intTypePromotion=1

Giấy ủy quyền nhận bằng tốt nghiệp

Chia sẻ: Nguyen AAA | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
458
lượt xem
42
download

Giấy ủy quyền nhận bằng tốt nghiệp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tin về người được ủy quyền là quan trọng và cần được nêu rõ trong văn bản ủy quyền: Một, là cơ sở để người được ủy quyền thực hiện công việc ủy quyền: Khi người bạn của bạn thực hiện công việc được ủy quyền (được thay mặt bạn liên hệ và làm việc với trường Đại học nhận Bằng tốt nghiệp cho bạn) thì người bạn này phải xuất trình giấy ủy quyền có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền và giấy tờ tùy thân (chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu) của mình để...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giấy ủy quyền nhận bằng tốt nghiệp

  1. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc GIẤY ỦY QUYỀN NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP Kính gửi: - PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ................................................... Em tên là ……………………………....sinh ngày……........…………tại........………………...… Sinh viên lớp……………………………....Khoa…………………………MSSV……………….. Tốt nghiệp ngành………………............. bậc/hệ……………………….Năm tốt nghiệp……........ CMND số……………………………….do CA tỉnh………………….cấp ngày……………… Do không trực tiếp tới nhận bằng tốt nghiệp được, em gửi Thẻ sinh viên và giấy ủy quyền cho: Ông (bà)…………………………………..sinh ngày……………………..tại…………………… CMND số…………………………………..do CA tỉnh………………….cấp ngày……………. đến làm thủ tục nhận thay em. Em chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc này. …………….., ngày……….tháng………năm 20….. Người được ủy quyền Người ủy quyền (ký, viết đủ họ tên) (ký, viết đủ họ tên) Xác nhận của cơ quan Xét duyệt của Phòng Đào tạo (hoặc địa phương) người ủy quyền
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2