Giáo án Văn hóa doanh nghiệp

Chia sẻ: Hoang Thuy Hang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:65

0
70
lượt xem
21
download

Giáo án Văn hóa doanh nghiệp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giáo án Văn hóa doanh nghiệp trình bày những kiến thức lý luận khái quát nhất về văn hóa doanh nghiệp, các yếu tố cấu thành văn hóa doanh nghiệp giúp người học hình thành nên cách nhìn tổng quan về văn hóa kinh doanh và văn hoá doanh nghiệp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Văn hóa doanh nghiệp

Giáo án văn hóa doanh nghiệp<br /> CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ VĂN HÓA DOANH NGHIỆP<br /> Mục tiêu của chương:<br /> Trình bày những kiến thức lý luận khái quát nhất về văn hóa doanh nghiệp,<br /> các yếu tố cấu thành văn hóa doanh nghiệp giúp người học hình thành nên cách<br /> nhìn tổng quan về văn hóa kinh doanh và văn hoá doanh nghiệp, từ đó cung cấp<br /> kiến thức nền tảng để nghiên cứu những chương tiếp theo.<br /> Những nội dung cơ bản:<br /> Những kiến thức khái quát chung về văn hoá doanh nghiệp: Khái niệm văn<br /> hoá doanh nghiệp, đặc điểm của văn hóa doanh nghiệp; các yếu tố cấu thành văn<br /> hoá doanh nghiệp gồm: những vấn đề nội tại của văn hóa doanh nghiệp, văn hóa<br /> kinh doanh bao gồm các nội dung cơ bản như: triết lý kinh doanh, đạo đức kinh<br /> doanh, các vấn đề văn hóa trong hoạt động kinh doanh.<br /> <br /> Tuần 1.( 3 tiết)<br /> KHÁI NIỆM VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA VĂN HÓA DOANH NGHIỆP<br /> Hoạt động dạy học<br /> Nội dung<br /> <br /> Hoạt động của GV<br /> <br /> Hoạt động của<br /> SV<br /> <br /> 1. Khái niệm:<br /> Câu hỏi: Văn<br /> hóa là gì? Tại<br /> sao lại có văn<br /> hóa?<br /> <br /> Dẫn dắt: “ Ngay từ thuở lọt lòng, chúng ta đã đắm mình<br /> trong chất men văn hoá: từ lời ru của mẹ, bài học của cha,<br /> trò chơi của chị… cho đến tiếng gọi đò bên sông, tiếng võng<br /> đưa kẽo kẹt lúc trưa hè, tiếng chuông buông khi chiều<br /> xuống… – tất cả, tất cả những sự kiện đó, những ấn tượng<br /> đó, những âm thanh đó, những hình ảnh đó… đều thuộc về<br /> văn hóa. Cái tinh thần như tư tưởng, ngôn ngữ… là văn hoá;<br /> cái vật chất như ăn, ở, mặc… cũng là văn hoá. Chính văn<br /> hoá đã nuôi chúng ta lớn, dạy chúng ta khôn. Người ta nói:<br /> văn hóa ẩm thực, văn hoá trang phục, văn hoá ứng xử, văn<br /> <br /> - Thảo luận và<br /> chuẩn bị câu trả<br /> lời.<br /> <br /> ThS. Hoàng Thị Thúy Hằng<br /> <br /> - Mời một nhóm<br /> lên trình bày lại<br /> nội dung đã<br /> chuẩn bị, các<br /> nhóm còn lại đặt<br /> câu hỏi.<br /> <br /> Page 1<br /> <br /> Giáo án văn hóa doanh nghiệp<br /> hoá tiêu dùng, văn hoá kinh doanh, văn hóa chính trị, văn<br /> hoá Đông Sơn, văn hoá Hoà Bình, văn hoá rìu vai… Từ<br /> "văn hoá" có biết bao nhiêu là nghĩa, nó được dùng để chỉ<br /> những khái niệm có nội hàm hết sức khác nhau”<br /> Kết luận: Theo Đại từ điển tiếng Việt của Trung tâm Ngôn<br /> ngữ và Văn hóa Việt Nam - Bộ Giáo dục và đào tạo, do<br /> Nguyễn Như Ý chủ biên, Nhà xuất bản Văn hóa – Thông<br /> tin, xuất bản năm 1998, thì: "Văn hóa là những giá trị vật<br /> chất, tinh thần do con người sáng tạo ra trong lịch sử"<br /> 2.<br /> Văn hóa Dẫn dắt: Vào những năm 1970, sau sự thành công rực rỡ<br /> doanh nghiệp là của các công ty Nhật Bản, các doanh nghiệp Nhật đã làm<br /> gì?<br /> nên “Sự thần kỳ của đất nước Nhật”, đặc biệt là trên đất<br /> nước Hoa Kỳ. Chính vì lý do đó mà các công ty Mỹ bắt đầu<br /> đi nghiên cứu và đã tìm ra được nhân tố quan trọng nhất góp<br /> phần vào sự thành công của các công ty Nhật Bản là văn<br /> hóa doanh nghiệp.<br /> Đặc biệt, vào những năm gần đây, khái niệm văn hóa<br /> doanh nghiệp ngày càng được sử dụng phổ biến. Văn hóa<br /> doanh nghiệp chính là chuẩn mực mà ở đó người ta sẽ quay<br /> quanh cái chuẩn mực để có hành vi ứng xử phù hợp. Nó đã<br /> và đang được nhắc tới như là một “tiêu chí” để đánh giá<br /> doanh nghiệp, cũng có quan niệm mới cho rằng, văn hóa<br /> doanh nghiệp chính là “tài sản vô hình” của mỗi doanh<br /> nghiệp. Từ quá trình nghiên cứu đó đã có rất nhiều khái<br /> niệm văn hóa doanh nghiệp được đưa ra.<br /> Theo chuyên gia người Pháp về doanh nghiệp vừa và<br /> nhỏ, George de Saite Marie đã đưa ra khái niệm như sau:<br /> “Văn hóa doanh nghiệp là tổng hợp các giá trị, các biểu<br /> tượng, huyền thoại, nghi thức, điều cấm kỵ, các quan điểm<br /> ThS. Hoàng Thị Thúy Hằng<br /> <br /> - Đưa ra quan<br /> điểm về văn hóa<br /> doanh nghiệp<br /> - Chỉ rõ vì sao có<br /> sự hình thành<br /> văn hóa doanh<br /> nghiệp<br /> - Văn hóa doanh<br /> nghiệp<br /> hình<br /> thành như thế<br /> nào<br /> - Văn hóa doanh<br /> nghiệp là gì<br /> <br /> Page 2<br /> <br /> Giáo án văn hóa doanh nghiệp<br /> triết học, đạo đức tạo thành nền móng sâu xa của doanh<br /> nghiệp”.<br /> Hay như chuyên gia nghiên cứu các tổ chức, Edgar<br /> Shein thì định nghĩa: “ Văn hóa công ty là tổng hợp các<br /> quan niệm chung mà các thành viên trong công ty học được<br /> trong quá trình giải quyết các vấn đề nội bộ và xử lý với các<br /> môi trường xung quanh”.<br /> Nói chung, các định nghĩa đều đề cập đến yếu tố tinh<br /> thần của văn hóa doanh nghiệp, nói cách khác nó được xem<br /> như hệ thống giá trị tinh thần và các chuẩn mực do doanh<br /> nghiệp tạo nên và chi phối toàn bộ hoạt động của doanh<br /> nghiệp, chi phối cách ứng xử của các thành viên trong<br /> doanh nghiệp. Văn hóa doanh nghiệp là cái làm nên cốt<br /> cách của doanh nghiệp, gắn kết mọi người lại với nhau để<br /> cùng nhau thực hiện mục tiêu chung.<br /> Kết luận: “Văn hóa doanh nghiệp là một hệ thống các giá<br /> trị do doanh nghiệp sáng tạo và tích lũy qua quá trình hoạt<br /> động kinh doanh, là tổng thể các truyền thống, các cấu trúc,<br /> phương thức kinh doanh, quản lý điều hành kinh doanh<br /> nhằm xác lập qui tắc ứng xử của một doanh nghiệp từ đó<br /> chi phối hoạt động của mọi thành viên trong doanh nghiệp<br /> và tạo ra bản sắc kinh doanh riêng có của mỗi doanh<br /> nghiệp” – Dương Thị Liễu.<br /> <br /> ThS. Hoàng Thị Thúy Hằng<br /> <br /> Page 3<br /> <br /> Giáo án văn hóa doanh nghiệp<br /> Hoạt động dạy học<br /> Nội dung<br /> <br /> Hoạt động của GV<br /> <br /> 3. Đặc điểm của<br /> Theo quan điểm của nhiều nhà kinh<br /> văn hóa doanh doanh và nghiên cứu về văn hóa doanh nghiệp<br /> nghiệp<br /> đều cho rằng văn hóa doanh nghiệp vừa mang<br /> tính chất hữu hình vừa vô hình. Bởi vì văn hóa<br /> có những đặc điểm sau:<br /> - Văn hóa doanh nghiệp tồn tại khách<br /> quan<br /> Văn hóa tồn tại ngoài sự nhận biết của<br /> con người.<br /> Vì vậy, dưới góc độ của nhà quản trị<br /> doanh nghiệp phải nhận thức được văn hóa<br /> doanh nghiệp từ đó tạo mọi điều kiện để xây<br /> dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp phù<br /> hợp với mục tiêu và xu thế phát triển của tổ<br /> chức, của xã hội. Nhà quản trị phải sử dụng<br /> văn hóa doanh nghiệp như một nguồn lực mới<br /> trong sự phát triển bền vững của tổ chức.<br /> - Văn hóa doanh nghiệp hình thành trong<br /> một thời gian dài<br /> Các doanh nghiệp khi mới thành lập<br /> thường gặp rất nhiều khó khăn, nhà quản trị<br /> luôn phải tìm mọi biện pháp để có thể tồn tại<br /> trên thị trường.<br /> Bên cạnh đó, những giá trị, hệ thống các<br /> qui tắc, chuẩn mực của doanh nghiệp phải<br /> được thực tiễn chứng minh thông qua quá<br /> ThS. Hoàng Thị Thúy Hằng<br /> <br /> Hoạt động của<br /> SV<br /> Câu hỏi cho SV:<br /> Văn hóa DN có<br /> những đặc điểm<br /> nào, phân tích<br /> nội dung của các<br /> đặc điểm đó.<br /> Gợi ý: - Chứng<br /> minh đặc điểm<br /> đó của VHDN<br /> - Chỉ rõ vì sao<br /> VHDN có đặc<br /> điểm đó<br /> - Đặc điểm đó<br /> thể hiện như thế<br /> nào<br /> - Lấy ví dụ<br /> chứng<br /> minh<br /> trong 1 DN thực<br /> tế trên thị trường<br /> - Đứng trên góc<br /> độ nhà quản trị,<br /> cần làm gì để<br /> phát triển giá trị<br /> văn hóa lành<br /> Page 4<br /> <br /> Giáo án văn hóa doanh nghiệp<br /> trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. mạnh<br /> Vì vậy, văn hóa đó phải hình thành và phát<br /> triển trong thời gian khá dài.<br /> - Văn hóa doanh nghiệp mang tính bền<br /> vững<br /> Tính bền vững của văn hóa doanh nghiệp<br /> thể hiện từ sứ mệnh của doanh nghiệp cho đến<br /> những niềm tin mà toàn bộ nhân viên của<br /> doanh nghiệp thực hiện. Văn hóa doanh<br /> nghiệp chính là chất keo để gắn kết và phát<br /> triển các thế hệ nhân viên trong doanh nghiệp<br /> lại với nhau.<br /> - Văn hóa doanh nghiệp mang tính hệ<br /> thống, thống nhất<br /> Nhiều định nghĩa vẫn xem văn hóa doanh<br /> nghiệp như phép cộng cơ học của nhiều lĩnh<br /> vực với nhau. Tuy nhiên, với những yếu tố<br /> như tín ngưỡng, nghệ thuật, đạo đức, triết lý,<br /> luật pháp... đều là những nhân tố thuộc văn<br /> hóa và văn hóa doanh nghiệp. Do đó, khi tiến<br /> hành nghiên cứu bất cứ một lĩnh vực nào<br /> thuộc văn hóa doanh nghiệp thì đều phải xem<br /> xét mọi giá trị trong mối quan hệ mật thiết với<br /> nhau. Nghiên cứu một cách hoàn chỉnh sẽ cho<br /> phép người nghiên cứu có thể phân biệt được<br /> nền văn hóa doanh nghiệp hoàn chỉnh và chưa<br /> hoàn chỉnh. Nếu chúng ta đi nghiên cứu riêng<br /> rẽ từng biểu hiện của văn hóa doanh nghiệp sẽ<br /> làm cho chúng ta không thể nhận diện được<br /> vấn đề một cách đúng và đầy đủ.<br /> ThS. Hoàng Thị Thúy Hằng<br /> <br /> Page 5<br /> <br />
Đồng bộ tài khoản