Giáo án Lịch Sử lớp 10: HOÀN THÀNH CÁCH MẠNG TƯ SẢN Ở CHÂU ÂU VÀ MỸ GIỮA THẾ KỶ XIX

Chia sẻ: Abcdef_32 Abcdef_32 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
235
lượt xem
14
download

Giáo án Lịch Sử lớp 10: HOÀN THÀNH CÁCH MẠNG TƯ SẢN Ở CHÂU ÂU VÀ MỸ GIỮA THẾ KỶ XIX

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

I Mục tiêu bài học Sau khi học xong bài học yêu cầu học sinh cần: 1. Kiến thức Nắm được nguyên nhân, diễn biến, kết quả của cuộc đấu tranh thống nhất Đức, Italia và nội chiến ở Mĩ. Giải thích được tại sao cuộc đấu tranh thống nhất Đức, Italia và nội chiến ở Mĩ lại là cuộc Cách mạng tư sản. Vẽ lược đồ quá trình thống nhất Italia, đức. 2. Tư tưởng, tình cảm. Nhận thức đúng về vai trò của quần chúng nhân dân trong cuộc đấu tranh chống các thế lực phong kiến, bảo...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Lịch Sử lớp 10: HOÀN THÀNH CÁCH MẠNG TƯ SẢN Ở CHÂU ÂU VÀ MỸ GIỮA THẾ KỶ XIX

 1. HOÀN THÀNH CÁCH MẠNG TƯ SẢN Ở CHÂU ÂU VÀ MỸ GIỮA THẾ KỶ XIX I Mục tiêu bài học Sau khi học xong bài học yêu cầu học sinh cần: 1. Kiến thức Nắm được nguyên nhân, diễn biến, kết quả của cuộc đấu tranh thống nhất Đức, Italia và nội chiến ở Mĩ. Giải thích được tại sao cuộc đấu tranh thống nhất Đức, Italia và nội chiến ở Mĩ lại là cuộc Cách mạng tư sản. Vẽ lược đồ quá trình thống nhất Italia, đức. 2. Tư tưởng, tình cảm. Nhận thức đúng về vai trò của quần chúng nhân dân trong cuộc đấu tranh chống các thế lực phong kiến, bảo thủ, lạc hậu đòi quyền tự do dân chủ. 3. Kỹ năng. Rèn luyện cho học sinh kỹ năng phân tích, giải thích các sự kiện lịch sử qua đó khẳng định tính chất đó chính là những cuộc Cách mạng tư sản diễn ra dưới các hình thức khác nhau. Kỹ năng khai thác lược đồ, tranh ảnh. II. THIẾT BỊ VÀ TÀI LIỆU DẠY HỌC. - Lược đồ quá trình thống nhất Đức, Italia và nội chiến ở Mĩ. - Tranh ảnh đến những nhân vật lịch sử có liên quan đến thời lỳ này.
 2. III. TIÉN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY VÀ HỌC. 1. Kiểm tra bài cũ. Câu hỏi 1: Nêu mốc thời gian và những thành tựu chủ yếu của Cách mạng công nghiệp Anh? Câu hỏi 2: Hệ quả của Cách mạng công nghiệp? 2. Dẫn dắt vào bài mới. Trong cấc thập niên 50 - 60 của thế kỷ XIX nhiều cuộc Cách mạng tư sản liên tục nổ ra dưới những hình thức khác nhau ở Châu Âu và Bắc Mĩ đã khẳng định sự toàn thắng của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, chấm dứt cuộc đấu tranh "Ai thắng ai" giữa thế lực phong kiến lạc hậu, bảo thủ với giai cấp tư sản đại diện cho lực lượng sản xuất tiến bộ. Để tìm hiểu nguyên nhân nào dẫn đến cuộc đấu tranh thống nhất Đức, Italia và nội chiến Mĩ ? Diễn biến diễn ra như thế nào? Tính chất ý nghĩa ra sao? Bài học hôm nay sẽ trả lời các câu hỏi nêu trên. 3. Tổ chức các hoạt động dạy và học trên lớp. Hoạt động của thầy và trò Kiến thức cơ bản HS cần nắm vững Hoạt động 1: Cả lớp và cá nhân 1. Cuộc đấu tranh thống - Trước hết GV giới thiệu cho HS thấy rõ: nhất nước Anh. Từ những năm 1848 - 1849 một cao trào Cách mạng tư sản lại diễn ra sôi nổi ở Châu Âu. ở Pháp nhằm lật đổ bộ phận tư
 3. sản tài chính, thiết lập nền công hoà thứ 2, tạo điều kiện cho chủ nghĩa tư bản phát triển. ở Đức và Italia ngoài nhiệm vụ thủ tiêu quan hệ sản xuất phong kiến còn thực hiện nhiệm vụ thống nhất đất nước mở đường cho chủ nghĩa tư bản đi lên. - Tiếp đó GV nêu câu hỏi: Hãy cho biết tình hình nước Đức trước khi thống nhất? - Tình hình nước Đức: - HS dựa vào SGK tự trả lời câu hỏi. + Giữa thế kỷ XIX kinh tế - GV nhận xét và chốt ý: tư bản chủ nghĩa Đức phát + Đến giữa thế kỷ XIX, kinh tế tư bản chủ triển nhanh chóng Đức trở nghĩa ở Đức phát triển nhanh chóng, Đức thành nước công nghiệp từ một nước nông nghiệp trở thành nước + Phương thức kinh doanh công nghiệp. theo lối tư bản đã xâm nhập + Phương thức kinh doanh theo đường lối vào các ngành kinh tế. tư bản chủ nghĩa đã xâm nhập vào sản xuất: Sử dụng máy móc, thuê mướn công nhân, đẩy mạnh khai thác...tạo nên tầng + Nước Đức bị chia xẻ lớp quý tộc tư sản gọi chung là Gioong- thành nhiều vương quốc nhỏ, cản trở sự phát triển Ke. + Nước Đức bị chia xẻ thành nhiều vương kinh tế tư bản chủ nghĩa -> quốc nhỏ, là trở ngại lớn nhất để phát đặt ra yêu cầu cần thống triển kinh tế tư bản chủ nghĩa (GV kết nhất đất nước.
 4. hợp việc trình bày với chỉ lược đồ về nước Đức để thấy được tình trạng chia rẽ của quốc gia này). - GV nêu câu hỏi: Yêu cầu cấp bách của Đức là làm gì để phát triển kinh tế tư bản chủ nghĩa? - HS trả lời câu hỏi. GV kết luận: Yêu cầu cấp bách lúc này là - Đức tiến hành thống nhất thống nhất đất nước, chấm dứt tình trạng bằng vũ lực "Từ trên phân tán, chia rẽ. xuống" thông qua các cuộc - GV trình bày và phân tích: ở Đức do sự chiến tranh với các nước thoả hiệp của giai cấp tư sản và quý tộc khác. phong kiến giai cấp vô sản chưa đủ trưởng thành để tiến hành thống nhất đất nước bằng con đường Cách mạng - con đường "Từ dưới lên", quá trình thống nhất đất nước được thực hiện bằng con đường chiến tranh vương triều - "Từ trên xuống", thông qua vai trò của quý tộc Phổ - đại diện là Bi-Xmác. Với những chính sách phản động đã đưa nước Đức trở thành một đồn luỹ phản động nhất là nguồn gốc chủ yếu dẫn đến chủ nghĩa
 5. quân phiệt xâm lược và là trung tâm xảy ra các cuộc chiến tranh ở Châu Âu. Hoạt động 2: Cả lớp và cá nhân - GV sử dụng lược đồ quá trình thống - Quá trình thống nhất Đức: nhất Đức để trình bày diễn biến quá trình +1864 Bi-Xmác tấn công thống nhất nước Đức. Đan Mạch chiếm hôn-xtai- - Gọi 1-2 HS lên bảng trình bày lại quá nơ và Sơ-lê-xvích thuộc trình thống nhất Đức để củng cố kiến thức Bắc hải và Ban Tích. mục này. - Quá trình thống nhất Đức chủ yếu tập + 1866, Bi-Xmác gây chiến trung vào những nội dung sau: trnah với áo, Đức thành lập + 1864, B-Xmác tấn công Đan Mạch một liên bang Bắc Đức. chiếm Hôn-xtai-nơ và Sơ-lê-Xvích hai địa bàn chiến lược quan trọng ở Ban Tích và Bắc Hải. Đan Mạch phải ký hoà ước (10 - 1864). Đồng ý trao hai công quốc cho áo - 1870 - 1871, Bi-Xmác và Phổ, sau đó Phổ gạt áo làm chủ hai gây chiến với Pháp thu công quốc này. phục các bang miền Nam + 1866, Bi-Xmác gây chiến tranh với áo, hoàn thành thống nhất Đức. áo thất bại phải rút ra khỏi liên bang Đức và chấp nhận để Phổ thành lập một liên bang mới. - Kết quả: 1867 liên bang Bắc Đức ra đời
 6. gồm 18 quốc gia Bắc Đức và 3 thành phố 2. Cuộc đấu tranh thống tự do, hiến pháp được thông qua. nhất Italia. - 1870 - 1871, Bi-xmác tiến hành chiếm Pháp, Pháp phải ký hiệp định đầu hàng thu phục được các bang miền Nam hoàn toàn thống nhất đất nước. - Tình hình Italia trước khi - GV giải thích rõ: Việc thống nhất nước thống nhất: Đức mang tính chất một cuộc Cách mạng + Đất nước bị phân tán chia tư sản tạo điều kiện cho kinh tế tư bản xẻ thành 7 vương quốc chủ nghĩa phát triển mạnh mẽ ở Đức. nhỏ, chịu sự thống trị của Hoạt động 1: Cá nhân đế quốc áo. - GV nêu câu hỏi: Tình hình Italia trước + Kinh tế lạc hậu, hậu phát khi thống nhất đất nước? triển, bị kìm hãm phát - HS đọc SGK tự trả lời câu hỏi. triển. - GV nhận xét, bổ sung và chốt ý: + Giữa thế kỷ XIX Italia vẫn bị chia thành - Nhiệm vụ: 7 vương quốc nhỏ, và chịu sự thống trị + Đặt ra yêu cầu cấp bách của đế quốc áo. là giải phóng dân tộc khỏi + Dưới sự đô hộ của đế quốc áo và ách sự lệ thuộc vào áo, xoá bỏ thống trị của các thế lực phong kiến kinh sự cản trở của các thế lực tế lạc hậu chậm phát triển ngoài vương phong kiến. quốc Piê-môn-tê. Mở đuờng cho kinh tế phát - GV nêu câu hỏi: Trước tình hình đó đặt triển theo hướng tư bản chủ
 7. ra yêu cầu gì đưa Italia phát triển theo nghĩa. hướng tư bản chủ nghĩa? - HS trả lời câu hỏi. - GV nhận xét và kết luận: Yêu cầu cấp bách là giải phóng dân tộc khỏi sự lệ thuộc vào đế quốc áo, xoá bỏ sự cản trở của các thế lực phong kiến, mở đường - Diễn biến: Nổi bật là vai cho chủ nghĩa tư bản phát triển. trò của vương quốc Pê-ê- - GV nhấn mạnh: Trong đó nổi bật lên vai ôn-tê. trò của vương quốc vẫn giữ đươc độc lập, nền quân lập hiến của triều đại Xa-voa đại diện cho quyền lợi của liên minh quý tộc tư sản hoá và đại tư sản, đã tạo điều kiện cho kinh tế tư bản đã tạo điều kiện cho kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển. + Tháng 4- 1859 chiến Hoạt động 2: cả lớp, cá nhân. tranh với áo; 3-1860 các - Trước hết GV sử dụng "lược đồ thống vương quốc miền Bắc sát nhất Italia " Kết hợp với nội dung SGK để nhập vào Pi-ê-mô-tê. trình bày diễn biến quá trình thống nhất Italia. - Tiếp theo họi HS lên bảng trình bày lại + Tháng 4 - 1860 khởi quá trình thống nhất Italia để khắc sâu và nghĩa của nhân dân ở Xi- củng cố kiến thức. xi-lia cùng với đôi quân
 8. - Diễn biến quá trình thống nhất Italia cần "áo đỏ"của Gia-vi-ban-đi tập trung vào những nội dung chủ yếu thống nhất được miền sau: Nam. + Tháng 4-1859 chiến tranh giữa liên quân P-ê-môn-tê Pháp với áo bắt đầu dưới sự hỗ trợ của đoàn quân tình nguyện + 1866 liên minh với thổ Gavibanđi đẩy quân áo vào tình thế khó chống áo giải phóng được khăn, 3-1860 các vương quốc miền Bắc vê-nê-xia. sát nhập vào Pi-ê-ôn-tê. +1870 sau thất bại của + Tháng 4-1860 khởi nghĩa nhân dân ở Pháp trong chiến tranh với đảo Xi-xi-lia bùng nổ, đòi lật đổ chính Phổ thu hồi Rôma. quyền tay sai áo thống nhất đất nước Ga- vi-ban-đi cùng đội quân áo đỏ đổ bộ lên đảo giải phóng miền Nam Italia, sau đó miền Nam Italia sát nhập vào Pi-ê-môn- tê (10-1860) thành lập vương quốc Italia. - ý nghĩa: + 1866 Italia liên minh với Phổ chống áo + Mang tính chất một cuộc giải phóng được Ve-nê-xi-a. Cách mạng tư sản, lật đổ sự + 1870 Pháp thất bại trong cuộc chiến thống trị của đế quốc áo và tranh Pháp - Phổ, Rôma thuộc về Italia. các thế lực phong kiến. + Mở đường cho chủ nghĩa - GV nêu câu hỏi: Nêu ý nghĩa cuộc đấu tư bản phát triển. tranh thống nhất Italia?
 9. - HS dựa vào SGK và vốn hiểu biết qua bài học trả lời câu hỏi. 3. Nội chiến ở Mĩ - GV chốt ý: Mang tính chất một cuộc Cách mạng tư sản, lật đổ sự thống trị của đế quốc áo và các thế lực phong kiến bảo thủ Italia. Tạo điều kiện cho chủ nghĩa tư bản phát triển. - GV nhấn mạnh thêm: Hạn chế của cuộc - Tình hình Mĩ trước khi đấu tranh thống nhất Italia là sau khi nội thống nhất Italia vẫn theo chế độ quân chiến: chủ lập hiến, nền dân chủ còn rất nhiều + Giữa thế kỷ XIX kinh tế hạn chế, nông dân nghèo không có đất đai Mĩ tồn tại hai con đường: và không có quyền bầu cử. Miền bắc phát triển nền Hoạt động 1: Cá nhân và cả lớp công nghiệp tư bản chủ - GV cho HS quan sát trên lược đồ nước nghĩa; miền Nam kinh tế Mĩ giữa thế kỷ XIX trong SGK và giới đồn điền dựa vào bóc lột nô thiệu cho HS thấy được sự mở rộng đất lệ. đai nước Mĩ giữa thế kỷ XIX. + Nhờ điều kiện thuận lợi - GV nêu câu hỏi: Hãy cho biết tình hình kinh tế phát triển nhanh nước Mĩ trước khi nội chiến? chóng đặc biệt à ngành - HS đọc SGK trả lời câu hỏi. công nghiệp và cả nông nghiệp. Song chế độ nô lệ - GV trình bày và phân tích:
 10. + Kinh tế Mĩ giữa thế kỷ XIX tồn tại theo cản trở nền kinh tế tư bản 2 con đường: Miền Bắc phát triẻn nền chủ nghĩa phát triển. công nghiệp tư bản chủ nghĩa, miền Nam phát triển kinh tế đồn điền dựa trên bóc + Mâu thuẫn giữa tư sản, lột sưc lao động nô lệ. trại chủ ở miền Bắc với chủ nô ở miền Nam ngày càng gay gắt. + Về nông nghiệp ở miền Bắc và miền Tây kinh tế trại chủ nhỏ và nông dân tự do chiếm ưu thế hục vụ thị trường công nghiệp.Trong khi đó ở miền nam kinh tế đồn điền phát triển dựa trên sức lao động - Nguyên nhân trực tiếp : nô lệ làm giàu nhanh chóng giới chủ nô. + Lin-côn đại diện Đảng Tuy nhiên, chế độ nô lệ đã cản trở nền cộng hoà trúng cử tổng kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển. thống đe doạ quyền lợi của + Mâu thuẫn giữa tư sản và trại chủ nhỏ chủ nô ở miền Nam. ở miền Bắc với các chủ nô ở miền Nam + 11 bang miền nam tách ngày càng gay gắt -> Phong trào đấu khỏi liên bang. tranh đòi thủ tiêu chế độ nô lệ mở đường cho CNTB phát triển. - GV nêu câu hỏi: Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến nội chiến? - HS đọc SGK tự trả lời câu hỏi.
 11. - GV nhận xét chốt ý: + Lin-côn ứng cử viên của Đảng Cộng hoà đại diện cho giai cấp tư sản và trại chủ miền Bắc trúng cử Tổng thống đe doạ quyền lợi các chủ nô ở miền Nam (vì - Diễn biến: Đảng Cộng hoà chủ trương bác bỏ chế độ + nội Ngày 12/4/1861 nô lệ). chiến dùng nổ - ưu thế thuộc về Hiệp bang. - GV kết hợp giới thiệu hình 62 "Tổng thống Lin-côn (người ngồi bên trái) thẩm duyệt bản Tuyên ngôn Giải phóng nô lệ" với nội dung về Lin-côn trong SGK. + 11 bang phản đối tách khỏi Liên bang thành lập Hiệp bang mới có chính phủ, Tổng thống riêng và chuẩn bị lực lượng chống lại chính phủ trung ương. + Ngày 1/1/1863 Lincôn ra Hoạt động 2: Cả lớp và cá nhân. sắc lệnh bãi bỏ chế độ nô lệ - GV trình bày: Ngày 12/4/1861 nội chiến - > nô lệ, nông dân tham bùng nổ, ban đầu quân đội liên bang kiên gia quân đội. quyết và không sử dụng biện pháp triệ để + Ngày 9/4/1865 nội chiến bị thua liên tiếp. kết thúc, thắng lợi thuộc về - GV nêu câu hỏi: Trước tình hình đó quân Liên bang. chính phủ Lin-côn có biện pháp gì?
 12. - HS dựa vào SGK tự trả lời câu hỏi. - GV nhận xét, bổ sung và chốt ý: - ý nghĩa: + Chính phủ thay đổi kế hoạch tác chiến + Là cuộc Cách mạng tư và có những biện pháp tích cực hơn. sản lần thứ 2 ở Mĩ. + Giữa năm 1862 ký sắc lệnh cấp đất ở + Xoá bỏ chế độ nô lệ ở miền Tây cho dân di cư. miền Nam tạo điều kiện + Ngày 1/1/1863 ra sắc lệnh bãi bỏ chế độ cho chủ nghĩa tư bản phát nô lệ -> hàng vạn nô lệ và người dân gia triển. nhập quân đội Liên bang. + Nền kinh tế Mĩ phát triển + Ngày 9/4/1865 quân đội miền Bắc nhanh chóng sau nội chiến. giành thắng lợi quyết định trong trận đánh thủ phủ Hiệp bang mièn Nam (Xa-ra- tôga) nội chiến chấm dứt. - GV nêu câu hỏi: Hãy cho biết ý nghĩa của cuộc nội chiến? - HS đọc SGK tự trả lời câu hỏi. - GV nhận xét, chốt ý: + Là cuộc Cách mạng tư sản lần thứ 2 ở Mĩ. + Xoá bỏ chế độ nô lệ ở miền Nam tạo điều kiện cho chủ nghĩa tư bản phát triển. + Nền kinh tế Mĩ phát triển nhanh chóng
 13. sau nội chiến. 4. Sơ kết bài học. - GV yêu cầu học sinh trả lời câu hỏi đặt ra ngay từ đầu giờ học. Nguyên nhân và diễn biến cuộc đấu trang thống nhất Đức, Italia và nội chiến Mĩ? Tại sao đó lại là những cuộc Cách mạng Tư sản? 5. Dặn do, bài tập. - Học bài cũ, đọc trước bài mới. - Lập bảng thống kê các hình thức Cách mạng Tư sản theo nội dung sau: Tên cuộc Cách Hình thức Thời gian Kết quả, ý mạng nghĩa

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản