Giáo án Sinh học 11 bài 46: Cơ chế điều hòa sinh sản tuyển chọn nhất

Chia sẻ: Lê Văn Bảo | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
306
lượt xem
53
download

Giáo án Sinh học 11 bài 46: Cơ chế điều hòa sinh sản tuyển chọn nhất

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ sưu tập trình bày những kiến thức về cơ chế điều hòa sinh sản. Nêu tổng quát được các bước trong cơ chế điều hòa sinh tinh và cơ chế điều hòa sinh trứng. Qua đó, học sinh sẽ nắm được các đặc điểm cơ bản của hai cơ chế này, tên các loại hoocmôn và tác dụng của các hoocmôn này lên cơ chế điều hòa sinh tinh và sinh trứng. Bên cạnh đó, bài học còn nghiên cứu về các cơ chế giúp các em học sinh vận dụng lý thuyết vào thực tế để hạn chế ảnh hưởng tác động của các nhân tố môi trường lên sinh sản ở động vật.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Sinh học 11 bài 46: Cơ chế điều hòa sinh sản tuyển chọn nhất

  1. Giáo án sinh học 11 CB Tiết: 50 BÀI 46: CƠ CHẾ ĐIỀU HÒA SINH SẢN I. Mục tiêu: Sau khi dạy xong bài này, học sinh phải: 1. Kiến thức: - Nêu được cơ chế điều hòa sinh tinh trùng. - Nêu được cơ chế điều hòa sinh trứng. - Nêu được ảnh hưởng của thần kinh và môi trường sống đến quá trình sinh tinh và sinh trứng. 2. Kỹ năng: - Quan sát, tư duy, so sánh khái quát hóa - Hoạt động nhóm - Vận dụng kiến thức 3. Thái độ: Tự giác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe vị thành niên hiệu quả. II. Trọng tâm: Vai trò của hoocmôn trong cơ chế điều hòa sinh tinh và sinh trứng. III. Phương pháp: - Trực quan, so sánh - Thảo luận nhóm - Đàm thoại IV. Chuẩn bị: 1. Giáo viên: - Hình 46.1, 46.2 SGK phóng to - Sơ đồ cơ chế điều hòa sinh tinh - Sơ đồ cơ chế điều hòa sinh trứng - PHT: (số1, 2) Theo mẫu 2. Học sinh: Tự nghiên cứu SGK bài mới V. Tiến trình lên lớp: 1. Ổn định lớp: (1-2 phút) Kiểm tra sĩ số HS 2. Kiểm tra bài cũ (3-5 phút) Câu hỏi: Nêu ưu và nhược điểm của sinh sản hữu tính ở động vật? 3. Bài mới (38 phút): * ĐVĐ: Tại sao sinh sản ở động vật diễn ra một cách bình thường theo chu kì? Đó là nhờ cơ chế điều hoà sinh sản chủ yếu là cơ chế điều hoà sản sinh tinh trùng và sinh trứng.Trong đó HTK, môi trường và đặc biệt là hoocmôn đóng vai trò quan trọng * Vào bài: * Hoạt động I: Tìm hiểu cơ chế điều hoà sinh tinh và sinh trứng( 20 phút) Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung ghi bảng Cho HS quan sát hình 46.1 SGK, I. Cơ chế điều hoà sinh tinh và đọc thông tin trong mục I..1. Trả lời sinh trứng: các câu hỏi: 1. Cơ chế điều hòa sinh tinh: -Mô tả cơ chế sản sinh tinh trùng? Thảo luận nhóm và hoàn - Các hoocmôn sinh dục như -Tên các loại hoocmôn và tác thành vào phiếu học tập số FSH, LH của tuyến yên, dụng của chúng, nơi sản sinh ra 1. testostêron của tinh hoàn và hoocmôn? bằng cách hoàn thành một số hoocmôn của vùng d- phiếu học tập số 1. ưới đồi có vai trò chủ yếu GV cho một HS trình bày, các em trong quá trình sản sinh tinh khác bổ sung. HS lên trình bày, HS khác trùng ở tinh hoàn. (?) Tại sao nồng độ hoocmon nhận xét. testosteron trong máu lại có thể Vì: nồng độ hoocmon
  2. Giáo án sinh học 11 CB ảnh hưởng đến việc sản xuất các testosteron trong máu cao sẽ hoocmon của tuyến yên và vùng gây ức chế ngược lên tuyến dưới đồi? yên và vùng dưới đồi, làm hai bộ phận này giảm tiết GnRH, FSH, và ICSH -> tế bào kẽ giảm tiết testosteron - > không gây ức chế lên vùng dưới đồi và tuyến yên nên GV cho HS quan sát hình 46.2 hai bộ phận này lại tăng tiết SGK, đọc thông tin trong mục I.2 hoocmon. 2. Cơ chế điều hòa sinh trứng: và cho biết - Các hoocmôn sinh dục như Tên các loại hoocmôn và tác dụng FSH, LH của tuyến yên, của chúng đến quá trình phát triển, ơstrôgen và progestêron của chín và rụng của trứng, nơi sản sinh buồng trứng và một số hoocmôn ra hoocmôn? bằng cách hoàn thành của vùng dưới đồi có vai trò chủ phiếu học tập số 2 Thảo luận nhóm và hoàn yếu trong quá trình phát triển, GV gọi một HS lên trình bày, các thành vào phiếu học tập số chín và rụng trứng ở buồng em khác theo dõi và bổ sung. 2. trứng. Tại sao phụ nữ uống viên thuốc tránh thai có thể tránh thai? Giải Lên trình bày, HS khác nhận thích? xét. Giải thích nhanh. * Hoạt động II: Tìm hiểu ảnh hưởng của thần kinh và môi trường sống đến quá trình sinh tinh và sinh trứng. (10 phút) Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung ghi bảng II. Ảnh hưởng của thần kinh và môi trường sống đến quá trình sinh tinh và sinh trứng (?) HTK và môi trường ảnh hưởng HS dựa vào SGK Và : tới quá trình sản sinh tinh trùng như hiểu biết để trả lời 1. Vai trò của hệ thần kinh và thế nào? bằng cách hoàn thành phiếu môi trường đến quá trình sinh học tập số 3 tinh: GV gọi một HS lên trình bày, các Lên trình bày, HS khác - HTK tác động lên tinh hoàn em khác theo dõi và bổ sung. nhận xét. thông qua tuyến yên. - Môi trường gây ảnh hưởng lên GV cho HS đọc thông tin trong mục hoạt động của tinh hoàn gián II. tiếp thông qua HTK và hệ nôi Hoàn thành phiếu học tập số 4 - HS đọc nội dung ở tiết. HTK và môi trường có ảnh hưởng SGK 2. Vai trò của hệ thần kinh và như thế nào đến quá trình sản sinh môi trường đến quá trình sinh trứng? bằng cách hoàn thành phiếu trứng: học tập số 4 - HTK và các yếu tố môi trư- GV gọi một HS lên trình bày, các Lên trình bày, HS khác ờng ảnh hưởng lên quá trình em khác theo dõi và bổ sung. nhận xét. sản sinh trứng thông qua hệ nội tiết. - Thần kinh căng thẳng ảnh h- ưởng đến hệ nội tiết, dẫn đến
  3. Giáo án sinh học 11 CB rối loạn trong quá trình sinh trứng. - Sự hiện diện của con đực hoặc cái… - Nhiệt độ, thức ăn. → Tất cả các yếu tố đó đều tác động lên HTK, HTK tác động lên hệ nội tiết mà ảnh hưởng đến quá trình sản sinh trứng. 4. Củng cố và dặn dò: ( 5-8 phút) a. Củng cố: Tìm ví dụ thực tiễn mà con người đã can thiệp vào cơ chế điều hòa sinh sản ở vật nuôi và con người? - HS liên hệ thực tế trả lời: uống viên thuốc tránh thai b. Dặn dò: - Học bài và trả lời các câu hỏi ở sách giáo khoa - Tìm hiểu cho biết ngoài cách dùng thuốc tránh thai còn cách nào khác. 5. Rút kinh nghiệm: .................................................................................................................................................... PHIẾU HỌC TẬP số 1: Cơ chế điều hòa sinh tinh Tên hooc môn Nơi sản sinh Vai trò GnRH ........................................................................................ ............................... .. .. ........................................................................................ . FSH ........................................................................................ ............................... .. .. ........................................................................................ . LH ........................................................................................ ............................... .. .. ........................................................................................ . Testôstêrôn ........................................................................................ ............................... .. .. ........................................................................................ . PHIẾU HỌC TẬP số 2: Cơ chế điều hòa sinh trứng
  4. Giáo án sinh học 11 CB Tên hooc môn Nơi sản sinh Vai trò GnRH .......................................................................................... ......................... ......................................................................................... .. FSH .......................................................................................... ......................... ......................................................................................... .. LH .......................................................................................... ......................... ......................................................................................... .. Progesteron và .......................................................................................... ơtrogen ......................................................................................... Phiếu học tập số 3: Vai trò của HTK và MTS đối với con đực Nhân tố ảnh hưởng Vai trò - Hệ thần kinh. ...................................................................................................... ...................................................................................................... ...................................................................................................... ...................................................................................................... - Sự thay đổi nhiệt độ, ...................................................................................................... AS, thức ăn. ...................................................................................................... - Thiếu ăn, suy dinh dư- ...................................................................................................... ỡng. ...................................................................................................... - Các chất kích thích ...................................................................................................... (người nghiện thuốc lá, ...................................................................................................... rượu…) ...................................................................................................... ...................................................................................................... Phiếu học tập số 4: Vai trò của HTK và MTS đối với con cái Nhân tố ảnh hưởng Vai trò - Hệ thần kinh. ...................................................................................................... ...................................................................................................... ...................................................................................................... ...................................................................................................... - Sự thay đổi nhiệt độ, ...................................................................................................... AS, thức ăn. ...................................................................................................... - Thiếu ăn, suy dinh d- ...................................................................................................... ưỡng. ...................................................................................................... - Các chất kích thích (ng- ...................................................................................................... ười nghiện thuốc lá, rư- ...................................................................................................... ợu…) ......................................................................................................
  5. Giáo án sinh học 11 CB ĐÁP ÁN PHIẾU HỌC TẬP số 1 Tên hooc môn Nơi sản sinh Vai trò GnRH Vùng dưới đồi Kích thích tuyến yên tiết FSH và LH FSH Tuyến yên Kích thích ống sinh tinh sản sinh tinh trùng LH Tuyến yên Kích thích tế bào kẽ( tb leiđich) sản xuất hoocmon testosteron. Testosteron tế bào kẽ trong tinh hoàn Kích thích ống sinh tinh phát triển và sản sinh tinh trùng. ĐÁP ÁN PHIẾU HỌC TẬP số 2 Tên hooc môn Nơi sản sinh Vai trò GnRH Vùng dưới Kích thích tuyến yên tiết FSH và LH đồi FSH tuyến yên Kích thích nang trứng phát triển và tiết ra ơstrôgen LH tuyến yên - Làm trứng chín, rụng, tạo thể vàng. - Thể vàng tiết ra HM progesteron và ơtrogen. Progesteron và ơtrogen thể vàng Làm niêm mạc tử cung ( dạ con) dày lên để hợp tử làm tổ. Đáp án phiếu học tập số 3: Vai trò của HTK và MTS đối với con đực Nhân tố ảnh hưởng Vai trò - HTK ảnh hưởng lên hoạt động của tinh hoàn chủ yếu thông qua tuyến yên. Hệ thần kinh - Căng thẳng thần kinh kéo dài…giảm khả năng sản sinh tinh trùng. - Sự thay đổi t0, AS, TA. - Ảnh hưởng quá trình sản sinh tinh trùng, gây hiện tượng động - Thiếu ăn, suy dinh dưỡng. dục (ĐV hoang dã sống vùng lạnh) - Các chất kích thích (người - Giảm khả năng sản sinh tinh trùng. nghiện thuốc lá, rượu…) - Tinh hoàn giảm khả năng sản sinh tinh trùng. Đáp án phiếu học tập số 4: Vai trò của HTK và MTS đối với con cái Nhân tố ảnh hưởng Vai trò - HTK ảnh hưởng lên hoạt động của buồng trứng chủ yếu thông qua Hệ thần kinh tuyến yên. - Căng thẳng thần kinh kéo dài...gây rối loạn quá trình trứng chín và rụng. Lo âu, sợ hãi…kéo dài rối loạn chu kì kinh nguyệt ở phụ nữ. 0 - Sự thay đổi t , AS, TA. - Ảnh hưởng quá trình sinh trứng và hành vi sinh dục của con cái
  6. Giáo án sinh học 11 CB - Thiếu ăn, suy dinh dưỡng. (ĐV hoang dã sống vùng lạnh) - Các chất kích thích (người - Giảm khả năng sản sinh trứng nghiện thuốc lá, rượu…) - Buồng trứng giảm khả năng sản sinh trứng. Ức chế → + Sơ đồ 1: GnRH LH Kích thích Môi trường vùng dưới đồi tuyến yên tế 2 ) kẽ/tinh hoàn ( bào (1) ngoài (4) Testôstêron FSH (3) Ống sinh tinh / tinh hoàn Tinh trùng + Sơ đồ 2 : Kích thích GnRH Môi trường ngoài Vùng dưới đồi Tuyến yên (1) LH (2) (3) FSH Buồng trứng  Trứng H Nang trứng / buồng trứng Thể vàng Ơstrôgen ` Prôgestêrôn (4) Ức chế Tử cu

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản