intTypePromotion=3

Giáo án Lịch sử 4 bài 7: Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân

Chia sẻ: Vương Quân | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
257
lượt xem
26
download

Giáo án Lịch sử 4 bài 7: Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu bài học “Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân" giúp cho học sinh nắm được những kiến thức về sự kiện Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân. Qua bài học, học sinh nắm được những nét chính về sự kiện Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân: Biết sau khi Ngô Quyền mất, đất nước rơi vào cảnh loạn lạc, nền kinh tế bị kìm hãm bởi chiến tranh liên miên. Đinh Bộ Lĩnh đã có công dẹp loạn 12 sứ quân, thống nhất đất nước. Hy vọng qua bộ sưu tập này, giáo viên sẽ có thêm kinh nghiệm thiết kế giáo án cho riêng mình.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Lịch sử 4 bài 7: Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân

  1. BÀI: ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI I . MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU: - Ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời ,lãnh t ụ Nguy ễn ái Quốc là người chủ trì Hội nghị thành lập Đảng cộng sản Việt Nam. - Đảng ra đời là một sự kiện lịch sử trọng đại, đánh d ấu th ời kỳ cách mạng nước ta có sự lãnh đạo đúng đắn, giành nhiều thắng lợi to lớn. II .ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Tranh trong SGK , phấn màu. III . CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Thờ Phương pháp hình thức Nội dung các hoạt động dạy học chủ Đồ i tổ chức dạy học yếu dùng gian tương ứng 5' A- Kiểm tra bài cũ: * Phương pháp kiểm - Hãy nêu những khó khăn của Nguyễn tra và đánh giá. Tất Thành khi dự định ra nước ngoài ? - 3 HS trả lời câu hỏi. - Tại sao Nguyễn Tất Thành quyết chí - GV nhận xét , cho ra đi tìm đường cứu nước? điểm. - Em biết gì về quê hương và thời liên thiếu của Nguyễn Tất Thành? B - Bài mới: 33’ 1: Giới thiệu bài . - GV nêu mục đích yêu Phấn cầu, ghi bảng, HS ghi màu 2. Nội dung hoạt động. vở. * Hoạt động 1: Hoàn cảnh đất nước 1929 và yêu cầu thành lập Đảng cộng * Phương pháp nêu sản. vấn đề. - Tình hình nói trên đã đặt ra yêu cầu - GV và HS cùng tìm gì? hiểu sự kiện thành lập - Muốn thống nhất được ba tổ chức Đảng: cộng sản đòi hỏi người lãnh tụ phải có GV trình bày tình hình những khả năng gì? cách mạng nước ta vào - Ai có thể làm được được điều đó? những năm 1926 - 1927 - Vì sao cần phải sớm thống nhất các đầu tháng 6, tháng 9 tổ chức cộng sản. năm 1929 (trong SGV). - Vào thời điểm này lãnh tụ Nguyễn ái - HS làm việc theo cặp, Quốc đang họat động ở đâu? cùng trao đổi và nêu ý => GV kết luận : kiến của mình. - HS lần lượt trả lời
  2. câu hỏi, có bổ sung. * Hoạt động 2:Hội nghị thành lập Đảng * Phương pháp làm cộng sản Việt Nam. việc theo nhóm. Thờ Phương pháp hình thức Nội dung các hoạt động dạy học chủ Đồ i tổ chức dạy học yếu dùng gian tương ứng Hội nghị thành lập Đảng diễn ra ở - HS chia nhóm(4), các đâu ? vào thời gian nào ? em trong nhóm cùng - Hội nghị diễn ra trong hoàn cảnh đọc SGK trao đổi rút ra nào ? những nét chính về hội - Ai chủ trì hội nghị hợp nhất các tổ nghị thành lập ĐCSVN Tư chức cộng sản họp ở Hồng Kông? rồi ghi vào giấy nháp. liệu - Con đã biết những gì về lãnh tụ - Đại diện các nhóm lịch Nguyễn ái Quốc? trình bày, nhóm khác bổ sử - Con hãy trình bày kết quả của hội sung. nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản ở - GV nhận xét và kết Việt Nam. luận. - Tại sao chúng ta phải tổ chức hội nghị - GV giải thích: thế nào ở nước ngoài và làm việc trong hoàn là Quốc tế cộng sản? cảnh bí mật ? Thế nào là cương lĩnh? =>GV kết luận : * Hoạt động 3:ý nghĩa của việc thành lập Đảng cộng sản Việt Nam. - Sự thống nhất các tổ chức thành Đảng - GV đọc thêm tư liệu Cộng sản Việt Nam đã đáp ứng được tham khảo trong SGV. yêu cầu gì của CMVN ? - Vài HS đọc nội dung 2’ - Em hãy nói ý nghĩa của việc thành lập bài học. Đảng? * GV rút ra nội dung bài học. 3. Dặn dò, củng cố. - Học thuộc ghi nhớ nắm được và nhớ được mốc lịch sử ngày thành lập Đảng 3 - 2 - 1930. - Thuộc ý nghĩa lịch sử. - GV nhận xét tiết học, tuyên dương. - Chuẩn bị bài 8. *Rút kinh nghiệm sau tiết dạy:

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản