Giáo án Lịch sử lớp 7 : Tên bài dạy : NGUYÊN NHÂN THẮNG LỢI VÀ Ý NGHĨA LỊCH SỬ CỦA BA LẦN KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC MÔNG - NGUYÊN

Chia sẻ: Abcdef _29 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
353
lượt xem
20
download

Giáo án Lịch sử lớp 7 : Tên bài dạy : NGUYÊN NHÂN THẮNG LỢI VÀ Ý NGHĨA LỊCH SỬ CỦA BA LẦN KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC MÔNG - NGUYÊN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

A. Mục tiêu: 1.Kiến thức: -Hiểu được vì sao ở thế kỉ XIII,trong ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông-Nguyên quân dân Đaị Việt đều giành thắng lợi. -Ý nghĩa lịch sử của ba lần kháng chiến chông quân xâm lược Mông Nguyên. 2.Kĩ năng: Phân tích,so sánh sự kiện và nhân vật lịch sử qua

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Lịch sử lớp 7 : Tên bài dạy : NGUYÊN NHÂN THẮNG LỢI VÀ Ý NGHĨA LỊCH SỬ CỦA BA LẦN KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC MÔNG - NGUYÊN

  1. NGUYÊN NHÂN THẮNG LỢI VÀ Ý NGHĨA LỊCH SỬ CỦA BA LẦN KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC MÔNG - NGUYÊN A. Mục tiêu: 1.Kiến thức: -Hiểu được vì sao ở thế kỉ XIII,trong ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông-Nguyên quân dân Đaị Việt đều giành thắng lợi. -Ý nghĩa lịch sử của ba lần kháng chiến chông quân xâm lược Mông Nguyên. 2.Kĩ năng: Phân tích,so sánh sự kiện và nhân vật lịch sử qua ba lần kháng chiến để rút ra nhận xét chung. 3.Tư tưởng: -Bồi dưởng lòng tự hào về truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc.
  2. -Bài học kinh nghiệm lịch sử về tinh thần đoàn kết dân tộc. B. Phương tiện dạy học: - Bản đồ đế quốc Mông – Nguyên thế kỷ XIII. - Tư liệu về nhân vật tiêu biểu trong 3 lần kháng chiến. C. Thiết kế bài học: I. Oån định lớp: II. Kiểm tra bài cũ. Tường thuật trận Bạch Đằng? III. Bài mới: Ba lần kháng chiến chống quân Mông Nguyên của nhà Trần diễn ra trong điều kiện vô cùng khó khăn, nhưng đã giành được thắng lợi. Vì sao có những thắng lợi đó? Ý nghĩa như thế nào? Nội dung KTBS Phương pháp GV:Những nguyên nhân nào 1/. Nguyên nhân thắng lợi: làm cho cả 3 lần kháng chiến -Được tất cả các tầng lớp nhân chống quân nguyên giành thắng dân tham gia kháng chiến. lợi? GV:Hãy trình bày một số dẫn -Nhà Trần đã chuẩn bị chu đáo
  3. chứng về tinh thần đoàn kết dân về mọi mặt. tộc? HS:-Theo lệnh triều đình nhân dân Thăng Long nhanh chóng thực hiện chủ trương “Vườn -Tinh thần hy sinh của toàn dân không nhà trống” ta đặc biệt là quân đội nhà Trần. -Trong thứ 2 các bô lão thể hiện ý chí của muôn dân quyết tâm “đánh”. -Quân sĩ thích vào cách tây hai chữ “Sát Thát” GV:Nêu những việc làm của nhà Trần chuẩn bị cho ba lần kháng chiến? HS:-Vua Trần thườngvề các địa phương tìm hiểu cuộc sống của dân. -Giải quyết những bất hoà
  4. trong vương triều Trần,tạo nên -Đường lối chiến lược, chiến sự đoàn kềt dân tộc. thuật đúng đắn, sáng tạo. GV:Trình bày những đóng góp của Trần Quốc Tuấn trong 3 cuộc kháng chiến chống Mông – Nguyên? HS:Nghĩ ra cách đánh độc đáo,sáng tạo,phù hợp với hoàn cảnh từng giai đoạn. GV:Cách đánh sáng tạo của nhà Trần trong 3 lần kháng chiến? HS:-Kế hoạch “Vườn không nhà trống”. -Tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu của kẻ thù. -Biết phát huy lợi thế của quân ta buộc địch phải tuân theo.
  5. -Buộc địch từ thế mạnh chuyển sang thế yếu,ta từ bị động chuyển sang chủ động. - GV kết hợp bài học và bản đồ 2/. Ý nghĩa lịch sử: giới thiệu về đế quốc Mông Cổ - Đập tan tham vọng và ý chí thế kỷ XIII. xâm lược Đại Việt của đế chế -GV:Những thắng lợi đó của Nguyên bảo vệ độc lập dân tộc quân ta trong hoàn cảnh như và toàn vẹn lãnh thổ. vậy có ý nghĩa gì? - Góp phần xây đắp truyền thống quân sự Việt Nam. GV:Bài học lịch sử từ 3 lần -Để lại bài học vô cùng quý giá. chiến thắng quân xâm lược -Ngăn chặn những cuộc xâm lược của quân Nguyên đối với Mông-Nguyên? =>Dùng mưu trí mà đánh các nước khác. giặc.Lấy đoàn kết toàn dân làm sức mạnh. IV. Củng cố - luyện tập:
  6. - Nêu nguyên nhân thắng lợi của 3 lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên? - Ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến? - Bài tập 8, 9 / 40. V. Dặn dò: Học bài, soạn bài 15. D. Rút kinh nghiệm: ------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------------------------

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản