intTypePromotion=3

Hạch toán nghiệp vụ tiêu thụ tại Cty cơ khí Ô tô - 3

Chia sẻ: Tt Cap | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
55
lượt xem
6
download

Hạch toán nghiệp vụ tiêu thụ tại Cty cơ khí Ô tô - 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

-Thực hiện đầy đủ các cam kết, hợp đồng mua bán, hợp tác với các đối tác khác để nâng cao trình độ kỹ thuật, tay nghề cho cán bộ công nhân viên Công ty. III. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC SẢN XUẤT VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY CƠ KHÍ ÔTÔ VÀ THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÀ NẴNG 1.Quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm Quy trình đóng mới các loại ô tô thể hiện qua sơ đồ sau: Theo quy trình công nghệ này thì các công việc vừa tiến hành tuần tự vừa tiến hành đồng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hạch toán nghiệp vụ tiêu thụ tại Cty cơ khí Ô tô - 3

  1. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com -Thực hiện đầy đủ các cam kết, hợp đồng mua bán, hợp tác với các đối tác khác để nâng cao trình độ kỹ thuật, tay nghề cho cán bộ công nhân viên Công ty. III. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC SẢN XUẤT VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY CƠ KHÍ ÔTÔ VÀ THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÀ NẴNG 1.Quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm Quy trình đóng mới các loại ô tô thể hiện qua sơ đồ sau: Theo quy trình công nghệ này thì các công việc vừa tiến hành tuần tự vừa tiến hành đồng thời trên các nơi làm việc. Việc đóng mới sản phẩm đòi hỏi công nhân làm việc phải có tay nghề cao và có kiến thức nhất định. 2. Đặc điểm quá trình sản xuất tại Công ty Đặc điểm sản xuất chính của Công ty vẫn là sản xuất đơn chiếc, công việc mang tính lắp ghép và gián đoạn. Công ty vừa tiến hành sản xuất theo đơn đặt hàng vừa không theo đơn đặt hàng. Quá trình sản xuất là quá trình triển khai thực hiện kế hoạch và hợp đồng giữa Công ty với khách hàng. Căn cứ vào kế hoạch hay hợp đồng, phòng kế hoạch lập kế hoạch tiến độ sản xuất đưa xuống các phân xưởng, phòng ban thông qua lệnh sản xuất. Trong khi tiến hành sản xuất cũng như kiểm tra kỹ thuật đều dựa vào bản vẽ được thiết kế riêng cho từng sản phẩm mà phòng kỹ thuật đã phê duyệt. 3. Cơ cấu tổ chức sản xuất Do tính đa dạng trong ngành nghề cũng như tính đa dạng của sản phẩm nên cơ cấu tổ chức sản xuất của Công ty được xây dựng phù hợp với yêu cầu của quá trình sản xuất, cụ thể như sau:
  2. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Chức năng của các xí nghiệp phân xưởng - Phân xưởng thân xe : là bộ phận chủ yếu của nhà máy được hạch toán trực tiếp. Phân xưởng có nhiệm vụ tháo rời toàn bộ xe và chuyển các bộ phận được tháo rời đến nơi thích hợp để gia công và lắp ráp lại hoàn chỉnh khi đã hoàn thành từng công đoạn. Ngoài ra phân xuởng còn có nhiệm vụ làm khung xe, lắp đặt Chassis và trang trí nội thất. - Phân xưởng sản xuất phụ tùng : là bộ phận mới thành lập, được hạch toán trực tiếp, chuyên sản xuất ống xả, điện hóa mạ ống xả và sản phẩm Inox. - Xí nghiệp sửa chữa bảo dưỡng : luôn sửa chữa, phục hồi chức năng của các loại máy nổ, sửa chữa bộ phận chi tiết của xe, tân trang sơn mới, kiểm tra thông số an toàn, thông kỹ thuật của máy móc thiết bị, kéo dài thời gian hoạt động và công suất Momen trung bình,... của xe. Ngoài ra còn sửa chữa thường xuyên, sửa chữa lớn TSCĐ của nhà máy. - Xí nghiệp cơ khí : chuyên sản xuất các loại sản phẩm cơ khí theo yêu cầu của khách như: giường bệnh nhân, tủ Inox, giá treo bình dịch, xe đẩy, gia công sản phẩm cơ khí bên ngoài, phục hồi phụ tùng của máy từ phân xưởng thân xe, xí nghiệp sửa chữa bảo dưỡng chuyển qua. 4. Tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty Bộ máy quản lý tại Công ty được tổ chức theo mô hình trực tuyến chức năng. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý (trang sau) Chức năng của các bộ phận
