Giáo án Sinh học lớp 9 : Tên bài dạy : THỰC HÀNH : QUAN SÁT THƯỜNG BIẾN

Chia sẻ: Abcdef_31 Abcdef_31 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
99
lượt xem
8
download

Giáo án Sinh học lớp 9 : Tên bài dạy : THỰC HÀNH : QUAN SÁT THƯỜNG BIẾN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu: Hs có khả năng: - Nhận biết được một số thường biến ở một số lượng thường gặp - Phân biệt được thường biến với đột biến - Thường được tính trạng chất lượng phụ thuộc chủ yếu vào kiểu gen tính trạng số lượng chịu ảnh hưởng nhiều của môi trường - Rèn luyện kĩ năng, quan sát phân tích

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Sinh học lớp 9 : Tên bài dạy : THỰC HÀNH : QUAN SÁT THƯỜNG BIẾN

  1. THỰC HÀNH : QUAN SÁT THƯỜNG BIẾN I. Mục tiêu: Hs có khả năng: - Nhận biết được một số thường biến ở một số lượng thường gặp - Phân biệt được thường biến với đột biến - Thường được tính trạng chất lượng phụ thuộc chủ yếu vào kiểu gen tính trạng số lượng chịu ảnh hưởng nhiều của môi trường - Rèn luyện kĩ năng, quan sát phân tích II. Phương tiện: a. Tranh ảnh: Tranh minh hoạ thường biến:
  2. - Ảnh chụp các mầm khoai lang, khoai tây được tách ra cùng một số củ đặt trong tối và đặt ngoài ánh sáng. - Ảnh chụp 2 chậu gieo hạt thuần chủng của một giống lúa, một chậu đặt trong tối, một đặt ngoài sáng - Ảnh chụp cây rau dừa nước mọc từ mô đất cao, bò xuống bờ nước và trái trên mặt nước - Ảnh chụp riêng ruộng mạ mô tả ven bờ tốt hơn so với các cây mạ trong ruộng Ảnh minh hoạ thường biến là biến dị không di truyền - Ảnh chụp và sơ đồ minh hoạ sự giống nhau giữa các cây lúa mọc từ hạt bắt nguồn từ các cây mạ ven bờ và trong ruộng - Ảnh chụp và sơ đồ minh hoạ 2 đoạn thân dừa nước khi cho mọc trên mặt nước đều có thân, lá to và rễ biến thành phao Ảnh minh hoạ ảnh hưởng khác nhau của cùng một điều kiện môi trường đối với tính trạng số lượng và tính trạng chất lượng Ảnh chụp 2 luống su hảo trồng từ một giống nhưng được bón phân tưới nước khác nhau và 2 củ điển hình từ 2 luống đó. b. Mẫu vật :
  3. - Mần khoai lang hoặc khoai tây mọc trong bóng tối và ngoài sáng - Cây mạ mọc trong bóng tối và ngoài sáng - Một cây rau dừa nước mọc từ mô đất cao, bò xuống ven bờ và trải trên mặt nước - Hai củ su hào của một giống nhưng được bón phân, tưới nước khác nhau III. Tiến trình Gv cho hs quan sát tranh và mẫu Bảng vật về các dạng thường biến, để Bài 27. Thực hành quan sát thường nhận biết và nguyên nhân gây ra biến thường biến I. Nhận biết các thường biến trên Gv lưu ý hs: So sánh màu sắc của tranh minh hoạ 2 loại mầm khoai và 2 chậu mạ ở trong tối và ngoài ánh sáng. So - Màu sắc của các mầm khoai tây và sánh màu sắc của con thằn lằn khi chậu mạ để ngoài ánh sáng xanh hơn.
  4. ở ngoài sáng và trong bóng râm. Màu sắc của con thằn lằn trong bóng Hs quan sát tranh, mẫu vật về các râm thì sẫm hơn dạng thường biến, trao đổi nhóm, - Nguyên nhân của sự khác nhau trên là để nêu lên sự khác nhau và nguyên do sự tác động của môi trường khác nhân của các dạng thường biến nhau đến cơ thể sinh vật II. Quan sát và phân tích sơ đồ minh hoạ thường biến không di truyền Chuyển tiếp: được GV hướng dẫn hs quan sát tranh NX: Ruộng lúa bao gồm những cây lúa về ruộng lúa gieo từ ngững hạt phát triển đồng dều (không có gì khác thóc bắt nguồn từ các cây mạ ven nhau nhiều ) bờ và trong ruộng ,rút ra kết luận. Gv hướng dẫn cho hs hoạt động nhóm về việc quan sát thân cây rau dừa nước ở trên cạn được chuyển sang sống trong môi trường nước
  5. Thương biến (sự khác nhau từ đời trước) Chuyển tiếp không di truyền được Gv hướng dẫn Hs quan sát tranh III. Những ảnh hưởng khác nhau của vẽ 2 luống su hào của cùng một cùng một điều kiện môi trường với tính giống nhưng được chăm bón trạng số lượng và chất lượng khác nhau để rút ra kết luận về KL: sự ảnh hưởng của môi trường - Kích thước cảu các của su hào ở luống đến tính trạng chất lượng và số được chăm sóc nhiều thì to hơn ở luống ít lượng được chăm sóc.Điều đó chứng tỏ tính trạng Gv nhận xét và bổ xung để đưa số lượng chịu ảnh hưởng nhiều ở điều kiện ra kết luận ngoại cảnh - Hình dạng các củ su hào ở 2 luống là giống nhau. Điều đó chứng tỏ tính trạng chất lượng ít chịu ảnh hưởng của điều kiện môi trường.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản