GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

Chia sẻ: Chau Duong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
89
lượt xem
11
download

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu MG-8 Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh... Phòng đăng ký kinh doanh CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc ----------------------------- GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN Số: ................................................. 1. Tên văn phòng đại diện: (ghi bằng chữ in hoa).............................. ....................................................................................................... 2. Địa chỉ văn phòng đại diện ............................................................................................ Điện thoại:.......................... Fax:............. Email: ....................................... 3. Nội dung hoạt động: ................................................................................................................ 4. Họ tên người đứng đầu văn phòng đại...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

  1. Mẫu MG-8 Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Phòng đăng ký kinh doanh Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc ----------------------------- GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN Số: ................................................. 1. Tên văn phòng đại diện: (ghi bằng chữ in hoa).............................. ....................................................................................................... 2. Địa chỉ văn phòng đại diện ............................................................................................ Điện thoại:.......................... Fax:............. Email: ....................................... 3. Nội dung hoạt động: ................................................................................................................ 4. Họ tên người đứng đầu văn phòng đại diện:............................... Nam/Nữ Sinh ngày ...... ..../ ........../ ..... Dân tộc: .......... Quốc tịch:................ Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số:....................... .... .... .... .... .... Ngày cấp: ........./ .........../ ............ Nơi cấp: ................... .... .... .... .... .... Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .................................................................................................................. Chỗ ở hiện tại: .................................................................................................................. .................................................................................................................. Chữ ký của người đứng đầu văn phòng đại diện ................................................................ 5. Hoạt động theo theo uỷ quyền của doanh nghiệp:……………………………….. Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa) : ........................................................................................................... Giấy chứng nhận ĐKKD số: .................................. Do: ......................... Cấp ngày: ............................................................................................ Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………………………………… Điện thoại: ...................................... Fax: ............................................. ........., ngày ... ........tháng .............năm ........ Trưởng phòng đăng ký kinh doanh (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) (tiếp theo mẫu MG-8) CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI (tờ số:...)
  2. Tên văn phòng đại diện: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động số: Số Số; Ngày, tháng, Ngày, tháng, năm Nội dung Phòng ĐKKD TT năm thông báo chứng nhận đăng đăng ký thay (ký, đóng dấu thay đổi của ký thay đổi đổi và ghi rõ họ doanh nghiệp tên)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản