intTypePromotion=1

Giáo án tuần 1 bài Chính tả: Nghe - viết: Ngày hôm qua đâu rồi. Phân biệt l/n, an/ang - Tiếng việt 2 - GV. Hoàng Quân

Chia sẻ: Trần Phương Linh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
213
lượt xem
16
download

Giáo án tuần 1 bài Chính tả: Nghe - viết: Ngày hôm qua đâu rồi. Phân biệt l/n, an/ang - Tiếng việt 2 - GV. Hoàng Quân

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giáo án Tiếng việt lớp 2..MÔN: CHÍNH TẢ Tiết 2: NGÀY HÔM QUA ĐÂU RỒI? I. Mục tiêu 1. Kiến thức: Nghe viết lại chính xác, không mắc lỗi khổ cuối (20 tiếng của bài thơ)..- Từ đoạn viết hiểu cách trình bày 1 khổ thơ 5 chữ. Chữ đầu các dòng thơ viết hoa, viết bài thơ ở giữa trang vở. 2. Kỹ năng: Viết đúng những tiếng có âm vần dễ lẫn Điền đúng 10 chữ cái tiếp theo vào ô trống theo tên chữ. Học thuộc bảng chữ cái. 3. Thái độ: Giáo dục tính chăm chỉ, cẩn thận II. Chuẩn bị GV: Bảng phụ. HS: SGK + bảng con + vở..III. Các hoạt động Hoạt động của Thầy 1. Khởi động (1’) 2. Bài cu (3’) Có công mài sắt có ngày nên kim - Hát Hoạt động của Trò...- 2 HS lên bảng, thầy đọc HS viết bảng: tảng đá, chạy tản ra. - Thầy nhận xét. 3. Bài mới Giới thiệu: (1’) - Tiết hôm nay chúng ta sẽ nghe – viết khổ thơ trong bài tập đọc hôm trước, làm các bài tập và học thuộc thứ tự 10 chữ cái tiếp theo. Phát triển các hoạt động (28’)  Hoạt động 1: Tìm hiểu bài: (ĐDDH: Bảng phụ)  Mục tiêu: Hiểu được nội dung chính và biết cách trình bày khổ thơ  Phương pháp: Đàmthoại - Thầy đọc mẫu khổ thơ cuối - Nắm nội dung - Khổ thơ này chép từ bài thơ nào? - Khổ thơ là lời của ai nói với ai? - Khổ thơ có mấy dòng? - Chữ đầu mỗi dòng thơ viết ntn? - Nên bắt đầu viết từ ô nào trong vở? - Ngày hôm qua đâu rồi - Lời bố nói với con - 4 dòng - Viết hoa - Vài HS đọc lại..- Thầy cho HS viết bảng con những tiếng dễ - Bắt đầu từ ô thứ 3 trong vở sai. - HS viết từ: vở hồng, chăm...chỉ, vẫn còn  Hoạt động 2: :Luyện viết chính tả  Mục tiêu: Nghe và viết đúng chính tả 1 khổ thơ của bài tập đọc  Phương pháp: Luyện tập Thầy đọc bài cho HS viết Thầy theo dõi uốn nắn Thầy chấm, chữa bài - HS viết bài vào vở. HS sửa bài - Vở chính tả.. Hoạt động 3: Làm bài tập  Mục tiêu: Nắm được bảng chữ cái, thuộc tên 10 - Vở bài tập chữ cái  Phương pháp: Luyện tập * Bài 2: - Nêu yêu cầu: Điền chữ trong ngoặc đơn vào chỗ trống * Bài 3: - Viết các chữ cái theo thứ tự đã học * Bài 4: - Nêu yêu cầu - Thầy cho HS đọc tên chữ ở cột 3 điền vào chỗ trống ở cột 2 những chữ cái tương ứng. - Học thuộc bảng chữ cái - Điền chữ cái vào bảng con - Trò chơi gắn chữ lên bảng phụ - HS nêu yêu cầu  làm miệng – 2 HS lên bảng. HS làm vở...- Thầy xoá những cái ở cột 2 - HS làm vở - Thầy xoá cột 3 - HS nhìn cột 3 đọc lại tên 10 - Thầy xoá bảng chữ cái. - HS nhìn chữ cái cột 2 đọc 4. Củng cố – Dặn dò (2’) - Thầy nhận xét bài viết. - Chuẩn bị: TLV: Sắp xếp câu thành 1 bài văn ngắn lại 10 chữ cái - Thi đua đọc thuộc lòng 10 tên chữ cái... Rút kinh nghiệm: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... ......................................................................

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án tuần 1 bài Chính tả: Nghe - viết: Ngày hôm qua đâu rồi. Phân biệt l/n, an/ang - Tiếng việt 2 - GV. Hoàng Quân

  1. Giáo án Tiếng việt lớp 2 MÔN: CHÍNH TẢ Tiết 2: NGÀY HÔM QUA ĐÂU RỒI? I. Mục tiêu 1. Kiến thức: - Nghe viết lại chính xác, không mắc lỗi khổ cuối (20 tiếng của bài thơ) - Từ đoạn viết hiểu cách trình bày 1 khổ thơ 5 chữ. Chữ đầu các dòng thơ viết hoa, viết bài thơ ở giữa trang vở. 2. Kỹ năng: - Viết đúng những tiếng có âm vần dễ lẫn - Điền đúng 10 chữ cái tiếp theo vào ô trống theo tên chữ. Học thuộc bảng chữ cái. 3. Thái độ: Giáo dục tính chăm chỉ, cẩn thận II. Chuẩn bị - GV: Bảng phụ. - HS: SGK + bảng con + vở III. Các hoạt động Hoạt động của Thầy Hoạt động của Trò 1. Khởi động (1’) - Hát 2. Bài cu (3’) Có công mài sắt có ngày nên kim
  2. - 2 HS lên bảng, thầy đọc HS viết bảng: tảng đá, chạy tản ra. - Thầy nhận xét. 3. Bài mới Giới thiệu: (1’) - Tiết hôm nay chúng ta sẽ nghe – viết khổ thơ trong bài tập đọc hôm trước, làm các bài tập và học thuộc thứ tự 10 chữ cái tiếp theo. Phát triển các hoạt động (28’)  Hoạt động 1: Tìm hiểu bài: (ĐDDH: Bảng phụ)  Mục tiêu: Hiểu được nội dung chính và biết cách trình bày khổ thơ  Phương pháp: Đàmthoại - Thầy đọc mẫu khổ thơ cuối - Nắm nội dung - Vài HS đọc lại - Khổ thơ này chép từ bài thơ nào? - Khổ thơ là lời của ai nói với ai? - Ngày hôm qua đâu rồi - Khổ thơ có mấy dòng? - Lời bố nói với con - Chữ đầu mỗi dòng thơ viết ntn? - 4 dòng - Nên bắt đầu viết từ ô nào trong vở? - Viết hoa - Thầy cho HS viết bảng con những tiếng dễ - Bắt đầu từ ô thứ 3 trong vở sai. - HS viết từ: vở hồng, chăm
  3. chỉ, vẫn còn  Hoạt động 2: :Luyện viết chính tả - Vở chính tả  Mục tiêu: Nghe và viết đúng chính tả 1 khổ thơ của bài tập đọc  Phương pháp: Luyện tập - Thầy đọc bài cho HS viết - HS viết bài vào vở. HS sửa - Thầy theo dõi uốn nắn bài - Thầy chấm, chữa bài  Hoạt động 3: Làm bài tập  Mục tiêu: Nắm được bảng chữ cái, thuộc tên 10 - Vở bài tập chữ cái  Phương pháp: Luyện tập * Bài 2: - Nêu yêu cầu: Điền chữ trong ngoặc đơn vào chỗ trống - HS nêu yêu cầu  làm * Bài 3: miệng – 2 HS lên bảng. HS - Viết các chữ cái theo thứ tự đã học làm vở * Bài 4: - Nêu yêu cầu - Trò chơi gắn chữ lên bảng - Thầy cho HS đọc tên chữ ở cột 3 điền vào phụ chỗ trống ở cột 2 những chữ cái tương ứng. - Học thuộc bảng chữ cái - Điền chữ cái vào bảng con
  4. - Thầy xoá những cái ở cột 2 - HS làm vở - Thầy xoá cột 3 - HS nhìn cột 3 đọc lại tên 10 - Thầy xoá bảng chữ cái. - HS nhìn chữ cái cột 2 đọc lại 10 chữ cái 4. Củng cố – Dặn dò (2’) - Thi đua đọc thuộc lòng 10 - Thầy nhận xét bài viết. tên chữ cái. - Chuẩn bị: TLV: Sắp xếp câu thành 1 bài văn ngắn  Rút kinh nghiệm: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... ...................................................................
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2