Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Chia sẻ: Letung Giang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
364
lượt xem
31
download

Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giấy xác nhận về tình trạng hôn nhân dành cho người ở nước ngoài

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

  1. ỦY BAN NHÂN  CỘNG HOÀ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM DÂN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Xã/phường........ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ . Huyện/quận...... .. GIẤY XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN Tỉnh/thành  (Để dùng ở nước ngoài) phố............ Số:  UB/HT ỦY BAN NHÂN DÂN XÁC NHẬN Ông/bà Họ và tên:................................................Giới tính:................ Sinh ngày, tháng, năm......../..../....tại........................................... Dân tộc:.............................Quốc tịch:............................ Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay  thế................. Số....................Ngày, tháng, năm cấp:..../..../......... Nơi  cấp:........... Nơi thường trú hiện nay  ....................................................................................................... ... Nơi thường trú trước khi xuất  cảnh..................................................... .................................................................................. Trong thời gian cư trú tại địa phương từ ngày. tháng.. năm .. đến  ngày..... tháng.... năm....... Tình trạng hôn  nhân:.............................................................................................. . ....................................................................................................... ... ....................................................................................................... ..
  2. Giấy này đượccấp dùng để .................................. và có giá trị sử dụng trong thời hạn 6 tháng, kể từ ngày cấp. .....ngày........tháng.......năm ....... T/M UỶ BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH (Ký, ghi rõ họ tên và  đóng dấu)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản