intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống cho sinh viên tại trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

25
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trường đại học là đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho quá trình xây dựng đất nước của mỗi quốc gia. Với ý nghĩa đó, mục tiêu đào tạo không chỉ là bồi dưỡng về kiến thức chuyên môn, mà còn có trách nhiệm tạo ra môi trường rèn luyện nhân cách, đạo đức, lối sống cho sinh viên.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống cho sinh viên tại trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

  1. Văn hóa - Xã hội NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI GIÁO DỤC TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG CHO SINH VIÊN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI TS.Nguyễn Thị Vân Khánh *, Trần Hữu Hạnh ** Tóm tắt: Trường đại học là đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho quá trình xây dựng đất nước của mỗi quốc gia. Với ý nghĩa đó, mục tiêu đào tạo không chỉ là bồi dưỡng về kiến thức chuyên môn, mà còn có trách nhiệm tạo ra môi trường rèn luyện nhân cách, đạo đức, lối sống cho sinh viên. Đoàn thanh niên, Hội sinh viên của trường có vai trò quan trọng trong quá trình đào tạo này nhằm tạo ra lớp sinh viên 5 tốt: đạo đức tốt, học tập tốt, thể lực tốt, tình nguyện tốt, hội nhập tốt. Đó là thế hệ người lao động có năng lực toàn diện đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc. Từ khóa: Đạo đức, lối sống, sinh viên 5 tốt, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên. Abstract: The University is one of the training institutions that provides high quality human resources for the nation’s construction process. Because of that meaning, the goal of training is not only to foster professional knowledge, but also a great responsibility of the school to create an environment to train both personality, morality and lifestyle for students. The Youth Union and the Student Association play an important role in the school’s training process, in order to create a good 5-student class: good morality, good learning, good physical fitness, good volunteerism and good integration. It is a generation of workers with comprehensive capabilities to meet the requirements of the cause of national construction, development and protection. Keywords: Morality, life style; 5 good students; Youth and student associations; 1. Đặt vấn đề cho sinh viên Việt Nam, được nhấn mạnh Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng tại đại hội Đoàn thanh niên và Hội sinh căn dặn: “Đảng cần chăm lo giáo dục đạo viên các cấp, trở thành một trong những đức cách mạng cho thanh niên, đào tạo họ nhiệm vụ trọng tâm mà các đơn vị quyết thành những người thừa kế xây dựng chủ tâm thực hiện. nghĩa xã hội vừa hồng vừa chuyên. Bồi Tại Trường Đại học Kinh doanh và dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là Công nghệ Hà Nội (HUBT), tư tưởng một việc rất quan trọng và rất cần thiết”. chỉ đạo của Hiệu trưởng ngay từ khi mới Quán triệt tư tưởng của Bác, công tác giáo thành lập trường và xuyên suốt cho đến dục tư tưởng, đạo đức, lối sống văn hóa nay là: Trong quá trình đào tạo, trường * Chủ tịch Hội sinh viên, Phó Bí thư Đoàn thanh niên, cán bộ Phòng Công tác sinh viên, trường ĐH KD&CN HN ** Bí thư Đoàn thanh niên, cán bộ Phòng Tổ chức - Cán bộ, trường ĐH KD&CN HN. Tạp chí 97 Kinh doanh và Công nghệ Số 04/2019
  2. NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI Văn hóa - Xã hội phải liên hệ chặt chẽ, thường xuyên với vững vàng, giàu lòng yêu nước; có đạo gia đình sinh viên và bản thân sinh viên đức, lối sống văn hóa, trách nhiệm, tuân phải được rèn luyện trong môi trường thủ pháp luật, yêu chuộng hòa bình; có của các tổ chức chính trị - xã hội và môi tri thức, sức khỏe, hoài bão, khát vọng trường giáo dục của trường, đồng thời các vươn lên. Xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí lực lượng trong trường đều phải có trách Minh thực sự vững mạnh, tập hợp đoàn nhiệm gương mẫu, giúp đỡ, tạo mọi điều kết đông đảo thanh niên, xứng đáng là đội kiện cho sinh viên học tập, rèn luyện 1. dự bị tin cậy của Đảng ,… Phát huy thanh Tư tưởng ấy đã được Ban Giám hiệu, niên xung kích, tình nguyện, sáng tạo Đảng bộ và toàn thể các lực lượng trong trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ trường ủng hộ, được cụ thể hóa thành quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa” 2. Các nhiều quy định, quyết định, quy chế, văn nội dung tuyên truyền, giáo dục được các bản hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ của đơn vị trong toàn trường phối hợp triển các đơn vị trong việc phối hợp giáo dục tư khai hiệu quả đến các lớp sinh viên, đạt tưởng đạo đức lối sống cho sinh viên. các chỉ tiêu đề ra. Đối với tổ chức Đoàn thanh niên, Hội Các hoạt động tuyên truyền của trường Sinh viên trường, công tác giáo dục tư tương đối đa dạng, phong phú: tuyên tưởng, đạo đức, lối sống văn hóa cho sinh truyền trên trang Facebook của trường, viên là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên forum; tuyên truyền các nội dung công và lâu dài. Trong thời gian qua, Đoàn thanh tác Đoàn qua tuần học chính trị đầu năm niên, Hội sinh viên trường đã có nhiều cố học, vận động sinh viên tham gia cuộc thi gắng trong triển khai các mô hình giáo dục Ánh sáng soi đường, tổ chức cho sinh viên phù hợp với nhu cầu của sinh viên thông thăm quan các khu di tích lịch sử Cách qua các phong trào. Có bốn nhóm hoạt mạng như nhà tù Hỏa Lò, Thành cổ Quảng động chính là: Giáo dục truyền thống, đạo trị, Ngã ba Đồng Lộc, Nghĩa trang Trường đức, lối sống, ý thức công dân thông qua Sơn, Nghĩa trang Đường 9 v.v.; các môn học, các hoạt động thực tiễn; Phấn Hơn bao giờ hết, công tác phát triển đấu vươn lên trong học tập, nghiên cứu Đảng được coi là một nhiệm vụ quan khoa học; Hoạt động văn hóa, văn nghệ, trọng trong công tác Đoàn và phong trào thể dục thể thao; Sinh viên tình nguyện thanh niên. Tiêu chuẩn và quy trình họp chung sức cùng cộng đồng. xét giới thiệu đoàn viên ưu tú được Đảng 2. Những nội dung cơ bản uỷ và Đoàn trường hướng dẫn bằng văn 2.1. Giáo dục truyền thống, đạo đức, bản rất chi tiết tới các Chi đoàn và thông lối sống, ý thức công dân qua các buổi tập huấn cán bộ, các buổi họp Công tác Đoàn và phong trào thanh Chi đoàn. Hàng năm, trường đều mở các niên HUBT tích cực thực hiện mục tiêu: lớp “Đối tượng Đảng” cho những đoàn “Xây dựng lớp thanh niên thời kỳ mới có viên xuất sắc được các Chi đoàn và các lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị Chi bộ giới thiệu, lớp “Bồi dưỡng Đảng 1 Quy định về phân công trách hiệm quản lý sinh viên (Ban hành theo Quyết định 399/QĐ- CTSV ngày 27/01/2007 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội). 2 Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khoá X tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI. Tạp chí 98 Kinh doanh và Công nghệ Số 04/2019