  3. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com - Giám đốc: Là người đứng đầu trong hệ thống chỉ đạo trực tuyến, có thẩm quyền cao nhất, là người quản lý chung và chịu trách nhiệm hoàn toàn về mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. - Phó giám đốc nội chính sản xuất: Là người trực tiếp chỉ huy quá trình sản xuất kinh doanh, chịu trách nhiệm về kỹ thuật, tổ chức nghiên cứu, áp dụng các thành tựu công nghệ mới vào sản xuất. - Phó giám đốc kinh doanh tiếp thị: Là người chịu trách nhiệm về kế hoạch sản xuất và điều hành, chịu trách nhiệm đầu ra sản phẩm. - Phó giám đốc kế hoạch vật tư: Là người trực tiếp chỉ huy việc lập kế hoạch khai thác, quản lý, cung ứng vật tư. Chịu trách nhiệm về việc cung ứng vật tư cho sản xuất. - Phòng kế hoạch thị trường : Chuẩn bị kế hoạch, lập kế hoạch sản xuất kinh doanh và tiếp thị khai thác việc làm, tiêu thụ sản phẩm, tổ chức thực hiện kế hoạch, kiểm tra đôn đốc thực hiện kế hoạch, lập định mức sản xuất, ký kết hợp đồng với khách hàng. - Phòng tổ chức hành chính: Chịu trách nhiệm về công tác nhân sự như tuyển dụng, bố trí, đào tạo lao động. Phòng còn có chức năng trong quản lý hành chính văn thư, y tế, vệ sinh công nghiệp, bảo vệ đời sống nhân viên, thi đua và khen thưởng. - Phòng vật tư : Chỉ đạo thực hiện khai thác, quản lý theo dõi tình hình cung ứng tất cả các loại vật tư cho các bộ phận để kịp thời với tiến độ sản xuất. - Phòng kế toán tài chính: Tổ chức hạch toán toàn bộ quá trình sản xuất kinh doanh và thống kê nội bộ nhà máy, thực hiện thu chi, quản lý và đảm bảo cho sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó còn có chức năng tham mưu cho giám đốc trong việc ra các quyết định về tài chính và quản lý chi phí, tham gia xây dựng kế hoạch giá thành sản phẩm.
  4. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com - Phòng kỹ thuật KCS : chịu trách nhiệm về quy trình công nghệ của các sản phẩm trong Công ty, xây dựng các bản vẽ kỷ thuật, phối hợp với các phân xưởng kiểm tra xe khi vào xưởng để cung cấp thông tin kỹ thuật cho các bộ phận liên quan. Có nhiệm vụ giám định, kiểm tra chất lượng sản phẩm và chất lượng vật tư, phụ tùng nhập kho. V. TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CƠ KHÍ Ô TÔ VÀ THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÀ NẴNG 1.Tổ chức bộ máy kế toán: Bộ máy kế toán được tổ chức theo mô hình tập trung theo sơ đồ sau :Chức năng và nhiệm vụ của các bộ phận - Kế toán trưởng: là người chịu trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, tổ chức mọi mặt của công tác kế toán ở nhà máy, giám sát mọi họat động của các kế toán viên. Kế toán trưởng là người tham mưu cho giám đốc, giúp giám đốc đề ra các kế hoạch tài chính phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh, và là người chịu trách nhiệm trước giám đốc và các cơ quan tài chính về kết quả tài chính của Công ty. - Kế toán tổng hợp: giúp kế toán tr ưởng chỉ đạo các nghiệp vụ trong phòng kế toán, theo dõi tổng hợp số liệu từ các phần hành để xác định kết quả kinh doanh, lập Báo cáo tài chính . - Kế toán tài sản cố định: theo dõi tình hình biến động về số lượng, giá trị TSCĐ, trích và tính khấu hao TSCĐ, kiểm kê đánh giá tài sản, tổng hợp các chứng từ liên quan của phân xưởng thân xe gởi lên phòng kế toán Công ty để tổng hợp. - Kế toán vật tư: Chịu trách nhiệm theo dõi tình hình nhập, xuất tồn vật tư, công cụ dụng cụ trong nhà máy.
  5. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com - Kế toán tiền: theo dõi tiền mặt, tiền gởi ngân hàng, các khoản thu chi tồn quỹ trong Công ty, thanh toán các khoản chi phí trong Công ty. - Kế toán công nợ: theo dõi các khoản phải thu, phải trả với khách hàng, nhà cung cấp, các khoản tạm ứng đối với công nhân viên. - Thủ quỹ: theo dõi quản lý thực hiện việc thu chi quỹ tại nhà máy. - Kế toán nhà máy điện cơ, kế toán nhà máy cơ khí ô tô,kế toán nhà máy cơ khí,kế toán XN sửa chửa bảo dưỡng & XN cơ khí : Hạch toán các công việc ban đầu tại các xí nghiệp, cuối tháng phân loại tổng hợp các