊNH LÝ TA-LÉT

 1. Giáo án hình học lớp 8 - Tiết 38 i2 ĐỊNH LÝ ĐẢO VÀ HỆ QUẢ CỦA ĐỊNH LÝ TA-LÉT. I. Mục tiêu: - Trên cơ sở cho HS thành lập mệnh đề đảo của định lý Ta-let. Từ một bài toán cụ thể, hình thành phương pháp chứng minh và khẳng định đúng đắn của mệnh đề đảo, HS tự tìm ra cho mình một phương pháp mới để chứng minh hai đường thẳng song song. - Rèn kĩ năng vận dụng định lý đảo trong việc chứng minh hai đường thẳng song song. Vận dụng được một cách linh hoạt hệ quả của định lý Ta-let trong những trường hợp khác nhau. - Giáo dục cho HS tư duy biện chứng thông qua việc: Tìm mệnh đề đảo, chứng minh, vận dụng vào thực tế, tìm ra phương pháp mới để chứng minh hai đường thẳng song song. II. Chuẩn bị:
 2. - HS: Đã tập thành lập mệnh đề đảo của định lý Ta-let ở nhà. Học bài cũ và làm bài tập ở nhà. - GV: Phiếu học tập (hay film trong) soạn trước bài tập ?1, ?2, ?3 và soạn các bài giải hoàn chỉnh của các bài tập trên, trên bảng phụ hay trên film trong. III. Nội dung: Hoạt động Hoạt động của Ghi bảng của GV HS Hoạt động 1: Hoạt động 1: (Kiểm tra bài - Một HS làm ở A 9 cũ, tìm kiến 4 6 bảng. D E x thức mới). B B - Phát biểu - Cả lớp theo dõi định lý Ta-let. và phát biểu. dụng - Ap tính x trong
 3. hình vẽ sau: (Xem ghi bảng). - Hãy phát Tiết 38: biểu mệnh đề ĐỊNH LÍ ĐẢO đảo của định VÀ HỆ QUẢ lý Talet? CỦA ĐỊNH LÝ phần Hoạt động 2: (Trong TA-LÉT - HS làm trên bài tập về nhà phiếu học ở tiết trước, A tập: HS đã chuẩn B' C' bị phát biểu  Nhận xét mệnh đề đảo được: B C' của định lý AB' AC '  AB AC Ta-lét). 1/ Định lí Ta-lét  Sau khi đảo: Giới GV: vẽ B C' '' // BC thiệu bài mới. ( SGK) tính được '' ' AC  AC Hoạt động 2:
 4. (Bài tập dẫn  Nhận xét được GT ABC , B '  AB, C '  AC đến chứng với C trùng '' AB ' AC ' và  minh định lí C’ và ' ' B C // BC B ' B C 'C Ta-lét đảo). HS: phát biểu ý KL BC // B’C’ GV: Phát kiến, sau đó phát phiếu học biểu định lí đảo. 2/ Hệ quả của tập?1, yêu định lí Ta-lét cầu HS làm (SGK) bài, nộp cho GV. ABC , B '  AB, GT Hoạt động 3: C '  AC (Có thể làm B’C’ // BC Film HS hoạt động trên trong và sử nhóm, mỗi một KL AB  AC  B C ' ' ' ' AB AC BC nhóm làm trên dụng đèn một phiếu học tập chiếu). hay trên một film Đặc biệt: GV: Từ bài nộp cho trong, HÌNH VẼ toán trên, nếu GV. khái quát vấn
 5. A A đề, có rút ra B' C' kết luận gì? B C C B D a GV: Nêu định B' C' và HS: “Nếu có một lí đảo phương pháp đường thẳng cắt chứng minh hai cạnh của một (Tương tự bài tam giác, song ghi song với cạnh còn tập?1), lại, thì tạo thành bảng. một tam giác mới Hoạt động 3: có các cạnh tương (Tìm kiếm hệ ứng tỉ lệ với các quả của định cạnh của tam giác lí Ta – lét). đã cho”. GV: Cho làm B' C' việc theo A mỗi nhóm, gồm nhóm B C hai bàn, làm
 6. một trên phiếu học tập hay trên một film trong, bài tập có nội - HS trả lời. của?2 dung (SGK). Hệ quả vẫn đúng GV chiếu các trong hai trường bài làm của hợp trên. một nhóm, yêu cầu HS Hoạt động 4: kết luận rút ra - HS làm bài từ bài tập này tập?3 (SGK) là gì?. - Nếu thay các số đo ở bài tập?2
 7. bằng giả thiết: B’C’//BC và C’D // BB’. Chứng minh lại các tỉ số bằng nhau như HS ghi bài tập và trên?. câu hỏi thêm vào GV: - Khái vở bài tập. quát các nội dung mà HS đã phát biểu đúng, ghi thành hệ quả. - Trường
 8. hợp đường thẳng a song song với một cạnh của tam giác và cắt phần nối dài hai cạnh lại còn của tam giác đó, hệ quả còn đúng không?. Hoạt động 4:
 9. (Củng cố). - Bài tập? 3 (SGK). Làm trên phiếu học tập (hay trên film trong). - GV chiếu một số bài làm của HS, sửa sai, trình bày lời giải hoàn chỉnh đã chuẩn bị
 10. trên một film (hay trên bảng phụ). Bài tập về nhà: (SGK) Bài tập 6,7. Bài tập 9: Đế thể sử có dụng hệ quả của định lí Ta-lét cần vẽ thêm đường phụ như thế nào là hợp lí? Bài tập 8: Có thể có cách chia khác
 11. không?. Cơ sở của cách chia đó?.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản