GIÁO ÁN THIẾT KẾ ÁO SƠ MI, QUẦN ÂU, VÁY - BÀI 1

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

1
691
lượt xem
163
download

GIÁO ÁN THIẾT KẾ ÁO SƠ MI, QUẦN ÂU, VÁY - BÀI 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phương pháp thiết kế áo sơ mi nam dài tay cổ đứng Mục tiêu: Sau khi häc xong bµi nµy ng−êi häc cã kh¶ n¨ng: - Mô tả chính xác đặc điểm kiểu mẫu của áo sơ mi nam dài tay cổ đứng. - Lấy đầy đủ và chính xác các số đo để thiết kế - Tính toán và thiết kế chính xác các bản vẽ chi tiết của áo sơ mi nam dài tay cổ đứng. - cắt chính xác đầy đủ các chi tiết áo sơ mi nam dài tay cổ đứng dựa trên số đo và công...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: GIÁO ÁN THIẾT KẾ ÁO SƠ MI, QUẦN ÂU, VÁY - BÀI 1

 1. ¬ Thời gian thực hiện: 3h Gi¸o ¸n sè: Thực hiện từ ngày......... đến ngày ....... Bμi 1. Phương pháp thiết kế áo sơ mi nam dài tay cổ đứng Mục tiêu: Sau khi häc xong bµi nµy ng−êi häc cã kh¶ n¨ng: - Mô tả chính xác đặc điểm kiểu mẫu của áo sơ mi nam dài tay cổ đứng. - Lấy đầy đủ và chính xác các số đo để thiết kế - Tính toán và thiết kế chính xác các bản vẽ chi tiết của áo sơ mi nam dài tay cổ đứng. - cắt chính xác đầy đủ các chi tiết áo sơ mi nam dài tay cổ đứng dựa trên số đo và công thức thiết kế của áo cơ bản. Dụng cụ và trang thiết bị: - Kéo, thước, phấn - Giáo án, đề cương bài giảng, tài liệu học tập Hình thức tổ chức dạy học: - Phần lý thuyết: tập trung cả lớp - Phần tao tác mẫu: Tập trung cả lớp - Phần tổ chức luyện tập cho học sinh: Bố trí từng học sinh luyện tập, giáo viên quan sát uốn nắn. - Phần kết thúc: Tập trung cả lớp I. Ổn định lớp Thời gian: 2 phút II. Thực hiện bài học: Thời gian: phút Hoạt động dạy học T Thời Nội dung Hoạt động của học T gian Hoạt động của giáo viên sinh Giới thiệu sản phẩm, qua Chú ý lắng nghe, Dẫn nhập 1 TTH. Trường TC Nghề KT – CN – TCN Nghệ An http://www.ebook.edu.vn Trang 32
 2. Hoạt động dạy học T Thời Nội dung Hoạt động của học T gian Hoạt động của giáo viên sinh đó dẫn dắt học sinh vào quan sát và xác định bài học mới nhiệm vụ học tập - Giáo viên giới thiệu chủ - Lĩnh hội nội dung Giới thiệu chủ đề 2 đề kiến thức và kỹ năng - Nêu trọng tâm của bài của bài học - Nắm vững trọng tâm của bài, xác định nhiệm vụ thực hành và phát triển chủ đề Trình bày các mục tiêu Lĩnh hội các mục tiêu Giải quyết vấn đề 3 bài học và xác định được mục A. Mục tiêu đích học tập B. Nội dung: 1. Đặc điểm kiểu mẫu - Là kiểu áo sơ mi dài tay, cổ đứng phần bẻ gập và phần - Lắng nghe - giới thiệu chân cổ cát rời - Thân trước bên trái có 1 túi ngực đáy tròn - Thân sau có cầu vai, xếp ly - Tư duy thân sau - Tay măng sét tròn, thép tay - Giảng giải chữ I 2. Ký hiệu và số đo (đơn vị: cm) TTH. Trường TC Nghề KT – CN – TCN Nghệ An http://www.ebook.edu.vn Trang 33
 3. Hoạt động dạy học T Thời Nội dung Hoạt động của học T gian Hoạt động của giáo viên sinh Dài áo (Da): 74 - ghi chép Dài eo (De): 46 Rộng vai (Rv): 46 Xuôi vai (Xv): 5,5 Dài tay (Dt): 59 Vòng cổ (Vc): 36 Vòng ngực (Vn): 86 - Giảng giải Cử động ngực: 6÷7 Cử động nách: 3÷5 - Đàm thoại - Lắng nghe III. Phương pháp thiết kế: 1. Thân sau a. Xác định các đường - Giới thiệu ngang: - Tư duy AE ( Da) = sđ = 74 Bản cầu vai AB: TB = 8 Hạ nách sau (Hns) AC = ¼ Vn + Cđ nách = 86/4 + 4 = 25,5 - Theo dõi Dài eo (De) AD = 46 = 60% Da + 2 b. Đường vai thân áo: - Giới thiệu BB1 = ½ Rv + ly (2,5) = 25,5 c. Vòng nách CC1 = ¼ Vn + Cđ ngực TTH. Trường TC Nghề KT – CN – TCN Nghệ An http://www.ebook.edu.vn Trang 34
 4. Hoạt động dạy học T Thời Nội dung Hoạt động của học T gian Hoạt động của giáo viên sinh = 27,5 - Tư duy CC2 (rộng bả vai) = ½ Rv =23 d. Sườn, gấu DD1 = CC1 – 1 = 26,5 EE1 = CC1 = 27,5 - Giảng giải - vẽ hình vào vở e. Bản cầu vai: AB = 8. Vẽ các đường ngang tại A, B Ngang cổ sau: AA1 = - Phát vấn 1/6 Vc + 2 = 8 Lấy A1A2 (mẹo cổ): TB = 4,5 - Rộng chân cầu vai BB1 = ½ Rv =23 - Thao tác trên bảng - Tư duy, trả lời câu 2. Thân trước hỏi a. Sang dấu các đường ngang: Hạ nách trước C6A9 = Hns – 2 = 23,5 - Hỏi về các công thức liên quan b. Vòng cổ, vai con Ngang cổ trước A9A10 = 1/6 vc + 2 = 8 hạ cổ A10A11 = 1/6 Vc – 0,5 = 5,5 TTH. Trường TC Nghề KT – CN – TCN Nghệ An http://www.ebook.edu.vn Trang 35
 5. Hoạt động dạy học T Thời Nội dung Hoạt động của học T gian Hoạt động của giáo viên sinh Lấy vai con thân trước = vai con thân sau – 0,5 c. Vòng nách Rộng thân ngang nách C7C8 = CC1 (thân sau) = 27,5 - Uốn nắn các thao tác vẽ d. Sườn, gấu Rộng eo thân trước: hình cho học sinh D3D4 = rộng eo thân sau = 26,5 Rộng gấu thân trước: E3E4 = rộng gấu thân sau = - Lình hội các kỹ 27,5 năng vẽ hình, thiết kế Sa gấu E3E5 = 1,5 e. Túi áo T là góc miệng túi phía nẹp: A10T = 19 T cách đường gập nẹp 6 TT1 (rộng miệng túi ) = 13 Chếch miệng túi) = 0,7 Dài túi TT3 = 14; Rộng đáy túi 13,5 * Chia khuy: - Khuy 1 cách A12 từ 6÷7 - Khuy 2 cách E5 từ 18÷20 Còn lai khoảng cách các TTH. Trường TC Nghề KT – CN – TCN Nghệ An http://www.ebook.edu.vn Trang 36
 6. Hoạt động dạy học T Thời Nội dung Hoạt động của học T gian Hoạt động của giáo viên sinh khuy là 10÷11 3. Tay áo Dài tay AC = cđ – măng set (6,5) = 52,5 Hạ mang tay AB = ½ BB1 - 1,5 - Hướng dẫn phương Rộng bắp tay BB1 = pháp vẽ hình tối ưu nhất Hns – ½ Xv = ¼ Vn + cđ - Nắm được phương nách – ½ Xv = 22,75 pháp vẽ hình - Mang tay sau: Lấy A1A2 = 1/3 A1B2 + 0,5 Trên AA1 lấy AA3 = - 1/3 AA1 Vẽ mang tay sau cong đều từ A qua A1, A2, B1 - Mang tay trước: Lấy A2A4 = 1,8 ÷2; AA5 = A5A3 Vẽ mang tay trước từ A qua A5, A4, B1 - Cửa tay: CC1 (rộng cửa tay) = ¾ BB1 = 17 Từ C2 kẻ vuông góc lên, lấy TTH. Trường TC Nghề KT – CN – TCN Nghệ An http://www.ebook.edu.vn Trang 37
 7. Hoạt động dạy học T Thời Nội dung Hoạt động của học T gian Hoạt động của giáo viên sinh C2C3 = 9 4. Cắt các chi tiết a. Măng set: 4 lá dọc vải D x R = 25 x 6,5 Tư duy và thực hiện b. Thép tay: cắt dọc vải - Thép tay to: D x R = Theo dõi và hướng dẫn 15 x 6 - Thép tay nhỏ: D x R = 9 x 2,5 c. Túi áo: Cắt dọc vải. Đặt thân trước lên phần vải để cắt túi, sang dấu túi và cắt theo các đường Vẽ hình vào vở vừa sang dấu d. Cổ áo: - Bản cổ: lá chính dọc vải, lá Vẽ hình lên bảng lót ngang vải AB = 4. Qua A, B dựng các đường vuông góc AA1 = BB1 = ½ Vc + 0,5 = 18,5 - Chân cổ: lá chính dọc vải, lá lót ngang vải AB = 3,2cm AA1 = BB1 = ½ Vc + 3 = 21 TTH. Trường TC Nghề KT – CN – TCN Nghệ An http://www.ebook.edu.vn Trang 38
 8. Hoạt động dạy học T Thời Nội dung Hoạt động của học T gian Hoạt động của giáo viên sinh B1B2 = 1,5; A1 vào A2 = 0,7 Vẽ đường chân cổ: B, ½ BB1, B2 Nhắc lại kiến thức trọng Ghi nhớ trọng tâm Kết thúc vấn đề 4 tâm của bài: số đo, của bài phương pháp thiết kế Ra bài tập về nhà, hướng dẫn học bài Hướng dẫn tự rèn luyện 5 Thiết kế trên số đo bản thân hoặc nhười thân trong gia đình III. Rót kinh nghiÖm tæ chøc thùc hiÖn: ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ Trưởng khoa Ngày …. tháng ….. năm…. Giáo viên giảng dạy TTH. Trường TC Nghề KT – CN – TCN Nghệ An http://www.ebook.edu.vn Trang 39
 9. GIÁO ÁN SỐ: Thời gian thực hiện. 4 tiết Số giờ đã giảng: ....................................... Thực hiện ngày .....tháng......... năm ........ TÊN BÀI : PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ ÁO SƠ MI NAM DÀI TAY CỔ ĐỨNG MỤC TIÊU CỦA BÀI CỦA BÀI : - Sau khi học xong học sinh có khả năng cắt được đầy đủ các chi tiết của áo sơ mi nam dài tay cổ đứng bằng phương pháp thiết kế và dựng hình trên bài học . - Sửa chửa và khắc phục được một số sai hỏng thường gặp . ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TIỆN DẠY HỌC : - Đề cương bài thiết kế áo sơ mi nam . - Giáo án thực hành . - Xưởng thực hành cắt . HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC - Hướng dẩn ban đầu : tập trung cả lớp . - Hướng dẩn thường xuyên : học sinh luyện tập , giáo viên quan sát hướng dẩn . - Hướng dẩn kết thúc : tậo trung cả lớp . I. ỔN ĐỊNH LỚP : Thời gian: 2 phút ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ II THỰC HIỆN BÀI HỌC TT HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THỜI NỘI DUNG GIAN HOẠT ĐỘNG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO CỦA HỌC VIÊN SINH 1 3 phút Dẫn nhập Luyên tập phương pháp thiết Trao đổi Lắng nghe TTH. Trường TC Nghề KT – CN – TCN Nghệ An http://www.ebook.edu.vn Trang 40
 10. kế Dựng hình –cắt các chi tiết phương pháp của áo sơ mi nam học 2 30 phút Hướng dẫn ban đầu 2.1 Bài tập thực hành a Số đo thực hành cho sđ mẫu Ghi chép b Chuẩn bị vật tư – dụng cụ Kiểm tra Thực hiện Hướng dẩn chuẩn bị c Các kiến thức liên quan đến đặt câu hỏi Trả lời câu thiết kế áo sơ mi nam . hỏi Thao tác mẫu Làm mẫu Quan sát đặt câu hỏi Trả lời câu 2.2 Dựng hình - vẽ hỏi a b Cắt các chi tiết Hướng dẩn Lăng nghe – Vị trí luyên tập : mổi học sinh đưa ra định thực hiện 2.3 một bàn mức thời gian Lắng nghe Thời gian cắt các chi tiết cửa Thực hiện áo sơ mi nam dài tay cổ đứng 3 Quan sát nhắc Lắng nghe 115 Hướng dẫn thường xuyên 3.1 Kiểm tra dụng cụ thực hành nhở Thực hiện phút 3.2 Thực hành thiết kế – cắt các chi Quan sát Thực hành vẽ tiết : Hướng dẩn cắt các chi a Thân sau nhắc nhở tiết b Thân trước c Tay áo d Các chi tiết phụ Lắng nghe TTH. Trường TC Nghề KT – CN – TCN Nghệ An http://www.ebook.edu.vn Trang 41
 11. 3.3 Thu bài - đánh giá kết quả nhận xét Sửa chửa 4 15 phút Hướng kết thúc 4.1 Nhận xét chung về bài thực nhận xét Lắng nghe hành cắt áo sơ mi nam dái tay . đánh giá Ghi chép a Ư a đ iể m b Sai hỏng cần khắc phục 4.2 Kế hoạch buổi học thực hành Nhắc nhở Lắng nghe tiếp theo Thực hiện Vẽ thu tỷ lệ trên giấy A4 5 phút Hướng dẫn tự rèn luyện Bài tập : Da: 72 Dt : 60 Rv :46 Vc: 38 Xv : 5.5 Vn: 84 IV .RÚT KINH NGHIÊM TỔ CHỨC THỰC HIỆN : ........................................................................................................................... ................................................................................................................. Trưởng ban/Tổ trưởng môn Ngày .............tháng...........năm. Chữ ký giáo viên TTH. Trường TC Nghề KT – CN – TCN Nghệ An http://www.ebook.edu.vn Trang 42
 12. GIÁO ÁN SỐ: Thời gian thực hiện. 5 tiết Số giờ đã giảng: ................................... Thực hiện ngày.........tháng........năm.... TÊN BÀI : PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ ÁO SƠ MI NAM DÀI TAY CỔ ĐỨNG (TIẾP) MỤC TIÊU CỦA BÀI CỦA BÀI : - Sau khi học xong học sinh có khả năng cắt được đầy đủ các chi tiêt của áo sơ mi nam dài tay cổ đứng trên vải - Sửa chửa và khắc phục được một số sai hỏng thường gặp . - Có thể khắc phục được một số khuyết tật trên cơ thể người mặc ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TIỆN DẠY HỌC : - Đề cương bài thiết kế áo sơ mi nam . - Giáo án thực hành . - Xưởng thực hành cắt . HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC - Hướng dẩn ban đầu : tập trung cả lớp . - Hướng dẩn thường xuyên : học sinh luyện tập , giáo viên quan sát hướng dẩn . - Hướng dẩn kết thúc : tập trung cả lớp . I. ỔN ĐỊNH LỚP : Thời gian: 2 phút ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ II THỰC HIỆN BÀI HỌC TT HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THỜI NỘI DUNG GIAN HOẠT ĐỘNG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO CỦA HỌC VIÊN SINH 1 3 phút Dẩn nhập Luyên tập phương pháp thiết Trao đôi Lắng nghe TTH. Trường TC Nghề KT – CN – TCN Nghệ An http://www.ebook.edu.vn Trang 43
 13. kế Dựng hình –cắt các chi tiết phương pháp của áo sơ mi nam trên vải học 2 45 phút Hướng dẩn ban đầu 2.1 Bài tập thực hành a Số đo thực hành cho sđ mẫu Ghi chép b Chuẩn bị vật tư – dụng cụ Kiểm tra Thực hiện Hướng dẩn chuẩn bị c Các kiến thức liên quan đến đặt câu hỏi Trả lời câu thiết kế áo sơ mi nam . hỏi 2.2 Thao tác mẫu Làm mẫu Quan sát a Dựng hình - vẽ đặt câu hỏi Trả lời câu b Cắt các chi tiết hỏi 2.3 Vị trí luyên tập : mổi học sinh Hướng dẩn Lăng nghe – một bàn thực hiện 2.4 Thời gian cắt các chi tiết cửa đưa ra định Lắng nghe áo sơ mi nam dài tay cổ đứng mức thời gian Thực hiện 3 Quan sát nhắc Lắng nghe 140 Hướng dẩn thường xuyên 3.1 Kiểm tra dụng cụ thực hành nhở Thực hiện phút 3.2 Thực hành thiết kế – cắt các chi Quan sát Thực hành vẽ tiết : Hướng dẩn cắt các chi a Thân sau nhắc nhở tiết b Thân trước c Tay áo d Các chi tiết phụ Lắng nghe 3.3 Thu bài - đánh giá kết quả nhận xét Sửa chửa TTH. Trường TC Nghề KT – CN – TCN Nghệ An http://www.ebook.edu.vn Trang 44
 14. 4 20phút Hướng kết thúc 4.1 Nhận xét chung về bài thực nhận xét Lắng nghe hành cắt áo sơ mi nam dái tay . đánh giá Ghi chép a Ư a đ iể m b Sai hỏng cần khắc phục 4.2 Kế hoạch buổi học thực hành Nhắc nhở Lắng nghe cắt trên vải Thực hiện Vẽ thu tỷ lệ trên giấy A4 5 phút Hướng dẩn tự rèn luyện Bài tập : vẽ thu tỷ lệ 1:5 áo nam theo số đo sau : Da: 74 Dt : 61 Rv :48 Vc: 39 Xv : 5.5 Vn: 86: IV .RÚT KINH NGHIÊM TỔ CHỨC THỰC HIỆN - Cân liên hệ thực tế các khuyết tật để học sinh học cách chỉnh sửa sao cho bài thiết kế có tính ứng dụng cao . ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ Trưởng ban/Tổ trưởng môn Ngày ........ tháng ......... năm. .. Chữ ký giáo viên TTH. Trường TC Nghề KT – CN – TCN Nghệ An http://www.ebook.edu.vn Trang 45
 15. GIÁO ÁN SỐ: Thời gian thực hiện. 2 tiết Số giờ đã giảng: ........................................ Thực hiện ngày: .........tháng......năm........ TÊN BÀI : KIỂM TRA MỤC TIÊU CỦA BÀI CỦA BÀI : Sau khi học xong học sinh có khả năng thiết kế cắt các chi tiết trong thời gian quy định ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TIỆN DẠY HỌC : - Đáp án câu hỏi kiểm tra . - Giáo án thực hành . - Xưởng thực hành cắt . HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC - Hướng dẩn ban đầu : tập trung cả lớp . - Hướng dẩn thường xuyên : học sinh làm bài kiểm tra . - Hướng dẩn kết thúc : thu bài I. ỔN ĐỊNH LỚP : Thời gian: 2 phút ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ II THỰC HIÊN BÀI HỌC TT HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THỜI NỘI DUNG GIAN HOẠT ĐỘNG HOẠT CỦA GIÁO ĐỘNG CỦA VIÊN HỌC SINH 1 Dẩn nhập TTH. Trường TC Nghề KT – CN – TCN Nghệ An http://www.ebook.edu.vn Trang 46
 16. Hướng dẩn ban đầu . 3 phút Đề bài : cắt vẽ đầy đủ các chi tiết áo sơ mi nam dài tay theo Ra đề bài kiểm Chép đề số đo sau : tra Da : 72 Dt : 60 Rv : 48 Vc : 38 Xv : 5,5 Vn : 90 Cđ : Hạ nách : 4 Rộng thân : 6 Quan sát , nhắc Làm bài 80 phút Hướng dẩn thường xuyên Làm bài kiểm tra nhở 5 phút Hướng dẩn kết thúc Thu bài kiểm tra Nhận bài Nạp bài Tham khảo giáo trình thiết kế Hướng dẩn tự rèn luyện trường ĐH Bách Khoa IV .RÚT KINH NGHIÊM TỔ CHỨC THỰC HIỆN ................................................................................................................................ ................................................................................................................ Trưởng ban/Tổ trưởng môn Ngày ..........tháng........năm. Chữ ký giáo viên TTH. Trường TC Nghề KT – CN – TCN Nghệ An http://www.ebook.edu.vn Trang 47

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản