Hồ sơ minh chứng đánh giá hiệu trưởng trường trường trung học cơ sở,trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học theo chuẩn

Chia sẻ: Doan Viet Dung | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:48

0
510
lượt xem
73
download

Hồ sơ minh chứng đánh giá hiệu trưởng trường trường trung học cơ sở,trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học theo chuẩn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Minh chứng của từng tiêu chí thể hiệnbằng các: Tài liệu, tư liệu liên quan đến hoạt động, hành vi, kết quả công tác của HT, thể hiện phẩm chất, năng lực của HT theo các tiêu chí/tiêu chuẩn (văn bản, phim, ảnh,...)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hồ sơ minh chứng đánh giá hiệu trưởng trường trường trung học cơ sở,trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học theo chuẩn

 1. HỒ SƠ MINH CHỨNG ĐÁNH GIÁ HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ,TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VÀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG CÓ NHIỀU CẤP HỌC THEO CHUẨN 08/26/10 1
 2. Các câu hỏi cần trả lời:  Minh chứng/Hồ sơ minh chứng là gì?  Vì sao cần có hồ sơ minh chứng?  Làm thế nào để có hồ sơ minh chứng?  Sử dụng hồ sơ minh chứng trong đánh giá Hiệu trưởng theo Chuẩn như thế nào? 08/26/10 2
 3. Minh chứng là gì?  Minh chứng:  Là các bằng chứng (Tài liệu , tư liệu ,sự vật ,hiện tượng ,nhân chứng ) được dẫn ra để xác nhận một cách khách quan mức độ đạt được của tiêu chí.  Yêu cầu:  Có thể đo, đếm, quan sát được.  Số lượng minh chứng của mỗi tiêu chí ở mỗi tiêu chuẩn không giống nhau, phụ thuộc vào nội dung của tiêu chí.  Đáng tin cậy; Có giá trị; Phù hợp.  Các minh chứng được xây dựng tương 08/26/10 3 ứng với từng mức đánh giá cho từng
 4. Minh chứng là gì?  Minh chứng của từng tiêu chí thể hiện bằng các: Tài liệu, tư liệu liên quan đến hoạt động, hành vi, kết quả công tác của HT, thể hiện phẩm chất, năng lực của HT theo các tiêu chí/tiêu chuẩn (văn bản, phim, ảnh,...) 08/26/10 4
 5. Hồ sơ minh chứng là gì? Là bộ Hồ sơ gồm các minh chứng về mức độ đạt Chuẩán của Hiệu trưởng theo 3 tiêu chuẩn, 23 tiêu chí của Chuẩn HT 08/26/10 5
 6. Cấu trúc hồ sơ minh chứng Minh chứng Tiêu chí 1 1.01.01 Minh chứng Tiêu chí 2 1.01.02 Tiêu chuẩn Tiêu chí 3 Minh chứng 1 1.01.03 Tiêu chí 4 Tiêu chuẩn 2 Minh chứng 1.01.0n Tiêu chuẩn 3 08/26/10 6
 7. Vì sao cần có hồ sơ minh chứng? Để đảm bảo đánh giá Hiệu trưởng theo các nguyên tắc của Chuẩn:  Tính pháp lý  Tính tiên tiến  Tính thực tiễn và khả thi  Tính phát triển 08/26/10 7
 8. Tính pháp lý : Phù hợp với : - Chủ trương đường lối của Đảng về công tác cán bộ - Những quy định của Luật Giáo dục, các chỉ thị nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ; - Các quy chế, quy định và các văn bản pháp quy hiện hành như: Điều lệ trường trung học cơ sở, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học. 08/26/10 8
 9. Tính tiên tiến:  Đảm bảo tính chuẩn hoá, hiện đại hoá phù hợp với mục tiêu của giáo dục Việt Nam trong bối cảnh hội nhập. 08/26/10 9
 10. Tính thực tiễn và khả thi:  Phù hợp với điều kiện kinh tế, văn hoá, xã hội của Việt Nam;  Phù hợp với yêu cầu chung, đảm bảo tính đặc thù của đối tượng, đảm bảo đánh giá thuận tiện, dễ dàng, sát với thực tế, dễ đo các mức độ  Có khả năng điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện kinh tế, văn hoá, xã hội của đất nước  Thống nhất với các nội dung khác của đánh giá chất lượng trường học. 08/26/10 10
 11. Tính phát triển:  Chuẩn phải có tác dụng động viên, khuyến khích được Hiệu trưởng không ngừng phấn đấu vươn lên trong công tác;  Thông qua đánh giá, kích thích tính trách nhiệm và tăng cường sức mạnh phát triển nhà trường. 08/26/10 11
 12. Làm thế nào để có hồ sơ minh chứng?  Bước 1. Thu thập thông tin và các bằng chứng liên quan đến các tiêu chí/tiêu chuẩn  Bước 2. Sắp xếp các bằng chứng theo từng tiêu chí/tiêu chuẩn  Bước 3. Mã hoá các minh chứng  Bước 4. Lập bảng danh mục các minh chứng của từng tiêu chí/tiêu chuẩn  Bước 5. Đưa toàn bộ các minh chứng theo thứ tự sắp xếp các tiêu chí/tiêu chuẩn vào cặp/file hồ sơ 08/26/10 12
 13. Cách ghi mã minh chứng:  Số thứ tự tiêu chuẩn/số thứ tự tiêu chí/ số thứ tự minh chứng.  Đánh số thứ tự tiêu chí: 01 đến 23; đánh số thứ tự minh chứng: theo từng tiêu chí, từ 01 đến hết  Ví dụ:  Tiêu chuẩn 1, tiêu chí 1, minh chứng số 2: [1.01.02]  Tiêu chuẩn 2, Tiêu chí 7, minh chứng số 25: [2.07.25]  Có thể sử dụng 1 minh chứng cho nhiều tiêu chí 08/26/10 13
 14. Bảng danh mục minh chứng TT Mã minh Tên minh chứng Nguồn minh chứng chứng 1 [1.01.01] 2 [1.01.02] ... n [1.01.n] 08/26/10 14
 15. Cách sử dụng hồ sơ minh chứng 1. Chọn tiêu chuẩn/tiêu chí cần đánh giá 2. Tìm các minh chứng phục vụ đánh giá tiêu chí này, điền vào bảng danh mục minh chứng 3. Đối chiếu các minh chứng có được 4. Cho điểm, xếp loại tiêu chí vào phiếu đánh giá / tự đánh giá Xuất sắc/Khá/TB/Chưa đạt chuẩn -Loại kém 5. Hồ sơ được HT lưu giữ và bổ sung hàng năm 08/26/10 15
 16. Tiêu chuẩn 1: Phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp 1. Tiêu chí 1. Phẩm chất chính trị a) Yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, vì lợi ích dân tộc; b) Gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng; hiểu biết và thực hiện đúng pháp luật, chế độ, chính sách, quy định của Nhà nước, các quy định của nganh, địa phương; ̀ c) Tích cực tham gia các hoạt động chính trị, xã hội; d) Có ý chí vượt khó khăn để hoan thanh nhiêm vụ ̀ ̀ ̣ được giao; e) Có khả năng động viên, khích lệ giáo viên, cán bộ, nhân viên và học sinh hoàn thành tốt nhiệm vụ; được tập thể giáo viên, cán bộ, nhân viên tín nhiệm. 08/26/10 16
 17. VD về danh mục MC của tiêu chí1 TT Mã MC Tên minh chứng Nguồn MC 1 [1.01.01] - Biên bản của tập thể nhà trường tín Hồ sơ thi đua nhiệm phẩm chất chính trị, đạo đức lối năm học của sống, chuyên môn đối với cán bộ quản lý trường (1 lần/năm học: VD: Bản nhận xét lãnh đạo). 2 [1.01.02] Nhận xét/xác nhận của chính quyền, cấp uỷ - Các tổ chức/ cá địa phương về hoạt động chính trị xã hội nhân liên quan của nhà trường, địa phương, nơi cư trú, - Hồ sơ cá nhân có những đóng góp được công nhận 3 [1.01.03] Báo cáo về tuyên truyền chủ trương, chính - Tài liệu lưu trữ sách của Đảng, Nhà nước, tư tưởng Hồ Chí Minh,... 4 [1.01.04] Các văn bản quy định của nhà trường về - Công văn lưu triển khai quy định của địa phương và Văn phòng nhà nước 3 [1.01.05] Nhận xét của giáo viên, CMHS,HS - Phiếu trưng cầu 08/26/10 17 ý kiến
 18. VD về danh mục MC của tiêu chí 2 TT Mã minh Tên minh chứng Nguồn minh chứng chứng 1 [1.01.01] - Biên bản về việc tập thể -Hồ sơ thi đua nhà trường tín nhiệm năm học phẩm chất chính trị, đạo của trường đức lối sống, chuyên môn đối với cán bộ quản lý (1 lần/năm học). 2 [1.02.02] -Văn bản về thực hiện quy - Công văn lưu chế dân chủ trong nhà Văn phòng trường 3 [1.02.03] -Văn bản về 3 công khai - Công văn lưu Văn phòng 4 [1.01.05] -Nhận xét của giáo viên, -Phiếu trưng 08/26/10 CMHS,HS cầu ý kiến 18
 19. VD về danh mục MC của tiêu chí 3 TT Mã minh Tên minh chứng Nguồn minh chứng chứng 1 [1.01.01] - Biên bản về việc tập thể nhà trường - Hồ sơ thi đua tín nhiệm phẩm chất chính trị, đạo năm học của đức lối sống, chuyên môn đối với trường cán bộ quản lý (1 lần/năm học). 2 [1.03.02] Văn bản quy định về thực hành tiết - Hồ sơ lưu trữ kiệm, chống lãng phí trong nhà trường 3 [1.03.03] Giấy chứng nhận gia đình văn hoá - -Gia đình Hiệu trưởng 4 [1.03.04] Các hoạt động tuyên truyền về lối sống - website của lành mạnh, văn minh; xây dựng các trường, ảnh tư phong trào thực hiện lối sống văn liệu, bài viết minh trong nhà trường và cộng đồng liên quan - Hồ sơ lưu trữ 5 [1.01.05] Nhận xét/Thư c ủa giáo viên, - Phiếu trưng cầu 08/26/10 CMHS,HS ... ý kiến 19
 20. Ví dụ về danh mục MC của tiêu chí 4 TT Mã minh Tên minh chứng Nguồn minh chứng chứng 1 [1.01.05] Nhận xét của giáo viên, Phiếu trưng CMHS,HS cầu ý kiến 2 [1.04.02] Hình ảnh về văn phòng HT/tác phòng làm website việc của trường, 08/26/10 ảnh tư20 liệu

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản