GIAO THÔNG VẬN TẢI

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
770
lượt xem
352
download

GIAO THÔNG VẬN TẢI

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Biết nước ta có nhiều loại hình về phương tiện giao thông. Loại hình vận tải đường ô tô có vai trò quan trọng nhất trong việc chuyên chở hàng hóa và hành khách. - Nêu được một vài đặc điểm phân bố mạng lưới giao thông của nước ta. - Xác định được trên BĐ giao thông Việt Nam một số tuyến đường giao thông, các sân bay Quốc tế và cảng biển lớn. - Có ý thức bảo vệ các đường giao thông và chấp hành luật giao thông khi đi đường. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: GIAO THÔNG VẬN TẢI

  1. Bài 14 GIAO THÔNG V N T I
  2. I - M C TIÊU : H c xong bài này,HS : - Bi t nư c ta có nhi u lo i hình v phương ti n giao thông. Lo i hình v n t i ư ng ô tô có vai trò quan tr ng nh t trong vi c chuyên ch hàng hóa và hành khách. - Nêu ư c m t vài c i m phân b m ng lư i giao thông c a nư c ta. - Xác nh ư c trên B giao thông Vi t Nam m t s tuy n ư ng giao thông, các sân bay Qu c t và c ng bi n l n. - Có ý th c b o v các ư ng giao thông và ch p hành lu t giao thông khi i ư ng. II - DÙNG D Y H C - B n giao thông VN. - M t s tranh nh v lo i hình và phương ti n giao thông III - CÁC HO T NG D Y – H C CH Y U 1/ Kh i ng : 2/ Ki m tra bài cũ : - 3 HS tr l i 3 câu h i – SGK.
  3. 3/ Bài m i : TG HO T NG C A GIÁO VIÊN HO T NG C A H C SINH • Gi i thi u bài 1 – Các lo i hình giao thông v n t i - HS tr l i * Ho t ng 1 : làm vi c cá nhân - Th o lu n ho c theo c p nhóm ôi. Bư c 1 : GV cho HS quan sát H1 SGK - HS tr l i câu h i m c 1 SGK - HS tr l i Bư c 2 : GV k t lu n như SGV / 109 - HS tr l i và ch B - Vì sao lo i hình v n t i ư ng ô tô có vai trò quan tr ng nh t ? 2 – Phân b m t s lo i hình giao - ư ng HCM. thông * Ho t ng 2 : Làm vi c cá nhân - Vài HS c Bư c 1 : HS làm bài t p m c2
  4. trong SGK – GV g i ý như SGV/110 Bư c 2 : HS trình bày k t qu , ch trên b n v trí ư ng s t B c - Nam , QL 1A, C ng bi n. GV k t lu n – SGV/110 - Hi n nay nư c ta ang xây d ng tuy n ư ng nào phát tri n kinh t – xã h i vùng núi phía tây c a nư c ta? - GV gi ng thêm như SGV/111 --> Bài h c SGK 4/ C ng c , d n dò : - Nư c ta có nh ng lo i hình giao thông v n t i nào ? - V nhà h c bài và c trư c bài 15/98 Rút kinh nghi m : ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... .........................................................................................................................................

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản