Giáo trình Đường mổ và ổ cối theo Judet

Chia sẻ: Than Kha Tu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
76
lượt xem
13
download

Giáo trình Đường mổ và ổ cối theo Judet

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các chỉ định chính: Gãy 2 cột trụ; Khối u; Viêm xương Tư thế và đường rạch da: Thông thường bệnh nhân được nằm nghiêng, cũng có thể được nằm ngửa hoặc nửa nghiêng. Đường rạch da bắt đầu ở phía trong của phần ba sau mào chậu, nó chạy dọc theo hướng vòng cung của mào chậu cho tới gai chậu trước trên sau đó hướng xuống dưới và theo một đường thẳng dài khoảng 20 cm.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình Đường mổ và ổ cối theo Judet

  1. ĐƯỜNG MỔ VÀO Ổ CỐI THEO JUDET I-Các chỉ định chính : • Gẫy hai cột trụ • Khối u • Viêm xương II-Tư thế và đường rạch da : Thông thường bệnh nhân được nằm nghiêng, cũng có thể được nằm ngửa hoặc nửa nghiêng. Đường rạch da bắt đầu ở phía trong của phần ba sau mào chậu, nó chậy dọc theo hương vòng cung của mào chậu chotới gai chậu trước trên sau đó hướng xuông dưới và theo một đường thẳng dài khoảng 20 cm Hình 160. Sau khi cắt qua tổ chức dưới da, cân đùi được rạch ở khe cơ căng cân đùi hình 161. Khoảng cách giữa cơ may và cơ căng cân đùi được rạch thẳng xuống, sau đó hai cơ được tách sang hai phía. Hình 162. Cơ căng cân đùi và cơ mông được tách ra khỏi chỗ bám dưới màng xương của mặt ngoài xương chậu. Hình 163. Sau khi bộc lộ được mặt trước của bao khớp, dùng dao rạch cơ mông nhỡ và cơ mông bé sau đó là cơ tháp, ở ngang mức của chỗ bám của cơ trên máu chuyển lớn Hình 164. Đường rạch này có thể thay thế bằng đục mấu chuyển. Hình 160 Đường mổ của Judet Tư thế nằm và đường rạch da Hình 161 Đường rạch cân ở bên ngoài thần kinh đùi bì 1. Cân đùi (Fascia lata) 2. Gai chậu trước trên (Spina iliaca anterior superior) 3. Mào chậu (Crista iliaca) 4. Thần kinh đùi bì (N. cutaneus femoris lateralis) 15
  2. Hình 162 Tách bằng ngón tay cơ may và cơ căng cân đùi, đánh trượt cơ mông và cân căng cân đùi ra khỏi mào chậu theo hình vẽ. 1. Cơ may (M.sartorius) 2. Cơ căng cân đùi (M.tensor femoris) 3. Cơ thẳng trước (M.rectus femoris) Hình 163 Tách chỗ bám dưới màng xương của các cơ mông và cơ căng cân đùi khỏi xương chậu và bộc lộ phần trước của bao khớp háng. 1. Cơ thẳng trước (M.rectus femoris) 2. Cơ đùi (M. vatus intermedius) 3. Cơ căng cân đùi (M.tensor femoris) 4. Cơ may (M.sartorius) 5. Mặt trước của cánh chậu( Ala ossis ilii, Facies glutea) 6. Nhánh xuống của động mạch mũ trước xương đùi.(R. ascendens a. circumflexae femoris lateralis) 16
  3. Hình 164 Hình ảnh sau khi tách các cơ của mấu chuyển lớn, cơ mông nhỡ và mông nhỏ cũng như là cơ tháp. 1. Cơ căng cân đùi (M.tensor femoris) 2. Cơ mông bé (M.gluteus minimus) 3. Cơ mông nhỡ (M.gluteus medius) 4. Cơ tháp (M.piriformis) 5. Cơ thẳng trước (M.rectus femoris) 6. Cơ đùi (M. vatus intermedius) 7. Cơ rộng ngoài (M.vastus lateralis) 8. Phần dài cơ nhị đầu đùi (M.biceps femoris, Caput longum) 9. Mặt trước của cánh chậu( Ala ossis ilii, Facies glutea) 10. Ngành ngồi(Corpus ossis ilii) 11. Khuyết mẻ hông lớn (Foramen ischiadicum majus) 12. Mấu chuyển lớn (Trochanter major) 13. Mạch mông trên( Vasa glutea superiora) 14. Thần kinh hông to ( N. ischiadicus) III-Bộc lộ xương ngồi Đặt chi dưới ở tư thế xoay trong tối đa, dùng dao cắt các cơ xoay ngoài mấu chuyển .Càng xoay ngoài thì càng làm cho thần kinh hông to càng xa ra và giảm nguy cơ bị thương tổn. xung quanh ổ cối và cột trụ sau (từ ngành ngồi cho tới ụ ngồi ) sẽ được nhìn rất rõ (hình 165) Khi vào hố chậu trọng và cột trụ trước cần thiết , phẫu thuật viên phải đổi bên. Cơ thành bụng và cưo chậu cần phải đánh trượt khỏi chỗ bám nhờ rugine dưới màng xương khỏi mào chậu. Cũng như cần phải giải phóng khỏi 17
  4. hố chậu trong cho tới tận khuyết mẻ hông lớn sau đó phải đặt một van mềm để giữ. Hình 166. Người ta bộc lộ ttốt nhất từ hố chậu trong, hố chậu ngoài, hai cột trụ trước cà sau cho tới tận ụ ngồi. IV-Đóng: Cần khâu lại cẩn thận các cơ mông vào mấu chuyển lớn và mào chậu đảm bảo cho chắc chắn. Cũng làm như vậy với các cơ thành bụng và cơ chậu khi khâu vào mào chậu. V-Nguy hiểm Trong khi cắt các cơ xoay ngoài mấu chuyển , cần phải tránh làm thương tổn nhánh nuôi chỏm xương đùi xuất phát từ động mạch mũ sau. Hình 165 VI-Chú ý Đường mổ này chỉ giành cho những trương hợp đặc biệt, vì giải phóng cả hai bề mặt xương chậu và ụ ngồi có thể làm thương tổn các mạch máu nuôi xương. Hình 165 Sau khi xoay trong tối đa chi dưới, cắt các cơ xoay ngoài mấu chuyển khoảng 1 cm phía sau của mấu chuyển lớn, cần phải tránh làm thương tổn nhanh nuôi chỏm xương đùi xuất phát từ động mạch mũ sâu. Bộc lộ cột trụ sau cho tới tận ụ ngồi, Phía cao và thẳng theo hình vẽ các cơ thành bụng và cơ chậu được đánh trượt ra khỏi mào chậu. 1. Cơ sinh đôi trên (M. gemellus superior) 2. Cơ bịt trong (M.obturatorius internus) 3. Cơ sinh đôi dưới (M. gemellus inferior) 18
  5. 4. Cơ tháp (M.piriformis) 5. Cơ vuông đùi (M.quadratus femoris) 6. Gân cơ bịt ngoài (Tendo m. obturatorii externi) 7. Ụ ngồi (Tuber sichiadicum) 8. Động mạch mũ đùi sâu (nhánh sâu) (A. circumflexa femoris medialis R.profundus) 9. Thần kinh hông to (N. ischiadicus) Hình 166 Hình vẽ sau khi đánh trượt các cơ chậu ra khỏi mặt trong của cánh chậu, đặt van mềm vào khuyết mẻ hông lớn, bộc lộ được cả hai mặt của ngành ngồi. và phần gần của cột trụ trước. 1. Cơ mông nhỡ (M.gluteus medius) 2. Cơ rộng ngoài (M.vastus lateralis) 3. Cơ thẳng trước (M.rectus femoris) 4. Cơ thắt lưng chậu (M.iliopsoas) 5. Cơ may (M.sartorius) 6. Cơ chậu (M.iliaca) 7. Cơ tháp (M.piriformis) 8. Mấu chuyển lớn (Trochanter major) 9. Gờ chậu lược (Eminentia iliopubica) 10. Gai chậu trước trên (Spina iliaca anterior superior) 11. Hố chậu trong (Fossa iliaca) 12. Hố chậu ngoài (Facies glutea) 19
Đồng bộ tài khoản