intTypePromotion=1

Mẫu giấy ủy quyền quyết toán về thuế thu nhập cá nhân

Chia sẻ: Huỳnh Thị Thủy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
1.209
lượt xem
8
download

Mẫu giấy ủy quyền quyết toán về thuế thu nhập cá nhân

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

 Tài liệu Giấy ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân cung cấp cho các bạn mẫu tờ trình về quyền quyết toán thu nhập cá nhân, các bạn có thể tham khảo nhằm phục vụ cho nhu cầu công việc của mình.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu giấy ủy quyền quyết toán về thuế thu nhập cá nhân

  1. Mẫu số: 04 - 2/TNCN (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ========== GIẤY UỶ QUYỀN QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN Năm .......... Tên tôi là: ....................................................... Quốc tịch:........................................ Mã số thuế:............................................................................................................... Năm........................ tôi chỉ có thu nhập chịu thuế tại một nơi là Công ty/đơn vị ....................................... Đề nghị Công ty/đơn vị (mã số thuế) ....................thay mặt tôi thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm .......................với cơ quan thuế. Trường hợp cơ quan thuế kiểm tra phát hiện tôi có thu nhập chịu thuế ở nơi khác thì tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./. .................., ngày ....... tháng ....... năm ....... NGƯỜI UỶ QUYỀN (Ký, ghi rõ họ tên)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2