intTypePromotion=3

Giáo trình điện tử mầm non: Làm quen với chữ cái

Chia sẻ: Upload Up | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:0

0
248
lượt xem
66
download

Giáo trình điện tử mầm non: Làm quen với chữ cái

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'giáo trình điện tử mầm non: làm quen với chữ cái', tài liệu phổ thông, mầm non - mẫu giáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình điện tử mầm non: Làm quen với chữ cái

 1. o Con voi o
 2. i
 3. I
 4. c on thá o n th o
 5. c o n thá
 6. t
 7. T
 8. Co n c hã
 9. Con c hã o ã
 10. c
 11. c c
 12. c
 13. Mét nÐt th¼ng ® øng nghiªm chµo Trªn thªm dÊu chÊm ch÷nµo ® o¸n mau?
 14. Mét nÐt th¼ng ®øng nghiªng chµo Thªm nÐt ngang n÷ ë ngay trªn ® a Çu
 15. N Ðt trß n e m ®äc ch÷ o KhuyÕt ®i m é t nöa s Ï cho ch÷ g× c

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản