Giáo án môn đạo đức lớp 4 :Tên bài dạy : GIỮ LỜI HỨA

Chia sẻ: Abcdef_20 Abcdef_20 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
59
lượt xem
4
download

Giáo án môn đạo đức lớp 4 :Tên bài dạy : GIỮ LỜI HỨA

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tiết 2 Hoạt động 1: Xử lý tình huống. Mục tiêu: HS biết được vì cần phải giữ lời hứa và cần làm gì nếu không thể giữ lời hứa với người khác. Cách tiến hành: + Giáo viên đọc lần một câu + Gọi 1 học sinh đọc lại. chuyện: “Lời hứa danh dự” cho đến “nhưng chú không phải là bộ đội mà”. + 4 nhóm tiến hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án môn đạo đức lớp 4 :Tên bài dạy : GIỮ LỜI HỨA

  1. GIỮ LỜI HỨA Tiết 2 Hoạt động 1: Xử lý tình huống. Mục tiêu: HS biết được vì cần phải giữ lời hứa và cần làm gì nếu không thể giữ lời hứa với người khác. Cách tiến hành: + Giáo viên đọc lần một câu + Gọi 1 học sinh đọc lại. chuyện: “Lời hứa danh dự” cho đến “nhưng chú không phải là bộ đội mà”. + 4 nhóm tiến hành thảo luận. Đại + Chia lớp thành 4 nhóm và yêu diện các nhóm trình bày cách xử lí cầu các nhóm thảo luận để tìm tình huống của nhóm mình, có kèm cách ứng xử cho tác giả trong tình theo giải thích. huống trên. + Nhận xét cách xử lí của các + Hướng dẫn học sinh nhận xét các nhóm khác. cách xử lí tình huống của các nhóm.
  2. + Đọc tiếp phần kết của câu + 1 học sinh nhắc lại. chuyện. + Yêu cầu 1 học sinh nhắc lại ý nghĩa của việc giữ lời hứa. Hoạt động 2: Bày tỏ ý kiến Mục tiêu: Củng cố bài và giúp HS nhận thức đúng về việc giữ lời hứa. Cách tiến hành: + Phát cho 4 nhóm, mỗi nhóm hai thẻ màu xanh và đỏ và qui ước: - Thẻ xanh  Ý kiến sai. - Thẻ đỏ  Ý kliến đúng. + Treo bảng phụ ghi sẵn các ý kiến + Học sinh thảo luận theo nhóm và khác nhau về việc giữ lời hứa và đưa ra ý kiến của mình bằng cách yêu cầu các nhóm sau khi thảo luận giơ thẻ khi nghe giáo viên hỏi. sẽ giơ thẻ để bày tỏ thái độ, ý kiến của mình. Câu trả lời đúng. 1. Thẻ xanh  sai, vì chúng ta cần + Lần lượt đọc từng ý kiến.
  3. 1. Người lớn không cần phải giữ giữ lời hứa với tất cả mọi người, lời hứa với trẻ con. không phân biệt đó là người lớn hay trẻ con. 2. Khi không thực hiện được lời 2. Thẻ đỏ  Đúng, vì như thế mới hứa với ai đó, cần xin lỗi và nói rõ là tôn trong người khác. Xin lỗi và lý do với họ. nói rõ lý do sớm khi không thực hiện được lời hứa để người khác không chờ đợi mất thời gian. 3. Bạn bè bằng tuổi không cần phải 3. Thẻ xanh  Sai, vì nếu không giữ lời hứa với nhau. giữ lời hứa với bạn bè sẽ làm mất lòng tin của bạn và không tôn trọng 4. Đã hứa với ai điều gì, bạn phải nhau. cố gắng thực hiện được lời hứa đó. 4. Thẻ đỏ  Đúng 5. Giữ lời hứa sẽ luôn luôn được 5. Thẻ đỏ  Đúng. mọi người quí trọng và tin tưởng. + Nhận xét về kết quả làm việc các nhóm.
  4. Hoạt động 3: Nói về chủ đề: “Giữ lời hứa”. Mục tiêu: HS biết giữ lời hứa với nhau qua việc các em thực hiện các hành vi theo chủ đề. Cách tiến hành: + Yêu cầu các nhóm thảo luận + 4 nhóm thảo luận. trong 2 phút để tập hợp các câu ca dao, tục ngữ, câu chuyện ... nói về việc giữ lời hứa. Một số câu ca dao, tục ngữ về giữ lời hứa: Nói lời phải giữ lấy lời Đừng như con bướm đậu rồi lại + Học sinh chú ý lắng nghe. bay Lời nói đi đôi với việc lam. Lời nói gió bay + Yêu cầu các nhóm thể hiện theo 2 nội dung + Đại diện các nhóm trình bày.
  5. - Kể chuyện (đã sưu tầm được) Nhận xét về ý kiến của các nhóm - Đọc câu ca dao, tuc ngữ và phân khác. tích, đưa ra ý nghĩa của các câu đó. + Chú ý Tùy vào thờ gian mà giáo viên điều chỉnh để có thể kéo dài hay thu ngắn hoạt động này cho hợp lý. + Kết luận:ø dặn dò học sinh luôn phải biết giữ lời hứa với người khác và với chính bản thân mình. RÚT KINH NGHIệM TIếT DạY :

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản