intTypePromotion=1

Giáo án Sinh học 12 bài 39: Biến động số lượng cá thể của quần thể sinh vật

Chia sẻ: Lê Văn Bảo | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
218
lượt xem
15
download

Giáo án Sinh học 12 bài 39: Biến động số lượng cá thể của quần thể sinh vật

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giáo án trình bày chi tiết các kiến thức về biến động số lượng cá thể của quần thể sinh vật giúp học sinh mở rộng và nâng cao hiểu biết về Sinh học. Từ những nội dung này, học sinh sẽ phần nào hiểu hơn về các dạng biến động số lượng cá thể cũng như nguyên nhân dẫn đến sự biến động số lượng cá thể trong quần thể sinh vật. Từ đó, học sinh sẽ giải thích được lý do dẫn đến sự tự điều chỉnh của quần thể về sự biến động đó. Hi vọng những giáo án này sẽ giúp các em học sinh thấy được sự biến động phong phú của các cá thể trong quần thể.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Sinh học 12 bài 39: Biến động số lượng cá thể của quần thể sinh vật

  1. SINH HỌC 12 GIÁO ÁN BIẾN ĐỘNG SỐ LƯỢNG CÁ THỂ CỦA QUẦN THỂ SINH VẬT Ngày soạn: ……………………. Lớp Ngày giảng Tiết giảng Sĩ số lớp 12C1: …………………………………………………………………. 12C2: …………………………………………………………………. 12C3: …………………………………………………………………. 12C4: …………………………………………………………………. 12C5: …………………………………………………………………. I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 1. Kiến thức: Sau khi học bài này, học sinh cần: - Nêu được các hình thức biến động số lượng của quần thể, lấy được ví dụ minh họa. - Nêu được các nguyên nhân gây nên biến động số lượng cá thể trong quần thể và nguyên nhân quần thể tự điều chỉnh về trạng thái cân bằng. Nêu được cách quần thể điều chỉnh số lượng. - Vận dụng kiến thức của bài học vào giải thích các vấn đề có liên quan trong sản xuất nông nghiệp và bảo vệ môi trường. 2. Kỹ năng: Rèn kỹ năng phân tích, so sánh, khái quát hóa. Kỹ năng vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn. 3. Thái độ: Giáo dục học sinh lòng yêu thiên nhiên và ý thức bảo vệ môi trường tự nhiên. II. CHUẨN BỊ CỦA THẦY VÀ TRÒ 1. Giáo viên: - H39.1-39.3, bảng 39. Sưu tầm tài liệu về sự biến động số lượng cá thể của quần thể sinh vật. - Giáo án, SGK và các tài liệu tham khảo. 2. Học sinh: Học bài cũ và đọc bài mới trước khi tới lớp. III. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG 1. Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số: 2. Kiểm tra bài cũ: a. Thế nào là kích thước của quần thể? Nêu những nhân tố ảnh hưởng đến kích thước của quần thể sinh vật? b. Thế nào là tăng trưởng quần thể? Lấy ví dụ minh họa 2 kiểu tăng trưởng quần thể? 3. Nội dung bài mới: Vì sao Nhà Nước khuyến khích nông dân trồng 2 vụ lúa xen 1 vụ màu? Hoạt động thầy và trò Nội dung bài học
  2. SINH HỌC 12 Giới thiệu H39.1 SGK I. BIẾN ĐỘNG SỐ LƯỢNG CÁ THỂ Biến động số lượng cá thể là gì? 1. Khái niệm: Biến động số lượng cá thể Là sự tăng hoặc giảm số lượng cá thể. của quần thể là sự tăng hoặc giảm số Dựa vào H39.1 cho biết vì sao số lượng lượng cá thể. Thỏ và Mèo rừng lại tăng và giảm theo 2. Các hình thức biến động số lượng cá chu kỳ gần giống nhau? thể: Thỏ là thức ăn của Mèo rừng. Số lượng a. Biến động theo chu kỳ: Thỏ tăng → số lượng Mèo rừng tăng do * Khái niệm: Biến động số lượng cá thể thức ăn dồi dào. của quần thể theo chu kỳ là biến động xảy Biến động theo chu kỳ là gì? Cho ví dụ? ra do những thay đổi có chu kỳ của điều Biến động số lượng cá thể của quần thể theo kiện môi trường. chu kỳ là biến động xảy ra do những thay * Ví dụ: đổi có chu kỳ của điều kiện môi trường. - Biến động số lượng nhỏ Thỏ, Mèo ở rừng Canada. Giới thiệu H39.2 cho biết vì sao số lượng - Biến động số lượng Cáo ở đồng rêu phương Thỏ lại giảm? Bắc. Thỏ bị bệnh u nhầy do nhiễm virut Biến động không theo chu kỳ là gì? Cho - Cá cơm ở vùng biển Peru có chu kỳ biến ví dụ? động là 7 năm, khi có dòng nước nóng Biến động số lượng cá thể của quần thể chảy về làm cá chết hàng loạt. không theo chu kỳ là biến động xảy ra do - Ếch nhái có nhiều vào mùa mưa. những thay đổi bất thường của môi b. Biến động số lượng không theo chu trường tự nhiên hay do hoạt động khai kỳ: thác tài nguyên quá mức của con người * Khái niệm: Biến động số lượng cá thể gây nên. của quàn thể không theo chu kỳ là biến động xảy ra do những thay đổi bất thường của môi trường tự nhiên hay do hoạt động Giới thiệu bảng 39 SGK. khai thác tài nguyên quá mức của con Y/c hs: Thảo luận nhóm và trả lời người gây nên. - Hoàn thành bảng theo mẫu * Ví dụ ở Việt Nam: Ng.nhân gây biến động - Miền Bắc: số lượng bò sát và Ếch, Nhái Quần thể quần thể giảm vào những năm có giá rét (nhiệt độ Cáo ở đồng rêu Phụ thuộc vào số lượng phương bắc con mồi là chuột lemmut < 8 0C) Sâu hại mùa ………. - Miền Bắc và Miền Trung: số lượng bò màng sát, chim, thỏ.. giảm mạnh sau những trận lũ lụt II. NGUYÊN NHÂN GÂY BIẾN ĐỘNG VÀ Nguyên nhân của biến động số lượng cá SỰ ĐIỀU CHỈNH SỐ LƯỢNG CÁ THỂ CỦA thể của quần thể là gì? QUẦN THỂ Là những thay đổi của nhân tố sinh thái 1. Nguyên nhân gây biến động số lượng
  3. SINH HỌC 12 vô sinh của môi trường và nhân tố sinh cá thể của quần thể: thái hữu sinh trong quần thể. a. Do thay đổi của các nhân tố sinh thái Thế nào là nhân tố sinh thái phụ thuộc vô sinh (khí hậu, thổ nhưỡng…) mật độ và nhân tố không phụ thuộc mật - Nhóm các nhân tố vô sinh tác động trực độ? Các nhân tố này có ảnh hưởng ntn tiếp lên sinh vật mà không phụ thuộc vào đến sự biến động số lượng cá thể của mật độ cá thể trong quần thể nên còn được quần thể? gọi là nhóm nhân tố không phụ thuộc mật Nhóm các nhân tố hữu sinh luôn bị chi độ quần thể phối bởi mật độ cá thể của quần thể nên - Các nhân tố sinh thái vô sinh ảnh hưởng gọi là nhóm nhân tố sinh thái phụ thuộc đến trạng thái sinh lí của các cá thể. Sống mật độ quần thể. trong điều kiện tự nhiên không thuận lợi, Các nhân tố sinh thái hữu tính ảnh hưởng sức sinh sản của cá thể giảm, khả năng thụ rất lớn tới khả năng tìm kiếm thức ăn, nơi tinh kém, sức sống của con non thấp ở….Giúp các nhà nông nghiệp xác định - Khí hậu có ảnh hưởng thường xuyên và rõ đúng lịch thời vụ để đạt được năng suất rệt nhất. cao trong trồng trọt và chăn nuôi. Giúp b. Do sự thay đổi các nhân tố sinh thái hạn chế sự phát triển của sinh vật gây hữu sinh (cạnh tranh giữa các cá thể hại: rầy nâu, sâu bọ, chuột. cùng đàn, số lượng kẻ thù ăn thịt) Vì mật độ cá thể của quần thể có ảnh - Nhóm các nhân tố hữu sinh luôn bị chi hưởng tới mức sinh sản và tử vong của cá phối bởi mật độ cá thể của quần thể nên thể. gọi là nhóm nhân tố sinh thái phụ thuộc Những nghiên cứu về biến động số lượng mật độ quần thể. có ý nghĩa như thế nào đối với sản xuất - Sự cạnh tranh giữa các cá thể trong cùng nông nghiệp và bảo vệ các sinh vật? Cho một đàn, số lượng kẻ thù ăn thịt , sức sinh ví dụ minh họa. sản, mức độ tử vong và sự phát tán của Vì sao trong tự nhiên QT sinh vật có xu các cá thể trong quần thể,… có ảnh hưởng hướng điều chỉnh số lượng cá thể của lớn đến sự biến động số lượng cá thể mình ở mức cân bằng. trong quần thể. Giới thiệu H39.3 cho biết quần thể đạt 2. Sự điều chỉnh số lượng cá thể của trạng thái cân bằng khi nào? quần thể: - Quần thể sống trong môi trường xác định luôn có xu hướng tự điều chỉnh số lượng cá thể bằng cách làm giảm hoặc kích thích làm tăng số lượng cá thể của quần thể. - Khi điều kiện sống thuận lợi → quần thể tăng mức sinh sản + nhiều cá thể nhập cư tới → số lượng tăng cao → thức ăn, nơi ở thiếu hụt → cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể → hạn chế gia tăng số lượng cá thể.
  4. SINH HỌC 12 3. Trạng thái cân bằng của quần thể: Trạng thái cân bằng của quần thể đạt được khi số lượng các cá thể ổn định và cân bằng với khả năng cung cấp nguồn sống của môi trường. 4. Củng cố bài học: 1. Phân biệt biến động theo chu kỳ và biến động không theo chu kỳ? 2. Nêu nguyên nhân gây nên biến động số lượng cá thể của quần thể và nguyên nhân quần thể tự điều chỉnh về trạng thái cân bằng? 5. Bài tập về nhà: - Học bài cũ, trả lời các câu hỏi trong SGK. - Đọc bài mới trước khi tới lớp. Nhận xét sau giờ dạy ……………………..................................................................................................... ...........................................………………..………………………………………… ………………………………………………….…………………………………… ……………………………………………................................................................. ................................................………………………………..................………… ………………………………………/.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản