Giáo án tin học lớp 8 - Bài thực hành 5: Sử dụng lệnh While … do tiết 2

Chia sẻ: Linh Ha | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
209
lượt xem
24
download

Giáo án tin học lớp 8 - Bài thực hành 5: Sử dụng lệnh While … do tiết 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Vận dụng kiến thức của vòng lặp while ... do để viết chương trình. Biết lựa chọn câu lệnh lặp while ... do hoặc For ... do cho phù hợp với tình huống cụ thể. - Rèn luyện kỹ năng về khai báo và sử dụng biến, kĩ năng đọc hiểu chương trình. Biết vai trò của việc kết hợp các cấu trúc điều khiển.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án tin học lớp 8 - Bài thực hành 5: Sử dụng lệnh While … do tiết 2

  1. Giáo án tin học lớp 8 Bài thực hành 5: Sử dụng lệnh While … do I. Mục tiêu - Vận dụng kiến thức của vòng lặp while ... do để viết chương trình. Biết lựa chọn câu lệnh lặp while ... do hoặc For ... do cho phù hợp với tình huống cụ thể. - Rèn luyện kỹ năng về khai báo và sử dụng biến, kĩ năng đọc hiểu chương trình. Biết vai trò của việc kết hợp các cấu trúc điều khiển. - Thái độ học tập nghiêm túc, tích cực làm các bài tập thực hành. II. Chuẩn bị - Giỏo viờn: Giỏo ỏn, phũng mỏy tớnh, sgk. Kiến thức cũ, sgk. - Học sinh: III. Tiến trỡnh dạy – học Hoạt động 1: Kieồm tra bài cũ
  2. ? Viết cú pháp của câu lệnh lặp while ... do và For ... do. Hoạt động 2: Thực hành Chúng ta đã nghiên cứu lý thuyết về vòng lặp While ... do. để biết vòng lặp chạy như thế nào thì hôm nay chúng ta cùng nhau đi vào tiết thực hành. Gọi Hs đọc bài toán và nêu yêu cầu Dãy số thực x1, x2, . . ., bài toán. xn ? Làm thế nào để tính trung bình n số thực x1, x2, . . ., xn ? Dữ liệu đầu vào (Input) của bài Giá trị trung bình toán là gì ? Dữ liệu đầu ra (Output) của bài (x1+x2+. . . +xn) / n toán là gì Hs nêu thuật toán. Gọi Hs nêu thuật toán.
  3. Gv nhận xét và đưa ra thuật toán. ? Dựa vào việc thuật toán ở trên, theo em cần khai báo những biến gì cho chương trình bài toán. Hs trả lời. Gv kết luận và đưa ra chương trình trình như Sgk. ? Tìm hiểu ý nghĩa từng câu lệnh. Gv mô phỏng hoạt động chính của Hs làm việc theo nhóm chương trình với n = 3 cử đại diện báo cáo. Yêu cầu Hs hoạt động nhóm để thực Với câu lệnh lặp khi biết hiện các công việc sau: điều kiện đã biết trước thì + Gõ và lưu chương trình với tên sử dụng câu lệnh lặp For Tinh_TB. . . . do, còn khi lặp với số + Dịch và sửa lỗi nếu có và chạy lần chưa biết trước thì sử với bộ số dữ liệu tuỳ ý đề kiểm tra dụng câu lệnh lặp While . kết quả nhận được. . . do
  4. + Thử viết lại chương trình bằng cách sử dụng câu lệnh For...do thay cho câu lệnh while . . . do. ? Khi nào ta dùng câu lệnh For . . . do và khi nào ta dùng câu lệnh While . . . do Hoạt động 3: Củng cố - Nhận xét toàn bộ kiến thức chính đã học trong giờ. - Nhận xét đánh giá giờ thực hành. Hoạt động 4: Hướng dẫn về nhà - Chuaồn bũ baứi cho tieỏt sau. - Ôn lại câu lệnh và tập viết một số chương trình đơn giản.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản