Giáo án Vật lý lớp 6 : Tên bài dạy : SỰ SÔI ( Tiếp theo)

Chia sẻ: Abcdef_26 Abcdef_26 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
127
lượt xem
11
download

Giáo án Vật lý lớp 6 : Tên bài dạy : SỰ SÔI ( Tiếp theo)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

I. MỤC TIÊU: 1. Nhận biết được hiện tượng và các đặc điểm của sự sôi. 2. Vận dụng được kiến thức về sự sôi để giải thích một số hiện tượng đơn giản có liên qua đến các đặc điểm của sự sôi. 3. Thích tìm hiểu, khám phá. II. CHUẨN BỊ: – Một bộ dụng cụ dùng để thực hiện thí nghiệm về sự sôi dã làm bài

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Vật lý lớp 6 : Tên bài dạy : SỰ SÔI ( Tiếp theo)

  1. SỰ SÔI ( Tiếp theo) I. MỤC TIÊU: 1. Nhận biết được hiện tượng và các đặc điểm của sự sôi. 2. Vận dụng được kiến thức về sự sôi để giải thích một số hiện tượng đơn giản có liên qua đến các đặc điểm của sự sôi. 3. Thích tìm hiểu, khám phá. II. CHUẨN BỊ: – Một bộ dụng cụ dùng để thực hiện thí nghiệm về sự sôi dã làm bài trước. – Thu thập một số học sinh để theo dõi việc các em trả lời các câu hỏi. III. HOẠT ĐỘNG DAY – HỌC: 1. Ổn định lớp: lớp trưởng báo cáo sĩ số. 2. Kiểm tra nội dung trả lời: Trả lời các câu hỏi trong sách giáo khoa. 3. Giảng bài mới:
  2. HOẠT ĐỘNG HOẠT ĐỘNG HỌC NỘI DUNG GIÁOVIÊN SINH Hoạt động 1: Mô tả lại thí nghiệm về sự sôi. GV: yêu II. Nhiệt độ sôi: cầu nhóm trưởng mô tả lại thí nghiệm về sự sôi được tiến hành ở nhóm. Cách bố (Học sinh thảo luận nhóm 1. Trả lời câu hỏi trí thí nghịêm, việc phân về những câu trả lờicủa cá công theo dỏi thí nghiệm nhân để có câu trả lời và ghi kết quả, giáo viên chung ) điều khiển thảo luận ở lớp về các câu trả lời và kết luận cảu một số nhóm C1: Ở nhiệt độ nào bắt đầu C1: Tuỳ thuộc thí nghiệm thấy xuất hiện các bọt khí của học sinh ở đáy bình? C2: Ở nhiệt đọ nào bắt đầu C2: Tuỳ thuộc thí nghiệm thấy các bọt khí tác khỏi của học sinh
  3. đáy bình và đi lên mặt nước? C3: Tuỳ thuộc thí nghiệm C3: Ở nhiệt độ nào bắt đầ của học sinh xãy ra hiện tuợng các bọt khí nổi lên tới mặt nước vở tung ra và hơi nước bay lên C4 : không tăng nhiều(nước sôi) Bảng 29.1 SGK C4: Trong khi nước đang sôi, nhiệt độ của nước có 2. Rút ra kết luận tăng không?.GV giới thiệu Nước sôi ở nhiệt độ 100oC nhiệt độ nầy bảng 29.1 ghi nhiệt độ sôi C5 : Bình đúng của một số chất ở điều kiện gọi là nhiệt độ sôi của chuẩn. nước . C6 : Hoạt động 2: Rút ra kết a/ Nước sôi ở nhiệt độ Trong suốt thời gian 100oC nhiệt độ nầy gọi là luận sôi, nhiệt độ của nước C5: Trong cuộc tranh luận nhiệt độ sôi của nước . không thay đổi. giữa Bình và An nêu ở đầu b/ Trong suốt thời gian Sự sôi là một sự bay hơi bài ai đúng ai sai? sôi, nhiệt độ của nước đặc biệt. trong suốt thời
  4. C6: Chọn từ thích hợp không thay đổi. gian sôi, nước vừa bay trong khung điền vào chổ c/ Sự sôi là một sự bay hơi hơi và các bọt khí vừa trống. đặc biệt. trong suốt thời gian bay lên trên mặt thoáng. sôi, nước vừa bay hơi và các bọt khí vừa bay lên trên mặt thoáng. III. Vận dụng C7: Vì nhiệt độ nầy là xác định à không đổi trong quá trình nước đang sôi Hoạt động 3: Vận dụng C8: Vì nhiệt độ sôi của thuỷ C7: Tại sao người ta chọn ngân cao hơn nhiệt độ sôi nhiệt độ của hơi nước đang của nứơc, còn nhiệt độ sôi sôi cột nước chia nhịêt độ? của rượu thấp hơn nhiệt độ C8 : Tại sao để đo nhiệt đô sôi của nước. của hơi nước sôi, người ta C9: Đoạn AB ứng với quá phải dùng nhiệt kế thuỷ trình nóng lên của nước. ngân mà không dùng nhiệt Đọan BC ứng với quá
  5. kế rượu? trình sôi của nước C9: Nhìn hình vẽ 29.1 cho biết các đoạn AB và BC của đường biểu diển ứng với những hình nào? 4. Củng cố bài: Cho học sinh nhắc lại nội dung ghi nhớ và ghi vào vỡ – Mỗi chất lỏng sôi ở một nhiệt độ nhất định, nhiệt độ đó gọi là nhiệt độ sôi. – Trong suốt quá trình sôi nhiệt độ của chất lỏng không thay đổi. 5. Dặn dò: Giáo viên hướng dẫn học sinh chuẩn bị trước nội dung tổng kêt chương.
Đồng bộ tài khoản