chứng từ đưa về phòng kế toán Công ty. Hình thức kế toán đang áp dụng 1. Hình thức kế toán được áp dụng tại Công ty là hình thức chứng từ ghi sổ. Hình thức này thể hiện qua sơ đồ sau : Hằng ngày, khi các nghiệp vụ kinh tế phát sinh kế toán các phần hành căn cứ vào chứng từ gốc đã kiểm tra ghi vào sổ, thẻ, bảng kê chứng từ có liên quan. Đối với các nghiệp vụ phát sinh ít, kế toán căn cứ vào chứng từ gốc lập chứng từ ghi sổ. Đối với các nghiệp vụ phát sinh nhiều thì kế toán vào các bảng kê, đến cuối tháng cộng các bảng kê và lập chứng từ ghi sổ. Chứng từ ghi sổ sau khi được lập xong chuyển đến cho kế toán trưởng kiểm tra, ký duyệt sau đó chuyển cho kế toán tổng hợp để ghi vào sổ Cái. Đồng thời căn cứ vào số liệu trên các sổ kế toán chi tiết kế toán lập bảng tổng hợp chi tiết. Đối chiếu số liệu của bảng này với số liệu của các tài khoản tổng hợp trên sổ Cái để phát hiện sai sót. Cuối quý, từ sổ Cái kế toán tổng hợp lập bảng cân đối số phát sinh. Sau đó từ bảng cân đối số phát sinh kết hợp với sổ tổng hợp chi tiết tiến hành lập báo cáo kế toán.
  6. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com B. HẠCH TOÁN CÁC NGHIỆP VỤ THANH TOÁN TẠI CÔNG TY CƠ KHÍ ÔTÔ VÀ THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÀ NẴNG I.Hạch toán các khoản phải thu khách hàng Một doanh nghiệp muốn đứng vững trên thị trường và sản xuất kinh doanh có hiệu quả thì cần tạo ra những mối quan hệ tốt với khách hàng, muốn làm được điều này cần phải sản xuất ra những sản phẩm có chất l ượng tốt, mẫu mã đẹp, giá cả phù hợp... xuất phát từ đặc điểm kinh doanh của mình phần hành kế toán công nợ của Công ty cơ khí ôtô và thiết bị điện Đà Nẵng được tổ chức theo đặc điểm riêng phù hợp với việc thanh toán với khách hàng. Công ty cơ khí ôtô và thiết bị điện Đà Nẵng tiến hành sản xuất sản phẩm theo đơn đặt hàng của khách hàng và nhận sửa chữa các loại xe theo các hợp đồng. Thông thường thì khách hàng ứng trước 20-30% tổng giá trị hợp đồng khi bắt đầu thực hiện. Sau đó trả hết hoặc trả dần tuỳ theo quy định trong hợp đồng. Để theo dõi các khoản nợ, các khoản ứng trước của khách hàng với Công ty kế toán sử dụng tài khoản 131 và chi tiết cho từng khách hàng, mỗi khách hàng được theo dõi riêng. Luân chuyểnchứng từ 1. Chứng từ được sử dụng để hạch toán các khoản phải thu khách hàng là : Hoá đơn (GTGT), phiếu thu, giấy báo Có ngân hàng... Sơ đồ luân chuyển chứng từ : • 2. Tổ chức sổ sách kế toán
  7. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Để thuận tiện cho việc hạch toán, theo dõi các khoản phải thu khách hàng, Công ty tổ chức các loại sổ sau : Bảng kê chứng từ ghi Nợ TK 131, Bảng kê chứng từ ghi Có TK 131, Sổ chi tiết khách hàng, chứng từ ghi sổ, Sổ Cái, Bảng tổng hợp chi tiết TK 131. - Hằng ngày căn cứ trên hợp đồng mua, bán hàng giữa Công ty và khách hàng. Khi giao hàng cho khách hàng, kế toán Công ty lập hoá đơn GTGT trong đó ghi rõ tên người mua, số lượng, thành tiền và hình thức thanh toán. Hoá đơn GTGT lập xong chuyển cho kế toán trưởng kỹ duyệt rồi chuyển 1 liên giao cho khách hàng, 1liên giao cho kế toán thanh toán và 1 liên lưu tại cùi. + Căn cứ trên hoá đơn GTGT này kế toán công nợ tiến hành ghi vào bảng kê chứng từ ghi Nợ TK 131 theo đúng số tiền ghi trên hoá đơn GTGT và đối ứng với các TK ghi Có. + Khi Công ty nhận được tiền khách hàng thanh toán về khoản bán chịu cho khách hàng. Kế toán tiền mặt lập phiếu thu (nếu thanh bằng tiền mặt), nếu thanh toán qua ngân hàng thì kế toán tiền gởi ngân hàng sẽ nhận giấy báo Có. Sau đó chuyển các chứng từ này đến cho kế toán công nợ để ghi vào bảng kê chứng từ ghi Có TK 131. + Song song với việc ghi vào bảng kê chứng từ. Kế toán công nợ căn cứ vào các chứng từ gốc này và tiến hành ghi vào sổ chi tiết TK 131 cho từng khách hàng cụ thể theo đúng nội dung của nghiệp vụ kinh tế. BẢNG KÊ CHỨNG TỪ GHI NỢ TK 131 THÁNG 10 NĂM 2003 Chứng từ Diễn giải Số tiền Ghi có các tài khoản ..... Số Ngày 511 3331 ...

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản