GIÚP ĐỠ NGƯỜI KHUYẾT TẬT (Tiết 2)

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
101
lượt xem
13
download

GIÚP ĐỠ NGƯỜI KHUYẾT TẬT (Tiết 2)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

-Biết được một số quy tắc ứng sử khi đến nhà người khác và ý nghĩa của các quy tắc đó -Đồng tình ủng hộ với những ai lịch sự khi đến nhà ngừơi khác .Không đồng tình, phê bình, nhắc nhở ai không biêt cư xử lịch sự khi đến nhà người khác -Giáo dục : HS biết cư xử lịch sự khi đến nhàbạn bè hoặc người quen.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: GIÚP ĐỠ NGƯỜI KHUYẾT TẬT (Tiết 2)

  1. O C BÀI 13 : GIÚP NGƯ I KHUY T T T (Ti t 2) I. M C TIÊU : -Bi t ư c m t s quy t c ng s khi n nhà ngư i khác và ý nghĩa c a các quy t c ó - ng tình ng h v i nh ng ai l ch s khi n nhà ng ơi khác .Không ng tình, phê bình, nh c nh ai không biêt cư x l ch s khi n nhà ngư i khác -Giáo d c : HS bi t cư x l ch s khi n nhàb n bè ho c ngư i quen. II. DÙNG D Y H C : GV : D ng c s m vai. HS : VBT III. CÁC H AT NG D Y H C : 1. n nh : (1 phút ) Hát 2. Ki m tra bài cũ : (4 phút) -Vì sao c n ph i l ch s khi n nhà ngư i khác ? - Nh n xét, ánh giá.
  2. 3. Bài m i : a/ Gi i thi u bài : “ L ch s khi n nhà ngư i khác” b/ Các ho t ng d y h c : TL HO T NG D Y HO T NG H C 15 * Ho t ng 1: óng vai ph M c Tiêu : áctapj cách cư x l ch s khi n nhà ngư i -Hs th c hành óng vai khác. theo nhóm. -GV chia nhóm và giao -Các nhóm lên óng nhi m v theo t ng tình hu ng. vai. 10 -GV k t lu n v cách cư x ph c n thi t trong m i tình hu ng : *Ho t ng 2 : Trò chơi “ vui”. -Hs ti n hành chơi. M c tiêu : Giúp hs c ng c l i cách cư x khi n nhà ngư i khác -Gv ph bi n lu t chơi và
  3. chia nhóm th c hành chơi. -Gv nh n xét ánh giá -K t lu n chung : Cư x l ch s khi n nhà ngư i khác là th hi n n p s ng,… 4.C ng c : (4 phút) - Vì sao ta c n bi t l ch s khi n nhà ngư i khác ? -GV nh n xét. IV. HO T NG N I TI P: (1 phút) -Nh n xét - Xem l i bài – Hs bi t giúp ngư i khuy t t t. -Rút kinh nghi m: --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------
Đồng bộ tài khoản