Hệ thống mở rộng & Kết nối WAN (lab 8)

Chia sẻ: Mr Yukogaru | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:69

0
119
lượt xem
50
download

Hệ thống mở rộng & Kết nối WAN (lab 8)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Doanh nghiệp mở rộng hoạt động kinh doanh và mở thêm chi nhánh ở Hà Nội. Từ đó, phát sinh một số nhu cầu: - Nhân viên làm việc ngoài công ty cần kết nối an toàn đến hệ mạng Sài Gòn. - Trao đổi dữ liệu an toàn giữa 02 hệ mạng Sài Gòn & Hà Nội khi doanh nghiệp không có đường thuê bao riêng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hệ thống mở rộng & Kết nối WAN (lab 8)

 1. Quản trị mạng Bài 8 : Hệ thống mở rộng & Kết nối WAN I- MÔ HÌNH M1: DC Sài Gòn (card CROSS) M2: ISA Sài Gòn (2 card CROSS & LAN) R1: Router ADSL 1 nối với switch. AP: Access point nối port WAN với switch M3: Giả lập laptop của nhân viên / khách hàng (card LAN / wireless card ) R2: Router ADSL 2 nối card LAN của M3 / M4 M4: ISA Hà Nội (2 card CROSS & LAN) M5: Server Hà Nội (card CROSS) II- GIỚI THIỆU Doanh nghiệp mở rộng hoạt động kinh doanh và mở thêm chi nhánh ở Hà Nội. Từ đó, phát sinh một số nhu cầu: - Nhân viên làm việc ngoài công ty cần kết nối an toàn đến hệ mạng Sài Gòn. Collection By traibingo 1
 2. Quản trị mạng - Trao đổi dữ liệu an toàn giữa 02 hệ mạng Sài Gòn & Hà Nội khi doanh nghiệp không có đường thuê bao riêng. - Khách hàng đến doanh nghiệp có thể dùng laptop kết nối không dây để truy cập internet. - Nhân viên có thể dùng laptop kết nối không dây để truy cập internet và truy cập tài nguyên mạng nội bộ. III- CÁC BƯỚC TRIỂN KHAI Bài Lab phát triển từ mô hình của Lab-7 đươc xem như Site Saigon và các máy cho Site Hanoi dùng mô hình mạng Workgroup bao gồm : - 01 máy Windows Server 2003 dùng làm ISA-2K6 (M4) - 01 máy Windows Server 2003 dùng làm Server (M5) Để đáp ứng các yêu cầu nêu trên , các giải pháp đuọc đề nghị bao gồm - Thiết lập kết nối VPN Client to Gateway qua ISA server. - Thiết lập kết nối Gateway to Gateway qua ISA server giữa 2 văn phòng Sài Gòn & Hà Nội. - Thiết lập Wireless Access Point và cấu hình ISA server. IV- TRIỂN KHAI CHI TIẾT Chuẩn bị: - Thông số IP: Collection By traibingo 2
 3. Quản trị mạng Thành phần Card IP address S.Mask D. Gateway P. DNS M1 Cross 192.168.2.2 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.2 Cross 192.168.2.1 255.255.255.0 Không 192.168.2.2 M2 Lan 192.168.1.2 255.255.255.0 192.168.1.1 Không R1 Lan 192.168.1.1 255.255.255.0 Không Không AP Lan 192.168.1.3 255.255.255.0 192.168.1.1 Không Wireless Obtain automatically M3 Lan 192.168.1.200 255.255.255.0 192.168.1.1 203.162.4.191 R2 Lan 192.168.1.1 255.255.255.0 Không Không Lan 192.168.1.2 255.255.255.0 192.168.1.1 203.162.4.191 M4 Cross 172.16.2.1 255.255.255.0 Không Không M5 Lan 172.16.2.2 255.255.255.0 172.16.2.1 203.162.4.191 - Dùng M3 kết nối lần lượt R1 & R2 để setup và thử truy cập internet. - Dùng M3 kết nối port LAN của AP và đặt lại tên, địa chỉ IP LAN cho AP. 1. Cấu hình VPN client to Gateway: 1.1. Thực hiện tại M1: Log on Administrator b1. Chỉnh password policies: tất cả giá trị = 0 và disable. b2. Đổi password domain administrator: 123 b3. Tạo thư mục C:\DuLieuSaiGon & share Everyone allow full control b4. Tạo user NV1, password 123. Cấp quyền allow access. Collection By traibingo 3
 4. Quản trị mạng Collection By traibingo 4
 5. Quản trị mạng 1.2. Thực hiện tại M2: Log on Domain Administrator b1. Define Address assigment: 192.168.20.1 – 192.168.20.200 Collection By traibingo 5
 6. Quản trị mạng Collection By traibingo 6
 7. Quản trị mạng Collection By traibingo 7
 8. Quản trị mạng Collection By traibingo 8
 9. Quản trị mạng b2. Enable VPN Client Access. Collection By traibingo 9
 10. Quản trị mạng Collection By traibingo 10
 11. Quản trị mạng Collection By traibingo 11
 12. Quản trị mạng b3. Tạo access rule: 1. “DNS outbound”: action: Allow – protocol: DNS – from: Internal – to: External – Users: All Users 2. “HTTP outbound”: action: Allow – protocol: HTTP, HTTPS – from: Internal, LocalHost – to: External – Users: All Users 3. “VPN Clients access”: action: Allow – protocol: All outbound traffic – from: VPN Clients – to: Internal – Users: All Users Collection By traibingo 12
 13. Quản trị mạng b4. Kết nối R1, cấu hình virtual server 192.168.1.2 – protocol PPTP. Collection By traibingo 13
 14. Quản trị mạng Collection By traibingo 14
 15. Quản trị mạng Collection By traibingo 15
 16. Quản trị mạng Collection By traibingo 16
 17. Quản trị mạng Collection By traibingo 17
 18. Quản trị mạng Collection By traibingo 18
 19. Quản trị mạng b5. Cập nhật public host name – public IP address. 1.3. Thực hiện tại M3: Log on Administrator b1. Kết nối R2, phân giải tên của public host name Sài Gòn Collection By traibingo 19
 20. Quản trị mạng b2. Tạo conection VPN kết nối public host name Sài Gòn Collection By traibingo 20
Đồng bộ tài khoản