intTypePromotion=3

Giáo trình Công nghệ vi sinh

Chia sẻ: ádajd Akshdj | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:169

1
964
lượt xem
445
download

Giáo trình Công nghệ vi sinh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung tài liệu trình bày một cách khái quát những hiểu biết cơ bản về các vấn đề sau: những tiền đề cơ bản về hóa sinh học, di truyền học của công nghệ vi sinh; các nguyên tắc cơ bản trong nuôi cấy vi sinh vật công nghiệp; một số quy trình công nghệ ứng dụng vi sinh vật trong sản xuất một số sản phẩm.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình Công nghệ vi sinh

 1. 127.0.0.1 downloaded 744.pdf at Fri Mar 23 15:09:05 ICT 2012
 2. 127.0.0.1 downloaded 744.pdf at Fri Mar 23 15:09:05 ICT 2012
 3. 127.0.0.1 downloaded 744.pdf at Fri Mar 23 15:09:05 ICT 2012
 4. 127.0.0.1 downloaded 744.pdf at Fri Mar 23 15:09:05 ICT 2012
 5. 127.0.0.1 downloaded 744.pdf at Fri Mar 23 15:09:05 ICT 2012
 6. 127.0.0.1 downloaded 744.pdf at Fri Mar 23 15:09:05 ICT 2012
 7. 127.0.0.1 downloaded 744.pdf at Fri Mar 23 15:09:05 ICT 2012
 8. 127.0.0.1 downloaded 744.pdf at Fri Mar 23 15:09:05 ICT 2012
 9. 127.0.0.1 downloaded 744.pdf at Fri Mar 23 15:09:05 ICT 2012
 10. 127.0.0.1 downloaded 744.pdf at Fri Mar 23 15:09:05 ICT 2012
 11. 127.0.0.1 downloaded 744.pdf at Fri Mar 23 15:09:05 ICT 2012
 12. 127.0.0.1 downloaded 744.pdf at Fri Mar 23 15:09:05 ICT 2012
 13. 127.0.0.1 downloaded 744.pdf at Fri Mar 23 15:09:05 ICT 2012
 14. 127.0.0.1 downloaded 744.pdf at Fri Mar 23 15:09:05 ICT 2012
 15. 127.0.0.1 downloaded 744.pdf at Fri Mar 23 15:09:05 ICT 2012
 16. 127.0.0.1 downloaded 744.pdf at Fri Mar 23 15:09:05 ICT 2012
 17. 127.0.0.1 downloaded 744.pdf at Fri Mar 23 15:09:05 ICT 2012
 18. 127.0.0.1 downloaded 744.pdf at Fri Mar 23 15:09:05 ICT 2012
 19. 127.0.0.1 downloaded 744.pdf at Fri Mar 23 15:09:05 ICT 2012
 20. 127.0.0.1 downloaded 744.pdf at Fri Mar 23 15:09:05 ICT 2012

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản