Giáo dục công dân lớp 11: Bài 11- Chính sách dân số và giải quyết việc làm

Chia sẻ: Phùng Thanh Xuân | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
420
lượt xem
41
download

Giáo dục công dân lớp 11: Bài 11- Chính sách dân số và giải quyết việc làm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Học sinh hiểu được tình hình phát triển dân số và phương hướng cơ bản.thực hiện chính sách dân số ở nước ta hiện nay. Học sinh hiểu được tình hình việc làm và phương hướng cơ bản thực.hiện chính sách giải quyết việc làm ở nước ta hiện nay

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo dục công dân lớp 11: Bài 11- Chính sách dân số và giải quyết việc làm

  1. KẾ HOẠCH BÀI DẠY MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 11 Người soạn: Phùng Thị Thanh Xuân (giáo sinh trường THPT Xuân Đỉnh) Người hướng dẫn: Đinh Thị Hải yến Ngày soạn: 05/03/2013 Ngày giảng: 21/03/2013 NĂM HỌC: 2012-2013 –&& Bài 11: CHÍNH SÁCH DÂN SỐ VÀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM (1 tiết ) I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 1. Về kiến thức - Học sinh hiểu được tình hình phát triển dân số và phương hướng cơ bản thực hiện chính sách dân số ở nước ta hiện nay. - Học sinh hiểu được tình hình việc làm và phương hướng cơ bản thực hiện chính sách giải quyết việc làm ở nước ta hiện nay. - Trách nhiệm của công dân trong việc thực hiện chính sách dân số và giải quyết việc làm. 2. Về kĩ năng - Học sinh biết cách tham gia tuyên truyền cho chính sách dân số và giải quyết việc làm phù hợp với khả năng của bản thân, như tham gia bằng cách phân phát tờ rơi, vẽ tranh, cắt, dán chữ,… để tuyên truyền chính sách dân số và giải quyết việc làm. - Biết cách đánh giá việc thực hiện chính sách dân số và giải quyết việc làm của gia đình, của cộng đồng dân cư và việc thực hiện chính sách giải quyết việc làm ở địa phương nơi em sinh sống. py 3. Về thái độ - Học sinh tin tưởng và chấp hành tốt mọi nội quy, chính sách dân số và giải quyết việc làm nhằm góp phần nâng cao chất lượng dân số. tích cực giải quyết tình trạng việc làm trước mắt và lâu dài của nước ta.
  2. - Có ý thức phê phán những quan điểm lạc hậu về vấn đề dân số và giải quyết việc làm. - Học sinh chủ động, tự giác học tập, rèn luyện để có thể đáp ứng được yêu cầu của việc làm trong tương lai. II. Trọng tâm kiến thức 1.Trọng tâm kiến thức - Tìm hiểu chính sách dân số - Tìm hiểu chính sách giải quyết việc làm - Trách nhiệm của công dân đối với chính sách dân số và giải quyết việc làm 2. Cấu trúc Câú trúc bài 11 gồm 3 phần 1 tiết: + Phần 1: chính sách dân số + Phần 2: chính sách giải quyết việc làm + Phần 3: Trách nhiệm của công dân đối với chính sách dân số và giải quyết việc làm III. Phương pháp và phương tiện dạy học 1. Phương pháp dạy học - Phương pháp thuyết trình. - Phương pháp trực quan. - Phương pháp thảo luận nhóm. - Phương pháp đàm thoại… 2. Phương tiện dạy học - Sách giáo khoa và sách giáo viên GDCD lớp 11. - Máy chiếu. - Giáo án. - Tranh ảnh, số liệu liên quan đến nội dung bài học… IV. Tiến trình dạy học 1. Ổn định lớp và kiểm tra sĩ số 2. Kiểm tra bài cũ Câu hỏi 1: Những biểu hiện về mặt bản chất của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa là gì? Đáp án: Có 5 biểu hiện về mặt bản chất của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa - Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa mang bản chất giai cấp công nhân. - Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa có cơ sở là chế độ công hữu về tư liệu sản xuất - Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa lấy chủ nghĩa Mác- Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tinh thần.
  3. - Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa là nền dân chủ của nhân dân lao động - Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa gắn liền với pháp luật, kỉ luật, kỉ cương. Câu hỏi 2: Em hãy phân biệt dân chủ trực tiếp và dân chủ gián tiếp? Cho ví dụ minh họa? Hình thức Ưu điểm Nhược điểm Ví dụ Trực tiếp Công dân trực Phụ thuộc vào trình - Bầu cử HĐND. tiếp phản ánh độ nhận thức của - Đăng kí tham gia nguyện vọng của mọi người. CLB thể thao. mình. Gián tiếp Thống nhất được Không phản ánh trực - Viết đơn kiến nghị nguyện vọng của tiếp nguyện vọng, với nhà trường. mọi người. phụ thuộc vào khả - Viết bài đăng báo. năng người đại diện. 3. Giảng bài mới a. Giới thiệu bài Một trong những vấn đề chung mà cả nhân loại quan tâm hiện nay là sự bùng nổ dân số trên toàn thế giới. Vấn đề dân số đang đặt ra những thách thức lớn, đặc biệt là đối với nhứng nước nghèo, đang phát triển. Ở nước ta dân số tăng quá nhanh là một áp lực lớn đối với vấn đề giải quyết việc làm. Vậy thực trạng dân số và việc làm ở nước ta hiện nay như thế nào? Làm thế nào để giải quyết tốt thực trạng đó? Bài học hôm nay sẽ giúp các em hiểu được tình hình, mục tiêu và những phương hướng cơ bản giải quyết những vấn đề trên. b. Giảng dạy đơn vị kiến thức
  4. Hoạt động của GV và HS Nội dung cần đạt 1. Đơn vị kiến thức 1 1. Chính sách dân số o a) Tình hình dân số nước ta hiện * Hoạt động 1: Tìm hiểu tình hình nay dân số nước ta hiện nay + Mục tiêu: Giúp HS nắm rõ được quy mô, tốc độ gia tăng dân số và chất lượng cuộc sống của dân số ở nước ta hiện nay. + Phương pháp: • Đặt vấn đề • Thuyết trình • Trực quan • Thảo luận nhóm • Trình bày - GV: Chia lớp thành 4 nhóm cho HS thảo luận nhóm + Nhóm 1+2: Nhận xét về quy mô, tốc độ tăng dân số dựa trên các số liệu sau: • Năm 1945, dân số nước ta là 25 triệu người; năm 1965 là 35triệu người; năm 1999 là 76,3 triệu người; năm 2009 là 85,8 triệu người. • Hiện Việt Nam là nước đông dân thứ 3 ở khu vực Đông Nam Á và đứng thứ 13 trên thế giới. • Mật độ dân số nước ta năm 1999 là 231 người/ km, thế giới là 44 người/km • Trong tổng số dân, thành thị là 25,3 triệu người và nông thôn là 60,5 triệu người + Nhóm 3+4: Dựa vào bẳng số liệu dưới đây và những hiểu biết của bản thân, hay nêu tình hình gia tăng dân số nước ta những ảnh hưởng xấu của tình hình đó đối với sự phát triển kinh tế xã hội. Năm 1931 1960 1970 1979 Tr.ngườ 17,7 30 41 52,7 i 1989 1999 2005 2006 Tố ấ đ Năng suc t ộ tăng dânMức sống số: 64,6 76,3 83,5 84,8 lao động thấp - Trước thế kỉ XX, dân số tăng thấp chậm do thiên tai, dịch bệnh, chiến
  5. 4. Củng cố kiến thức Câu 1: Đọc bài thơ sau Gái một con trông mòn con mắt Gái hai con con mắt liếc ngang Gái ba con cổ ngẳng răng vàng Bốn con quần áo đi ngang khét mù Năm con tóc rối tổ cu Sáu con yếm trụt, váy dù vắt ngang. - Câu hỏi: Bài thơ trên nói tới vấn đề gì? Em hãy cho biết việc thực hiện CSDS ở địa phương em ? Câu 2: Em hãy tìm hiểu việc thực hiện chính sách việc làm tại nơi em sống? Em thấy có kết quả gì đạt được từ chính sách dân số đó không? 5. Dặn dò - Đọc lại bài cũ, làm bài tập SGK - Đọc và chuẩn bị bài mới. Dân số tăng quá nhanh Kinh tế văn Thừa lao hóa kém động, không phát triển có việc làm  TNXH tăng Bệnh tật Sức khỏe, nhiều thể lực
Đồng bộ tài khoản