intTypePromotion=3

Giao đất đã được giải phóng mặt bằng hoặc không phải giải phóng mặt bằng đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
83
lượt xem
13
download

Giao đất đã được giải phóng mặt bằng hoặc không phải giải phóng mặt bằng đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'giao đất đã được giải phóng mặt bằng hoặc không phải giải phóng mặt bằng đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người việt nam định cư ở nước ngoài', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giao đất đã được giải phóng mặt bằng hoặc không phải giải phóng mặt bằng đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài

  1. Giao đất đã được giải phóng mặt bằng hoặc không phải giải phóng mặt bằng đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Thông tin Lĩnh vực thống kê: Đất đai Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quy hoạch sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Quy hoạch – Kiến trúc, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Tài chính, Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, UBND quận/huyện (khu đất), UBND phường/xã (khu đất). Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
  2. Thời hạn giải quyết: - Trường hợp hồ sơ không được chấp thuận: Thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh có văn bản thông báo cho tổ chức xin sử dụng đất biết lý do không được chấp thuận hoặc cần chỉnh sửa, bổ sung. Đối tượng thực hiện: Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản chấp thuận Các bước Tên bước Mô tả bước Tổ chức chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định tại Quyết định 1. Bước 1 19/2008/QD-UBND ngày 21/3/2008 của Ủy ban nhân dân thành phố.
  3. Tên bước Mô tả bước Tổ chức nộp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ – Sở Tài nguyên và Môi trường, số 63 Lý Tự Trọng, quận 1: - Thời gian nhận hồ sơ của Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ: Sáng từ 08g00 đến 11g30, chiều từ 14g00 đến 17g00, từ Thứ Hai đến sáng Thứ Bảy hàng tuần. - Cách thức nộp hồ sơ: Tổ chức đến Tổ Tiếp nhận và hoàn trả hồ 2. Bước 2 sơ, chờ theo thứ tự. Đối với chuyên viên của Tổ Tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ: Kiểm tra hồ sơ, + Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định, chuyên viên nhận hồ sơ sẽ nhận và cấp biên nhận (trong đó có hẹn ngày trả hồ sơ); + Nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, chuyên viên nhận hồ sơ sẽ hướng dẫn thực hiện theo quy định. Sau khi nhận hồ sơ, chuyên viên Tổ Tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ chuyển cho Tổ nghiệp vụ để tóm tắt hồ sơ, lên lịch họp và gửi hồ sơ cho các thành viên Tổ Công tác Liên ngành. Căn cứ vào kết luận của Tổ Công tác liên ngành về giải quyết hồ sơ: 3. Bước 3 - Trường hợp hồ sơ không được Tổ Công tác Liên ngành chấp thuận: Chuyên viên thụ lý dự thảo văn bản trình Ban Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường duyệt ký thông báo cho tổ chức xin sử dụng đất biết lý do không chấp thuận hoặc cần chỉnh sửa, bổ sung. - Trường hợp hồ sơ được Tổ Công tác liên ngành chấp thuận:
  4. Tên bước Mô tả bước Chuyên viên thụ lý dự thảo công văn trình Ban Giám đốc Sở duyệt ký văn bản cho phép đầu tư (trường hợp thuộc thẩm quyền), hoặc trình Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ký văn bản cho phép đầu tư, thông báo cho chủ đầu tư điều chỉnh ranh đất (nếu có thay đổi) theo ý kiến Tổ Công tác Liên ngành và tiến hành kiểm định bản đồ, hướng dẫn tổ chức xin sử dụng đất lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (trong trường hợp phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường) đồng thời có văn bản gửi Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh nơi tổ chức xin sử dụng đất được giao đất hoặc cho thuê đất để có ý kiến về việc chấp hành pháp luật đất đai (đối với dự án có vốn đầu tư ngoài ngân sách). (1)- Đối với dự án nhà ở: - Riêng đối với dự án khu đô thị mới có quy mô sử dụng đất từ 200ha trở lên thì trong thời hạn là 30 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trình Thủ tướng Chính phủ xem xét cho phép đầu tư. - Sau khi được cho phép đầu tư, tổ chức xin sử dụng đất thực hiện kiểm định và phê duyệt bản đồ, phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500, phê duyệt dự án đầu tư, hoặc phê duyệt đánh giá tác động môi trường (trường hợp phải đánh giá tác động môi trường) và bổ sung các văn bản này vào hồ sơ xin sử dụng đất, chuyên viên thụ lý sẽ dự thảo văn bản trình Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quyết định giao đất cho chủ đầu tư. (2)- Đối với dự án sản xuất kinh doanh:
  5. Tên bước Mô tả bước - Sau khi tổ chức xin sử dụng đất nộp bổ sung bản đồ đã được kiểm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (trong trường hợp phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường), chuyên viên thụ lý sẽ dự thảo tờ trình, trình Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quyết định giao đất. (3)- Đối với dự án công trình công cộng: - Sau khi bản đồ đã được phê duyệt, thì tổ chức nộp bổ sung bản đồ vào hồ sơ xin giao đất tại Tổ Tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ. Chuyên viên tiếp nhận nhận bổ sung và chuyển chuyên viên thụ lý. - Sau khi nhận bổ sung, chuyên viên thụ lý dự thảo tờ trình trình Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quyết định giao đất cho chủ đầu tư. Sau khi có quyết định giao đất của Ủy ban nhân dân Thành phố, tổ chức xin sử dụng đất (đối với cả 03 loại hình dự án nêu trên) kê khai tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ nộp cho Sở Tài nguyên và Môi trường để chuyển Cục Thuế và Sở Tài chính xác định tiền sử dụng đất và các nghĩa vụ tài chính khác (có liên quan, thời hạn thực hiện của các cơ quan này không quá 05 ngày làm việc). Căn cứ theo ngày hẹn trên giấy Biên nhận, người đại diện hợp 4. Bước 4 pháp của Tổ chức đến Phòng Tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ để nhận kết quả giải quyết theo thời gian nêu trên. Người nhận kết quả phải xuất trình:
  6. Tên bước Mô tả bước - Biên nhận hồ sơ; - Giấy chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác theo quy định). - Giấy giới thiệu của tổ chức xin sử dụng đất. Hồ sơ Thành phần hồ sơ Đối với dự án nhà ở: - Đơn xin giao đất: 02 bản chính, 06 bản photo; - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 02 bản sao y chứng thực, 06 bản photo; - Dự án đầu tư: 02 bản chính, 06 bản photo; 1. - Báo cáo tài chính của chủ đầu tư: 02 bản sao y chứng thực, 06 bản photo; - Bản đồ địa chính khu đất: 2 bộ bản chính, 06 bộ photo; - Bản tự kê khai dự án và tự nhận xét việc chấp hành pháp luật đất đai của chủ đầu tư: 02 bản chính, 06 bản photo; - Xác nhận đã bồi thường giải phóng mặt bằng: 01 bản chính và 01 bản sao y chứng thực, 06 bản photo;
  7. Thành phần hồ sơ Đối với dự án sản xuất kinh doanh: - Đơn xin giao đất: 02 bản chính, 06 bản photo; - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 02 bản sao y chứng thực, 06 bản photo; - Dự án đầu tư: 02 bản chính, 06 bản photo; 2. - Báo cáo tài chính của chủ đầu tư: 02 bản sao y chứng thực, 06 bản photo; - Bản chính bản đồ địa chính khu đất: 02 bộ chính, 06 bộ photo; - Bản tự kê khai dự án và tự nhận xét việc chấp hành pháp luật đất đai của chủ đầu tư: 02 bản chính, 06 bản photo; - Xác nhận đã bồi thường giải phóng mặt bằng: 01 bản chính và 01 bản sao y chứng thực, 06 bản photo. Đối với dự án công trình công cộng: - Đơn xin giao đất: 02 bản chính, 06 bản photo; - Xác nhận đã bồi thường giải phóng mặt bằng: 01 bản chính và 01 bản sao y 3. chứng thực, 06 bản photo; - Quyết định phê duyệt dự án đầu tư: 02 bản sao y chứng thực, 06 bản photo; - Bản đồ địa chính khu đất: 02 bộ bản chính, 06 bộ photo. Số bộ hồ sơ: 08 bộ
  8. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Đơn xin giao đất Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Văn bản xác nhận đã bồi thường xong của Ủy ban nhân 1. dân phường/xã hoặc Ban bồi thường giải phóng mặt bằng quận/huyện. Văn bản xác nhận chấp hành pháp luật đất đai của Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh mà tổ chức sử dụng 2. đất được giao đất hoặc cho thuê đất (đối với dự án vốn ngoài ngân sách).

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản