intTypePromotion=1

Giấy uỷ quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân - Mẫu số: 04 - 2/TNCN

Chia sẻ: Lan Anh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

1
6.332
lượt xem
328
download

Giấy uỷ quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân - Mẫu số: 04 - 2/TNCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu Giấy ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo mẫu số:04 - 2/TNCN được ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính. Hãy đến với tài liệu để có một mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giấy uỷ quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân - Mẫu số: 04 - 2/TNCN

  1. Mẫu số: 04 - 2/TNCN (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc GIẤY UỶ QUYỀN QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN Năm .......... Tên tôi là: ………………………….. Quốc tịch :……………………. Mã số thuế: ……………………………………………………..……. Năm ............... tôi chỉ có thu nhập chịu thuế tại một nơi là Công ty/đơn vị ................ Đề nghị Công ty/đơn vị (mã số thuế) ....................thay mặt tôi thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm ........... với cơ quan thuế. Trường hợp cơ quan thuế kiểm tra phát hiện tôi có thu nhập chịu thuế ở nơi khác thì tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./. .................., ngày ....... tháng ....... năm ....... NGƯỜI UỶ QUYỀN (Ký, ghi rõ họ tên)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2