intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 849_1568189308.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-11 15:08:43
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Giáo án Tin học 9 - Chương 1: Mạnh máy tính và mạng Internet (Tiết 5: Tổ chức và truy cập thông tin trên Internet)

Chia sẻ: Nguyen Ngoc | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
7
lượt xem
0
download

Giáo án Tin học 9 - Chương 1: Mạnh máy tính và mạng Internet (Tiết 5: Tổ chức và truy cập thông tin trên Internet)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung của giáo án bao gồm: tổ chức thông tin trên Internet; siêu văn bản và trang web; tổ chức thông tin trên Internet bằng website, địa chỉ website và trang chủ; trình duyệt web. Mời các bạn cùng tham khảo giáo án để phục vụ quá trình biên soạn bài giảng, xây dựng tiết học trong quá trình giảng dạy Tin học lớp 9.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Tin học 9 - Chương 1: Mạnh máy tính và mạng Internet (Tiết 5: Tổ chức và truy cập thông tin trên Internet)

 1. Năm học: 2018­ 2019 Ngày soạn: 02/09/2018 CHƯƠNG I: MẠNG MÁY TÍNH VÀ MẠNG INTERNET Tiết: 05  BÀI 3: TỔ CHỨC VÀ TRUY CẬP THÔNG TIN TRÊN  INTERNET (t1) I/ MỤC TIÊU 1. Kiến thức ­ Biết tổ chức thông tin trên internet là như thế nào? ­ Biết như thế nào là tổ chức thông tin trên internet bằng siêu văn bản và trang web. ­ Biết như thế nào là tổ chức thông tin trên internet bằng website, địa chỉ website và trang chủ. ­ Biết như thế nào là trình duyệt web. 2.   Kỹ năng ­ Biết cách tìm kiếm thông tin trên mạng 3. Thái độ ­ Thái độ học tập nghiêm túc. ­ Tích cực xây dựng bài. II/ CHUẨN BỊ 1. Chuẩn bị của giáo viên:  ­     ĐDDH: SGK, giáo án, phòng máy vi tính 2. Chuẩn bị của học sinh       ­    Dụng cụ học tập cần thiết: vở, sgk.  III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1. Ổn định tình hình lớp (1 phút) ­ Ổn định trật tự lớp. ­ Kiểm tra sĩ số và tác phong học sinh. Lớp 9A1 9A2 9A3 9A4 9A5 Sĩ số 40 39 40 40 39 Hiện diện Vắng 2. Kiểm tra bài cũ:( 5 phút) ­ Câu 1: Khi đặt mua vé xem một trận bóng đá của đội bóng em yêu thích qua internet, em đã sử  dụng loại dịch vụ nào trên internet? ­ Trả lời: Sử dụng dịch vụ thương mại điện tử. ­ Câu 2: Làm thế nào để máy tính của em được kết nối được với  mạng internet? ­ Trả lời: Cần đăng kí với một nhà cung cấp dịch vụ Internet(ISP) để được hỗ trợ cài đặt và cấp  quyền truy cập Internet. 3. Giảng bài mới: ­ Giới thiệu bài (1 phút) :Chúng ta đã tìm hiểu về  internet và một số  dịch vụ trên internet, hôm  nay chúng ta sẽ tìm hiểu xem thông tin trên internet được tổ chức như thế nào. ­ Tiến trình bài dạy: TG Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung 12’ Hoạt động 1: Tổ chức thông tin trên internet. 1.   Tổ   chức   thông  ­  Yêu cầu hs đọc thông tin SGK Đọc thông tin SGK tin trên internet. ­ Với hàng triệu máy chủ  lưu thông    Siêu   văn   bản   là   loại   văn  a. Siêu văn bản và  tin,   Internet   là   một   kho   dữ   liệu   bản tích  hợp nhiều dạng dữ  trang web khổng   lồ.   Thông   tin   trên   internet  liệu khác nhau như: văn bản,  Siêu văn bản là loại  1 Môn: Tin học 9
 2. Năm học: 2018­ 2019 TG Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung thường   được     tổ   chức   dưới   dạng  hình  ảnh, âm thanh, video … văn   bản   tích   hợp  siêu văn bản. và   các   siêu   liên   kết   đến   các  nhiều dạng dữ  liệu  siêu văn bản khác. khác   nhau   như:   văn  ­ Theo em tổ chức thông tin dưới  bản,   hình   ảnh,   âm  dạng siêu văn bản là như thế nào? thanh,   video   …và  ­  Nhận xét và chốt lại. các siêu liên kết đến  các   siêu   văn   bản  khác ­ Siêu văn bản được  ­ Siêu văn bản được tạo ra bằng    Siêu văn bản được tạo ra  tạo ra nhờ ngôn ngữ  ngôn ngữ gì? nhờ  ngôn ngữ  HTML (Hyper  HTML   (Hyper   Text  ­ Nhận xét và chốt lại. Text Markup language – ngôn  Markup   language   –  ngữ đánh dấu siêu văn bản). ngôn   ngữ   đánh   dấu  siêu văn bản). ­  Yêu cầu hs quan sát H15  quan sát Đó là một trang web sử dụng siêu  văn bản. ­Trang   web   là   một  siêu   văn   bản   được  gán địa chỉ  truy cập  trên Internet. Địa chỉ  truy   cập   này   được  gọi   là   địa   chỉ   trang  web b. Website,  địa chỉ  website   và   trang  chủ. ­  Website   là   một  Hình 15: Trang web có địa chỉ  hoặc   nhiều   trang  vnschool.net/vuihoche2009/index.ht web liên quan được  m tổ   chức   dưới   một  ­ Thế nào là một trang web ? địa   chỉ   truy   cập  Trang web là một siêu văn  chung.  ­ nhận xét và chốt lại bản được gán địa chỉ truy cập  ­   Địa   chỉ   truy   cập  ­ Website là gì ? trên Internet. chung     được  gọi  là  ­ nhận xét và chốt lại  Website là một hoặc nhiều  địa chỉ của website trang   web   liên   quan   được   tổ  ­ Địa chỉ Website là gì ? ­ Một số địa chỉ: chức   dưới   một   địa   chỉ   truy  ­  Em hãy nêu một vài ví dụ  về  địa   cập chung. + Mạng của bộ giáo  chỉ trang web dục   và   đào   tạo:   trả lời www.edu.net.vn. ­  Nhận xét và chốt lại. +   Báo   dân   trí:  ­ Khi truy cập vào  một websit, bao   www.dantri.com giờ  cũng  có   một    trang  web   được   mở ra đầu tiên. Trang đó có tên là gì   + vietnamne.vn.  ? + vi.wikipedia.org 2 Môn: Tin học 9
 3. Năm học: 2018­ 2019 TG Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung ­  Địa chỉ  của website cũng chính là   trang chủ (Homepage) +www.answers.com địa chỉ của trang chủ của website. + www.nasa.gov ­   Khi   mở   một  website   trang   đầu  tiên   được   gọi   là  trang   chủ.   Địa   chỉ  của   website   cũng  chính là địa chỉ  của  trang   chủ   của  website. 18’ Hoạt động 2: Truy cập  web 2. Truy cập  web 3 Môn: Tin học 9
 4. Năm học: 2018­ 2019 TG Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung ­ Yêu cầu hs đọc thông tin sgk  Đọc thông tin sgk    a.   Trình   duyệt  web. ­ Muốn truy cập vào các trang web     Phải   sử   dụng   phần   mềm  người dùng phải làm như thế nào? trình duyệt web (web browser) ­ Trình duyệt web là  một phần mềm  ứng  dụng   giúp   người  ­ Thế nào là trình duyệt web? Trình duyệt web là một phần  giao   tiếp   với   hệ  ­ Nhận xét và chốt lại m ề m   ứng   dụng   giúp   người  thống   www:   truy  giao tiếp với hệ  thống www:  cập các trang web và  truy cập các trang web và khai  khai   thác   các   tài  thác   các   tài   nguyên   trên  nguyên trên internet. internet. ­  Em   hãy   nêu   một   số   trình   duyệt   web mà em biết?   trả lời ­ Một số trình duyệt  web: ­    nhận xét và chốt lại yêu cầu hs  đọc thông tin SGK + Internet Explorer. ­  Để  truy cập trang web người sử   Đọc thông tin SGK + Mozilla Fiefox. …. dụng cần phải biết cái gì? ­  Trình bày các bước để  truy cập   b.   Truy   cập   trang   Địa chỉ các trang web đó. được một trang web trên internet? web ­  Nhận xét và chốt lại. Muốn   truy   cập   vào    +   Nhập   địa   chỉ   của   trang  một   trang   web   ta  ­  Khi một trang web được mở, văn  web vào ô địa chỉ làm như sau: bản và hình ảnh  có thể chứa các  liên kết tới trang web khác trong         + Nhấn Enter.          + Nhập địa chỉ  cùn một website hoặc của website  của trang web vào ô  khác. Văn bản có chứa liên kết  địa chỉ thường có màu xanh dương hoặc  Nghe giảng và chép bài.       + Nhấn Enter. được gạch chân. ­ Muốn mở trang web của          + Nhập địa chỉ của trang   vietnamnet.vn ta thực hiện như thế  web (vietnamnet.vn  ) vào ô địa  nào? chỉ        + Nhấn Enter. ­  Yêu cầu hs quan sát H18   quan sát Đó là một trang web của  vietnamnet.vn  4 Môn: Tin học 9
 5. Năm học: 2018­ 2019 TG Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung 7’ Hoạt động 4:  Củng cố. - Trả lời câu 1,2,3,4 trang 26 SGK Suy nghĩ và trả lời câu hỏi 4. Dặn dò học sinh chuẩn bị cho tiết học tiếp theo (1 phút) ­ Về nhà học bài. ­ Đọc trước phần tiếp theo của bài IV/ RÚT KINH NGHIỆM, BỔ SUNG ............................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................ ­ ­ ­ ­  ­ ­ ­ ­ 5 Môn: Tin học 9

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản