GỌN GÀNG , SẠCH SẼ

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
81
lượt xem
9
download

GỌN GÀNG , SẠCH SẼ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Học sinh hiểu : thế nào là ăn mặc gọn gàng , sạch sẽ . - Ích lợi của việc ăn mặc gọn gàng sạch sẽ . - Học sinh biết giữ gìn vệ sinh cá nhân , đầu tóc , quần áo gọn gàng , sạch sẽ .

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: GỌN GÀNG , SẠCH SẼ

  1. O C G N GÀNG , S CH S I. M C TIÊU : 1- H c sinh hi u : th nào là ăn m c g n gàng , s ch s . - Ích l i c a vi c ăn m c g n gàng s ch s . 2- H c sinh bi t gi gìn v sinh cá nhân , u tóc , qu n áo g n gàng , s ch s . II. DÙNG D Y H C : - V BT - Bài hát : R a m t như mèo . - Bút chì (chì sáp ) , lư c ch i u. III. CÁC HO T NG D Y H C CH Y U : 1. n nh : hát , chu n b dùng h c t p. 2.Ki m tra bài cũ : - Ti t trư c em h c bài gì ? - Gi i thi u tên c a các b n trong t c a em .
  2. - K v ngày u tiên i h c c a em ? - Nh n xét bài cũ , KTCBBM. 3.Bài m i : HO T NG C A GIÁO VIÊN HO T NG C A G H C SINH TI T : 1 Ho t ng 1 : H c sinh th o lu n Mt : h c sinh bi t ư c như th nào là - H c sinh làm vi c theo u tóc qu n áo g n gàng s ch s .. nhóm . - GV yêu c u h c sinh quan sát - Các em ư c nêu tên các b n trong t xem b n nào có u tóc , lên trư c l p . qu n áo g n gàng s ch s - H c sinh suy nghĩ - Yêu c u H c sinh i di n các và t nêu : nhóm nêu tên các b n có u tóc , qu n áo + u tóc b n c t ng n , g n gàng , s ch s . ch i g n gàng . - Yêu c u H c sinh nêu lý do vì + Ao qu n b n s ch s , sao em cho là b n ó ăn m c g n gàng th ng th m . s ch s . + Dây giày bu c c n
  3. th n - Giáo viên nh n xét , b sung ý + B n nam áo b vào ki n . qu n g n gàng . * K t lu n : u tóc c t ng n ( iv i - H c sinh l ng nghe , nam ) , c t Th t bím ( i v i n ) là g n ghi nh . gàng s ch s . Ao qu n ư c là th ng n p , s ch s , m c g n gàng , không lu m thu m . Như th là g n gàng s ch s . Ho t ng 2 : H c sinh làm bài t p . Mt : C ng c nh ng hi u bi t v u - H c sinh quan sát tóc , qu n áo g n gàng s ch s : tranh và nêu nh ng b n tranh s 4 và 8 là ăn m c g n - Giáo viên gi i thích yêu c u bài gàng s ch s . t p và yêu c u h c sinh làm BT - H c sinh quan sát tr l i. - Vì sao em cho r ng các b n - H c sinh quan sát tranh 1.2.3.5.6.7 là chưa g n gàng s ch s nh n xét : ? + B n n c n có trang * GV k t lu n : Các em c n h c t p 2 ph c váy và áo . b n trong hình v s 4 và s 8 vì 2 b n ó ăn m c qu n áo , u tóc r t g n gàng , s ch s + B n nam c n trang . ph c qu n dài và áo sơ mi
  4. Ho t ng3 : H c sinh làm Bài t p 2 Mt: H c sinh bi t ch n 1 b qu n áo s ch p cho b n nam và b n n . - Giáo viên cho H c sinh quan sát tranh Bt2 , Giáo viên nêu yêu c u c a bài . Cho h c sinh nh n xét và nêu ý ki n . - Cho h c sinh làm bài t p . * K t lu n : Qu n áo i h c c n ph i th ng n p , s ch s , lành l n , g n gàng . Không m c qu n áo rách , b n , tu t ch , t khuy … nl p. 4.C ng c d n dò : - Em v a h c xong bài gì ? - D n h c sinh v xem l i bài và th c hành t t nh ng i u ã h c . - Chu n b xem trư c các bài t p h c T2 . 5. Rút kinh nghi m - B sung :
  5. - - -
Đồng bộ tài khoản