intTypePromotion=1

Giáo án tuần 12 bài Chính tả (Nghe viết): Sự tích cây vú sữa - Tiếng việt 2 - GV. Hoàng Quân

Chia sẻ: Nguyễn Quang Phi | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
243
lượt xem
20
download

Giáo án tuần 12 bài Chính tả (Nghe viết): Sự tích cây vú sữa - Tiếng việt 2 - GV. Hoàng Quân

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giáo án Tiếng việt lớp 2 MÔN: CHÍNH TẢ Tiết: SỰ TÍCH CÂY VÚ SỮA. I. Mục tiêu 1Kiến thức:Nghe và viết lại chính xác đoạn: Từ các cành lá… như sữa mẹ trong bài tập đọc Sự tích cây vú sữa. 2Kỹ năng:Làm đúng bài tập chính tả phân biệt tr/ch, at/ac. Củng cố quy tắc chính tả với ng/ ngh. 3Thái độ:Ham thích viết chữ đẹp. Viết đúng nhanh, chính xác. II. Chuẩn bị GV: Bảng ghi các bài tập chính tả. HS: Vở, bảng con...III. Các hoạt động Hoạt động của Thầy 1. Khởi động (1’) 2. Bài cũ (3’) Cây xồi của ông em. - Gọi 2 HS lên bảng đọc cho HS viết - Nghe GV đọc và viết lại các từ: cây các từ HS mắc lỗi, dễ lẫn, cần phân biệt của tiết chính tả trước. Yêu cầu cả lớp viết bảng con hoặc viết vào giấy nháp. - Nhận xét và cho điểm HS. xồi, lên thác xuống ghềnh, gạo trắng, ghi lòng, nhà sạch, cây xanh, thương người như thể thương thân… - Hát Hoạt động của Trò...3. Bài mới Giới thiệu: (1’)Trong giờ chính tả này, các em sẽ nghe đọc và viết lại một đoạn trong bài tập đọc Sự tích cây vú sữa. Sau đó, làm các bài tập chính tả phân biệt ng/ngh; tr/ch; at/ac. Phát triển các hoạt động (27’) Hoạt động 1: Hướng dẫn viết chính tả.  Mục tiêu: Chép lại chính xác đoạn văn Sự tích cây vú sữa.  Phương pháp: Trực quan, vấn đáp. ị ĐDDH: Bảng phụ, từ. a) Ghi nhớ nội dung đoạn viết. - GV đọc đoạn văn cần viết. - Đoạn văn nói về cái gì? - Cây lạ được kể ntn? - 1 HS đọc lại. Cả lớp theo dõi. - Đoạn văn nói về cây lạ trong vườn. - Từ các cành lá, những đài hoa bé tí b) Hướng dẫn nhận xét, trình bày. - Yêu cầu HS tìm và đọc những câu văn có dấu phẩy trong bài. - Dấu phẩy viết ở đâu trong câu văn? c) Hướng dẫn viết từ khó. - Dấu phẩy viết ở chỗ ngắt câu, ngắt - Thực hiện yêu cầu của GV. trổ ra…...- Yêu cầu HS đọc các từ khó, dễ lẫn trong bài viết. VD: + Đọc các từ ngữ có âm đầu l, n, tr, ch, r, d, g (MB)...ý...- Đọc các từ: lá, trổ ra, nở trắng, rung, + Đọc các từ ngữ có âm cuối n, t, c có thanh hỏi, thanh ngã (MT, MN) da căng mịn, dòng sữa trắng, trào ra…..- Yêu cầu HS viết các từ vừa đọc. - Đọc các từ: trổ ra, nở trắng, quả, sữa Theo dõi và chỉnh sữa lỗi cho HS. trắng. d) Viết chính tả. - GV đọc thong thả, mỗi cụm từ đọc 3 lần cho HS viết. e) Sốt lỗi. - GV đọc lại toàn bài chính tả, dừng lại phân tích cách viết các chữ khó và dễ lẫn cho HS sốt lỗi. g) Chấm bài. - Thu và chấm một số bài.  Hoạt động 2: Hướng dẫn làm bài tập chính tả  Mục tiêu: Làm đúng các bài tập chính tả  Phương pháp: Thực hành, trò chơi. ị ĐDDH: Bảng phụ, bút dạ. - Sốt lỗi, chữa lại những lỗi sai bằng bút chì ra lề vở, ghi tổng số lỗi. - Nghe và viết chính tả. - 2 HS lên bảng viết, cả lớp viết bảng con....a) Cách tiến hành. GV gọi 1 HS đọc yêu cầu. Yêu cầu HS tự làm bài. Chữa bài và rút ra qui tắc chính tả. - HS đọc yêu cầu. - 1 HS làm bài trên bảng lớp. Cả lớp làm vào Vở bài tập...b) Lời giải. Bài 2: người cha, con nghé, suy nghĩ, ngon miệng. Bài 3: + con trai, cái chai, trồng cây, chồng bát. + bãi cát, các con, lười nhác, nhút nhát. 4. Củng cố – Dặn dò (3’) - Tổng kết tiết học. - Dặn dò HS ghi nhớ qui tắc chính tả với ng/ ngh các trường hợp chính tả cần phân biệt trong bài đã học. Chuẩn bị: Mẹ....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án tuần 12 bài Chính tả (Nghe viết): Sự tích cây vú sữa - Tiếng việt 2 - GV. Hoàng Quân

  1. Giáo án Tiếng việt lớp 2 MÔN: CHÍNH TẢ Tiết: SỰ TÍCH CÂY VÚ SỮA. I. Mục tiêu 1Kiến thức:Nghe và viết lại chính xác đoạn: Từ các cành lá… như sữa mẹ trong bài tập đọc Sự tích cây vú sữa. 2Kỹ năng:Làm đúng bài tập chính tả phân biệt tr/ch, at/ac. Củng cố quy tắc chính tả với ng/ ngh. 3Thái độ:Ham thích viết chữ đẹp. Viết đúng nhanh, chính xác. II. Chuẩn bị - GV: Bảng ghi các bài tập chính tả. - HS: Vở, bảng con. III. Các hoạt động Hoạt động của Thầy Hoạt động của Trò 1. Khởi động (1’) - Hát 2. Bài cũ (3’) Cây xồi của ông em. - Gọi 2 HS lên bảng đọc cho HS viết - Nghe GV đọc và viết lại các từ: cây các từ HS mắc lỗi, dễ lẫn, cần phân xồi, lên thác xuống ghềnh, gạo biệt của tiết chính tả trước. Yêu cầu trắng, ghi lòng, nhà sạch, cây xanh, cả lớp viết bảng con hoặc viết vào thương người như thể thương giấy nháp. thân… - Nhận xét và cho điểm HS.
  2. 3. Bài mới Giới thiệu: (1’)Trong giờ chính tả này, các em sẽ nghe đọc và viết lại một đoạn trong bài tập đọc Sự tích cây vú sữa. Sau đó, làm các bài tập chính tả phân biệt ng/ngh; tr/ch; at/ac. Phát triển các hoạt động (27’) Hoạt động 1: Hướng dẫn viết chính tả.  Mục tiêu: Chép lại chính xác đoạn văn Sự tích cây vú sữa.  Phương pháp: Trực quan, vấn đáp. ị ĐDDH: Bảng phụ, từ. a) Ghi nhớ nội dung đoạn viết. - GV đọc đoạn văn cần viết. - Đoạn văn nói về cái gì? - 1 HS đọc lại. Cả lớp theo dõi. - Cây lạ được kể ntn? - Đoạn văn nói về cây lạ trong vườn. - Từ các cành lá, những đài hoa bé tí b) Hướng dẫn nhận xét, trình bày. trổ ra… - Yêu cầu HS tìm và đọc những câu văn có dấu phẩy trong bài. - Thực hiện yêu cầu của GV. - Dấu phẩy viết ở đâu trong câu văn? c) Hướng dẫn viết từ khó. - Dấu phẩy viết ở chỗ ngắt câu, ngắt
  3. - Yêu cầu HS đọc các từ khó, dễ lẫn ý. trong bài viết. VD: + Đọc các từ ngữ có âm đầu l, n, tr, ch, r, d, g (MB). - Đọc các từ: lá, trổ ra, nở trắng, rung, + Đọc các từ ngữ có âm cuối n, t, c da căng mịn, dòng sữa trắng, trào có thanh hỏi, thanh ngã (MT, MN) ra… - Yêu cầu HS viết các từ vừa đọc. - Đọc các từ: trổ ra, nở trắng, quả, sữa Theo dõi và chỉnh sữa lỗi cho HS. trắng. d) Viết chính tả. - 2 HS lên bảng viết, cả lớp viết bảng - GV đọc thong thả, mỗi cụm từ đọc 3 con. lần cho HS viết. e) Sốt lỗi. - Nghe và viết chính tả. - GV đọc lại toàn bài chính tả, dừng lại phân tích cách viết các chữ khó và dễ lẫn cho HS sốt lỗi. - Sốt lỗi, chữa lại những lỗi sai bằng g) Chấm bài. bút chì ra lề vở, ghi tổng số lỗi. - Thu và chấm một số bài.  Hoạt động 2: Hướng dẫn làm bài tập chính tả  Mục tiêu: Làm đúng các bài tập chính tả  Phương pháp: Thực hành, trò chơi. ị ĐDDH: Bảng phụ, bút dạ.
  4. a) Cách tiến hành. - GV gọi 1 HS đọc yêu cầu. - Yêu cầu HS tự làm bài. - Chữa bài và rút ra qui tắc chính tả. - HS đọc yêu cầu. b) Lời giải. - 1 HS làm bài trên bảng lớp. Cả lớp - Bài 2: người cha, con nghé, suy làm vào Vở bài tập. nghĩ, ngon miệng. - Bài 3: + con trai, cái chai, trồng cây, chồng bát. + bãi cát, các con, lười nhác, nhút nhát. 4. Củng cố – Dặn dò (3’) - Tổng kết tiết học. - Dặn dò HS ghi nhớ qui tắc chính tả với ng/ ngh các trường hợp chính tả cần phân biệt trong bài đã học. Chuẩn bị: Mẹ.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2