intTypePromotion=1

Giấy ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Chia sẻ: Huỳnh Thị Thủy | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
133
lượt xem
3
download

Giấy ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

 Tài liệu mẫu Giấy ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân được thực hiện nhằm cung cấp cho các bạn mẫu ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân, tài liệu này sẽ giúp các bạn hoàn thành các thủ tục hành chính một cách thuận lợi.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giấy ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân

  1. Mẫu số: 04 ­ 2/TNCN (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT­BTC  ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính CỘNG HOÀ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc GIẤY UỶ QUYỀN QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN Năm .......... Tên tôi là: ………………………….. Quốc tịch :……………………. Mã số thuế: ……………………………………………………..……. Năm ............... tôi chỉ  có thu nhập chịu thuế  tại một nơi là Công ty/đơn  vị  ................ Đề nghị Công ty/đơn vị (mã số thuế) ....................thay mặt tôi thực   hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm ........... với cơ quan thuế. Trường hợp cơ quan thuế kiểm tra phát hiện tôi có thu nhập chịu thuế  ở  nơi khác thì tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./. .................., ngày ....... tháng ....... năm .......                    NGƯỜI UỶ QUYỀN          (Ký, ghi rõ họ tên)  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2