  3. Văn hóa - Xã hội NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI viên mới” cho các đảng viên mới được kết Xây dựng lối sống đẹp, lành mạnh nạp. Trong giai đoạn 2015-2018, đã kết cho thanh niên sinh viên là một công nạp được 288 đảng viên mới là sinh viên. việc cốt lõi của việc hình thành phát triển Đây là kết quả đáng tự hào cho những tấm nhân cách con người mới, đáp ứng với gương tiêu biểu trong công tác rèn luyện tư điều kiện mới. Những hoạt động giáo tưởng, đạo đức, lối sống trong sinh viên. dục được lồng ghép trong các hoạt động 2.2. Phấn đấu vươn lên trong học văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, các tập, nghiên cứu khoa học khóa đào tạo nghiệp vụ Đoàn, Hội, đào Sinh viên trường đã đạt nhiều giải tạo kỹ năng sống trong sinh viên. Việc thưởng cao tại các cuộc thi Olympic Tin lôi kéo sinh viên tham gia vào các hoạt học, Olympic Cơ điện –điện tử toàn quốc, động tập thể này giúp tác động đến nhận Olympic tiếng Anh toàn quốc (đạt giải ba thức của sinh viên một cách tự nhiên đạt toàn miền Bắc), Olympic tiếng Nga do hiệu quả cao. Trong những năm qua, một Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại số hoạt động luôn được duy trì và được Việt Nam tổ chức (đã có 10 sinh viên đoạt hàng nghìn sinh viên hào hứng tham gia, giải học bổng toàn phần hiện đang du học như Giải vô địch bóng đá các khóa, các tại Nga hiện nay),... Sinh viên đã tham gia khoa; Giải vô địch bóng đá nam, nữ toàn các hội thảo chuyên đề, giao lưu với các trường; các giải cầu lông, bóng bàn với doanh nghiệp, mỗi năm có hàng chục đề tổng số trên 30 đội tham dự mỗi lần phát án Ý tưởng kinh doanh lập nghiệp. Rất động; tham dự Giải bóng rổ sinh viên Hà nhiều sinh viên của trường đã được nhận Nội; Festival sinh viên Thủ đô do Hội sinh học bổng của các tập đoàn kinh doanh của viên thành phố tổ chức; Ngoài ra, Đoàn Nhật Bản, Hàn Quốc, Liên bang Đức,... thanh niên, Hội sinh viên trường cùng các Bên cạnh đó, hoạt động của các đơn vị trong trường tổ chức nhiều chương câu lạc bộ học thuật, sinh viên nghiên trình văn nghệ nhân các ngày lễ lớn, thu cứu khoa học đã thực hiện có hiệu quả hút hàng nghìn sinh viên tham dự. Đây là các cuộc vận động đoàn viên, sinh viên những hoạt động cách lành mạnh, nhằm tham gia phong trào học tập - nghiên cứu thu hút sinh viên tham gia , để họ tránh xa khoa học, góp phần định hướng cho sinh các tệ nạn xã hội. viên gắn lý thuyết với thực hành, nâng 2.4. Các phong trào sinh viên tình cao chất lượng giáo dục và đào tạo trong nguyện chung sức cùng cộng đồng trường. Tổ chức các buổi giao lưu hội Trường luôn ủng hộ các chương trình thảo về kỹ năng tìm việc làm và hội thảo thiện nguyện trong sinh viên, coi đây là về phương pháp học tiếng Anh, phương những hoạt động cần được lan tỏa để giáo pháp học tập, các lớp phương pháp kỹ dục thế hệ trẻ chung sức, sẻ chia, sống năng làm việc theo nhóm, kỹ năng thuyết trách nhiệm với cộng đồng. Các hoạt trình, các buổi tọa đàm về nghiệp vụ kế động thường niên gây được tiếng vang toán, ngân hàng, thương mại, quản lý, lớn, như: Chung tay quyên góp Vì người tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Nga, tiếng nghèo; Chương trình Hỗ trợ giáo viên, Nhật, marketing,…. thu hút hàng nghìn học sinh vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt lượt sinh viên đến dự. khó khăn (mỗi chương trình quyên góp 2.3. Các hoạt động văn hóa, văn được hàng trăm triệu đồng mỗi năm); nghệ, thể dục thể thao Chương trình Hiến máu nhân đạo (3 năm Tạp chí 99 Kinh doanh và Công nghệ Số 04/2019
  4. NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI Văn hóa - Xã hội 2015-2018 đã quyên góp được 4500 đơn của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các vị máu); Chương trình Đan và tặng 1.000 chế độ chính sách liên quan đến quyền lợi khăn ấm gửi đồng bào và các chiến sĩ của sinh viên và gia đình họ. Trường Sa; Gói và tặng 1.000 bánh chưng Các tổ chức xã hội ngoài trường ngày cho những người có hoàn cảnh khó khăn càng biết đến trường, chủ động đề xuất mỗi dịp Tết cổ truyền dân tộc; Chương các hoạt động phối hợp, đem lại hiệu quả trình thiện nguyện tại các trung tâm bảo giáo dục toàn diện cho sinh viên. trợ xã hội các tỉnh và các làng trẻ mồ côi; c) Chuyên môn hóa cao Chiến dịch Mùa hè xanh (3 năm 2015- Quyết định số 399/QĐ-CTSV của 2018 đã có 180 lượt sinh viên tham gia Hiệu trưởng ban hành ngày 24/01/2007 chiến dịch) v.v. quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, phạm 3. Đánh giá kết quả hoạt động vi quản lý sinh viên của các đơn vị trong 3.1. Những kết quả đạt được toàn trường. Các đơn vị vừa chủ động a) Tư tưởng chỉ đạo nhất quán về nội dung hoạt động, vừa phối kết hợp Ngay từ những ngày đầu trường mới với các đơn vị khác giáo dục đạo đức, lối thành lập, công tác phối hợp giữa Nhà sống cho sinh viên trong đó Đoàn thanh trường - Gia đình - Xã hội luôn được niên, Hội sinh viên là hai tổ chức quan trường quan tâm sát sao, thống nhất thực trọng phối hợp với các đơn vị trong toàn hiện, thể hiện thông qua các văn bản, quy trường và các tổ chức xã hội ngoài trường định, quyết định của trường về phân công thực hiện các hoạt động ngoại khóa, các công tác, chức năng nhiệm vụ các phòng sinh hoạt định hướng giáo dục cho sinh ban, đơn vị trong quản lý, giáo dục sinh viên, có tầm ảnh hưởng quan trọng đến viên. Các văn bản ra đời khá lâu, từ những công tác rèn luyện đạo đức, lối sống cho năm 2007 và gần như ít có thay đổi, chỉ có sinh viên. Những sinh viên được Đoàn, bổ sung thêm theo tình hình xã hội thay Hội giới thiệu kết nạp Đảng là những sinh đổi mỗi thời kỳ. Tư tưởng chỉ đạo được viên ưu tú trong học tập và rèn luyện. Các thực hiện nhất quán, trở thành chủ trương hoạt động do Đoàn, Hội tổ chức luôn thu lớn của trường. Có thể thấy các văn bản hút được nhiều sinh viên tham gia, là cơ quy định từ những ngày đầu thành lập và hội tập trung sinh viên hướng đến các hoạt cho đến nay vẫn còn nguyên giá trị và động vui chơi lành mạnh, có tổ chức. được sử dụng một cách hiệu quả. d) Sinh viên được xã hội thừa nhận b) Triển khai đồng bộ, thống nhất và đánh giá cao Sự phối hợp giữa các tổ chức trong Sinh viên Trường HUBT được biết trường ngày càng chặt chẽ, nhất là trong đến là những thanh niên ham hiểu biết, các hoạt động do Đoàn thanh niên, Hội thích nghiên cứu khoa học theo hướng sinh viên phát động, đem lại kết quả cao ứng dụng, thực hành, tích cực tu dưỡng, trong giáo dục tư tưởng, đạo đức lối sống rèn luyện, nhiệt tình phấn đấu vào Đảng, cho sinh viên. thích tham gia các hoạt động câu lạc bộ Sự phối hợp giữa trường với các tổ và công tác xã hội, đặc biệt là công tác từ chức xã hội, chính quyền địa phương các thiện. Tính cách năng động, tự chủ, sáng cấp cũng luôn được thực hiện kịp thời, tạo, thích nghi với môi trường xã hội là đặc giúp sinh viên và gia đình nắm bắt và thực điểm mà sinh viên trường bạn hay nhận xét hiện được những chủ trương, chính sách khi nói về sinh viên “Kinh - Kông”. Tạp chí 100 Kinh doanh và Công nghệ Số 04/2019
  5. Văn hóa - Xã hội NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI Có nhiều gương mặt điển hình đã nhiệm, sự thống nhất nguyên tắc chung, trưởng thành từ Trường Đại học Kinh cơ chế tham gia, cách thức hành động doanh và Công nghệ Hà Nội, như Nguyễn của các đơn vị liên quan trong công tác Thành Phương, Tổng Giám đốc Tập đoàn phối hợp để giáo dục tư tưởng, đạo đức Kangaroo; Đinh Ngọc Phượng, Giám lối sống cho sinh viên. Do đó, khi có một đốc thương hiệu thời trang nam Veneto hiện tượng xấu xảy ra, các đơn vị thường Việt Nam, có chi nhánh trên toàn quốc, lúng túng trong việc xác định trách nhiệm là thương hiệu thời trang tài trợ cho đội các bên liên quan. Công tác phối hợp hiện tuyển U23 Việt Nam; Trần Quân với hệ nay chủ yếu do Gia đình - Nhà trường - thống cửa hàng thực phẩm sạch Sói Biển; Xã hội (đặc biệt là các tổ chức xã hội có Đinh Mạnh với chuỗi cửa hàng rau an liên quan trực tiếp đến khu vực trường cư toàn Mai’s… cùng rất nhiều doanh nhân trú) tự nguyện, chủ động thực hiện do đặc khác được xã hội biết đến. thù các hoạt động có liên quan đến nhau. e) Đảm bảo về an ninh chính trị trong b) Khó khăn xuất phát từ đặc điểm hơn 20 năm, an ninh xã hội tốt riêng của trường Qua quá trình đào tạo các thế hệ sinh Trường HUBT có trên 80% sinh viên viên 23 khóa, hoạt động của trường về cơ ở các tỉnh, thành phố xa Hà Nội. Trường bản đáp ứng được mục tiêu giáo dục, tạo hiện có 3 cơ sở học tập; cơ sở chính phân được nề nếp ổn định trong trường, cung bố tại Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà cấp cho xã hội một lực lượng lao động Trưng, TP Hà Nội, tập trung trên 95% có đức, có tài, có trình độ chuyên môn, tổng số sinh viên của trường. Là một cơ góp phần vào công cuộc xây dựng Tổ sở giáo dục ngoài công lập, trường không quốc Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn có ký túc xá, phần lớn sinh viên phải tự minh. Các tấm huân chương Lao động tìm phòng trọ, tự quản lý bản thân. Chỉ hạng 1, 2, 3 của Nhà nước và nhiều phần riêng việc sinh viên thường xuyên thay thưởng cao quý của các cấp, các ngành, đổi nhà trọ cũng khiến cho công tác quản của Trung ương Đoàn, Hội sinh viên Việt lý gặp nhiều khó khăn, phức tạp. Nam, của Đảng bộ, Chính quyền, Thành Một số gia đình sinh viên (đặc biệt đoàn, Hội sinh viên TP Hà Nội đã xác sinh viên ở các tỉnh xa thường có xu nhận những thành tích đó của trường và hướng “trăm sự nhờ trường”, nên công của Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, các tác liên hệ, phối hợp giữa trường với họ thầy cô và sinh viên HUBT. còn nhiều hạn chế. 3.2. Một số khó khăn trong giáo dục 4. Một số kiến nghị khắc phục tư tưởng, đạo đức, lối sống cho sinh viên những khó khăn trong giáo dục tư a) Thiếu các văn bản quy định cần thiết tưởng, đạo đức, lối sống cho sinh viên Giáo dục thế hệ trẻ được xác định là a) Với trường trách nhiệm của toàn xã hội, trong đó, sự - Đề nghị Ban Giám hiệu bố trí ít phối hợp giữa Gia đình - Nhà trường - Xã nhất 1-2 cán bộ chuyên trách về công hội được coi là căn bản và toàn diện. Tuy tác Đoàn, Hội để các hoạt động đạt hiệu nhiên, hiện nay công tác này gặp nhiều quả cao hơn; Quan tâm đầu tư về cơ sở khó khăn do công tác chỉ đạo của các Bộ, vật chất, tạo sân chơi cho sinh viên tham Ban, Ngành liên quan. Thiếu hệ thống văn gia các hoạt động tập thể có định hướng bản chỉ đạo, hướng dẫn, quy định về trách lành mạnh; Tạp chí 101 Kinh doanh và Công nghệ Số 04/2019
  6. NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI Văn hóa - Xã hội b) Với Đoàn thanh niên, Hội sinh Kết luận viên: Cần thành lập thêm nhiều các câu Đề án “Tăng cường giáo dục đạo lạc bộ, đội, nhóm liên quan đến sở thích, đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách sở trường, nhằm lôi cuốn sinh viên tham mạng cho thanh thiếu niên, giai đoạn gia; Kết hợp với Đoàn thanh niên hường, 2013-2020” của Trung ương Đoàn TNCS nơi trường đặt trụ sở, tổ chức nhiều hoạt và Chương trình hành động số 33-CTr/ động văn hóa, thể thao, thu hút thanh TWĐTN-BTG của Đoàn TNCS HCM thiếu niên sở tại và các sinh viên cư trú thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban trong khu vực tham gia; Đa dạng hóa các Bí thư ngày 24 tháng 3 năm 2015 về “Tăng hoạt động thiện nguyện tại các tỉnh, thành cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công có sinh viên đang theo học tại trường, tạo tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo kết nối, quảng bá tên tuổi, thương hiệu đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai của trường, đồng thời giáo dục sinh viên đoạn 2015-2030” có ý nghĩa quan trọng tinh thần tự hào về thầy cô, trường lớp; và thiết thực đối với sinh viên các trường Tăng cường các hoạt động tuyên truyền đại học, cao đẳng nói chung và Trường trên các phương tiện truyền thông hiện HUBT nói riêng. Đây là một nhiệm vụ đại và phải luôn thay đổi hình thức, cách đòi hỏi sự phối hợp của nhiều đơn vị, cơ đăng bài, thu hút thêm nhiều lượt người quan, đoàn thể trong và ngoài trường. theo dõi; Trong bối cảnh hiện nay và những xu c) Với cấp trên và chính quyền địa phương hướng trong tương lai, công tác này đòi - Đối xử bình đẳng với sinh viên hỏi sự linh hoạt, sáng tạo trong phương trường công lập và trường ngoài công lập pháp và nội dung tiếp cận nhằm nâng cao về mục tiêu đào tạo, hỗ trợ học tập, đánh chất lượng giáo dục toàn diện. Điều đó giá, sử dụng; khẳng định vai trò của Đoàn thanh niên, - Xây dựng các văn bản chỉ đạo, Hội sinh viên trong xây dựng môi trường hướng dẫn, quy định về mối quan hệ giữa hoạt động, rèn luyện lành mạnh, kỷ cương, Gia đình - Nhà trường - Xã hội trong giáo theo định hướng phát triển của trường. Có dục tư tưởng, đạo đức, lối sống cho sinh thể nói, giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối viên; xây dựng và ban hành các quy tắc, sống cho sinh viên là một quá trình lâu cơ chế, chiến lược phối hợp, giám sát dài, bền bỉ, phức tạp, là một việc làm vừa riêng tại mỗi trường, địa phương. Đây cấp bách vừa mang tính chiến lược lâu cũng là cơ sở để có những đánh giá chính dài, với mục đích là giáo dục và đào tạo xác về kết quả hoạt động của tổ chức; xây sinh viên trở thành những công dân vừa dựng kế hoạch thực hiện, có sự cam kết có đức, vừa có tài, để có thể đáp ứng được và thống nhất, có cơ chế phối hợp của các yêu cầu phát triển của xã hội trong thời bên tham gia trong công tác phối hợp; kỳ mới./. Tài liệu tham khảo 1. Chính phủ (2005), Nghị quyết đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2006-2020. Hà Nội. 2. Các văn bản pháp quy của nhà trường liên quan đến công tác sinh viên. Ngày nhận bài: 15/5/2019 Tạp chí 102 Kinh doanh và Công nghệ Số 04/2019
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=25

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2